Ìwòrì Méjì

Ìwòrì Méjì

Ifá dice que las buenas cosas que en el pasado, no llegaban a esta persona, están bien cerca, que no se lamente más de no tenerlas. Vivirá bastante en la tierra. Para lograr que la vida le sea plácida deberá ofrendar.

Láàmbókò ìrè
Ệ pé kó mó ráhùn mó
Títí ale a móợ daláşợ
A dífá fún Òde gbànňsàsà
Èyí tí ń sunkún alái lénikan
Òún le nìíyàn láyé òún báyìí?
Wón ní ki Òde rúbợ
Òde dẹbợó lè
Ó rúbợ
Bówó ba si ti kó Èşù lójú
Léyìín téèyán rúbợ
Iré dé
Ệbợ dà fun
Ayé yẹ é
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Láàmbókò ìrè
Ệ pé kó mó ráhùn mó
Títí ale a móợ daláşợ
A dífá fún Òde gbànňsàsà
Èyí tí ń sunkún alái lénikan
Ệbợ n wón ní ó şe
Òde gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Òràn Òde gbajó ò
Òràn Òde gbayò
Òde Gbànňsàsà
Wá gbijó ò
Òde Gbànňsàsà

Láàmbókò, el Grillo
No la dejes lamentarse más, antes que el crepúsculo se vista.
Lanzó Ifá para Òde Gbànňsàsà, quien lloraba a causa de no tener compañía alguna (compañera).
Se le pidió sacrificar y así él lo hizo.
Una vez realizado el sacrificio, Èşù le envió los beneficios, de las fortunas, entre ellas la de la compañía femenina, y la vida le fue plácida.
Él hizo lo que los babaláwos le dijeron que hiciese.
Láàmbókò, el Grillo
No la dejes lamentarse más, antes que el crepúsculo se vista.
Lanzó Ifá para Òde Gbànňsàsà, quien lloraba a causa de no tener compañía alguna (compañera).
Se le pidió sacrificar y así él lo hizo.
Sus éxitos merecían que se bailase para regocijar en lo máximo.
Òde Gbànňsàsà
Ven y observa las funciones conformadas por Òde.
Òde Gbànňsàsà
Ven y baila al ritmo del tambor

Òbámú bamù pirá pirá
Ợpợợki pợợki nirù Ệfòn
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ń lợ rèé rààtá bolé ayé
Òún le tóbi láyé báyìí?
Tóun ó bóri ilé ayé gbogbo bó ti tóbi tó
Wón ní kí Òrúnmìlá ó rúbợ
Òrúnmìlá bá rúbợ
O dẹbợó lè
Kò síbi wợn ò gbé mÒrúnmìlà láyé yìí
Gbogbo ibi wón tí ń şe nňkan tó dáa
Òrúnmìlà ń bẹ níbè
Kèrèkèrè lÒrúnmìlà gba gbogbo ilú lợ
Ijó ní Bàbá ń jó
Ayò ní ń yò
Ní ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn Babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Òbámú bamù pirá pirá
Ợpợợki pợợki nirù Ệfòn
A dífá fún Òrúnmìlà
Níjó ti ń lợ rèé rààtá bolé ayé
Owó tewé alájàňgbàlúù mi
Kèrèkèrè
La ó móợ gbàlú lówóợ wợn
Kèrèkèrè

Òbámú bamù pirá pirá
La cola del Búfalo es muy voluminosa.
Adivinó para Òrúnmìlà, cuando decía que formaría una sombra para cubrir la Tierra.
¿Seré grande en la Tierra?, él preguntó.
¿Podré superar al Mundo siendo este tan grande?, se decía.
Le pidieron a Òrúnmìlà que sacrificara y así él lo hizo.
No hay un solo lugar en el Mundo donde él no sea conocido. Donde quiera que se emprendan buenas acciones, se identifica sus manos y sus enseñanzas.
Su poder se extendió por las tierras, trayendo la paz firme.
Él bailó sinceramente y alabó a sus babaláwos.
Los babaláwos alabaron a Ifá.
Òrúnmìlà hizo lo que ellos le dijeron que hiciese.
Òbámú bamù pirá pirá
La cola del Búfalo es muy voluminosa.
Adivinó para Òrúnmìlà, cuando decía que formaría una sombra para cubrir la Tierra.
Yo he obtenido la hoja de alájàňgbàlúù.
Kèrèkèrè.
Tomaremos de ellos todas las ciudades.
Kèrèkèrè


Ìwòrì Ogbè (Ìwòrìgbogbè)

Ifá le desea la buena fortuna del dinero, esposas, hijos, y larga vida, pero deberá sacrificar. Un amigo le aconseja ante un urgente asunto. El consejo es bueno y le guiará a un buen destino o resultado. Ese amigo hay que mantenerlo y no perderlo. Recíprocamente, se darán consejo a las personas hasta llevarlas a un buen fin.

Ìwòrìbogbè ẹyẹ oko
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ji
Bàbá ò rówó kan à á yóó ná
Òún leè lájé lówó báyìí?
Wón ní ó rúbợ
Wón nire ajé fún bàbá
Wón lójú ò níí pón ợn
Lẹsợ lẹsợ nire ó móợ bá a
Òrúnmìlà ó rúbợ
Ó rú ợpợlợpợ ợkàa bàbá
Àti owó
Wón da gbogbo è sójú ợpón
Ayé yẹ é
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ìwòrìbogbè ẹyẹ oko
A dífá fún Òrúnmìlà
Bàbá ji
Bàbá ò rówó kan à á yóó ná
Wón ní ẹbợ ní ki bàbá ó şe
Òrúnmìlà gbébợ ńbè ó rúbợ
Ajé wá rẹrẹ wá
Kóó wáá bá mi
Àdàbà şùşùùşù gbá rẹrẹ wá
Kóó wàá jẹkà
Aya gbá rẹrẹ wá
Kóó wáá bá mi
Àdàbà şùşùùşù gbá rẹrẹ wá
Kóó wàá jẹkà
Ợmợ gbá rẹrẹ wá
Kóó wáá bá mi
Àdàbà şùşùùşù gbá rẹrẹ wá
Kóó wàá jẹkà
Ire gbogbo gbá rẹrẹ wá
Kóó wáá bá mi
Àdàbà şùşùùşù gbá rẹrẹ wá
Kóó wàá jẹkà

Ìwòrìgbogbè, el pájaro del campo
Lanzó adivinación para Òrúnmìlà
El padre se levanta diariamente
Se quejaba de no hallar dinero para gastar frugalmente
¿Cómo podría amasar las riquezas?, se decía
Se le dijo que esas buenas fortunas estaban ya con él, debía ofrendar
Y en continuos goteos, las buenas noticias llegarían.
Él ofreció muchos sorgos (¿especie de grano?) y dinero.
Todo lo que esparció sobre el tablero de Ifá, hizo que su vida le fuese más plácida.
Él cantó y se regocijó y alabó a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá. Él hizo todo como le dijeron que hiciera.
Ìwòrìgbogbè, el pájaro del campo.
Lanzó adivinación para Òrúnmìlà.
El padre se levanta diariamente.
Se quejaba de no hallar dinero para gastar frugalmente.
¿Cómo podría amasar las riquezas?, se decía.
Se le dijo que esas buenas fortunas estaban ya con él, debía ofrendar.
Él ofreció y las buenas cosas llegaron en abundancia.
Riquezas, lleguen en abundancia a mí.
Palomas brillantes y coloreadas, lleguen en abundancia y coman sorgos
Esposas, lleguen en abundancia a mí
Palomas brillantes y coloreadas, lleguen en abundancia y coman sorgos
Hijos, lleguen en abundancia a mí
Palomas brillantes y coloreadas, lleguen en abundancia y coman sorgos
Todas las buenas cosas de la vida, lleguen en abundancia a mí
Palomas brillantes y coloreadas, lleguen en abundancia y coman sorgos

Ònà wúrú wùrù wúrú yìí
Ệ jé a jợ yè é wò
A dífá fún Ìwòrì
Èyí tí ń lợ rèé bógbè ńlé Ajé
Òún leè lájé báyìí?
Ogbè ní yóó lájé
Şùgbón kó rúbợ
Òun Ogbè náà ó si rú
Ònà kán ń bẹ tí àwợn ó jợ móợ lợ
Òré àtòré bá jó ń lợ ònà
Béè ní wón şe kan ajé
Ònà wúrú wùrù wúrú yìí
Ệ jé a jợ yè é wò
A dífá fún Ìwòrì
Èyí tí ń lợ rèé bÓgbè ńlé Ajé
Ìwòrìbogbè rere
Ìwòrì wáà bogbè sílè ajé
Ìwòrìbogbè rere
Ìwòrì wáà bogbè sílè aya
Ìwòrìbogbè rere
Ìwòrì wáà bogbè sílè ợmợ
Ìwòrìbogbè rere

Este camino incierto y dudoso
Déjanos chequearlo juntos
Lanzaron adivinación para Ìwòrì, que venía a encontrarse con Ogbè en la casa de la riqueza.
¿Tendré riqueza del todo?, se preguntó Ìwòrì.
Ogbè le aseguró que la tendría, pero debían sacrificar juntos.
Existe un negocio que haremos unidos, Ogbè le dijo.
Ellos lo hicieron así y se toparon de frente con la inmensa riqueza.
Este camino incierto y dudoso
Déjanos chequearlo juntos
Lanzaron adivinación para Ìwòrì, que venía a encontrarse con Ogbè en la casa de la riqueza.
El bueno de Ìwòrìgbogbè
Ìwòrì llega y vomita a Ogbè dentro de la casa de la riqueza.
El bueno de Ìwòrìgbogbè
Ìwòrì llega y vomita a Ogbè dentro de la casa de las esposas.
El bueno de Ìwòrìgbogbè
Ìwòrì llega y vomita a Ogbè dentro de la casa de los hijos.
El bueno de Ìwòrìgbogbè

Ìwòrì Òyèkú (Ìwòrì ò rèkú)

Existe una fuerte disputa entre esposos, los cuales deberán sacrificar para no separarse. Además está la posibilidad de pasar por una amarga experiencia en el trabajo. Esta prohibido entrar en malentendidos o malicias hacía otras personas. Este es el odù donde
Está prohibido emprenderlas a puñetazos contra cualquiera, se tenga la razón o no.

Ệ jé á bà á hèèhèè
Ệ jé á bà á hèèhèè
Hèèhèè la bà á lée dòkan
A dífá fún Pẹpẹyẹ
Eyí tí ó móợ sòwò èkú ń rírù
Ó lóun ó fèkú dá bírà kárí ayé
Àwợn Babaláwo bá pe Pẹpẹyẹ
Wón ní rúbợ o
Kí àsíń ó mó baà tu
Àwợn róye pé wón fẹẹ dan ó
Pẹpẹyẹ ní kín lẹnìkán ó fòun şe
Tóun bá ti daşợ borí
Pẹpẹyẹ kó
Pẹpẹyẹ ò rúbợ
Nibi tí gbé ń yipo birii
Pirí laşợ şí
Ní bá ń şe hà, hà
Hà òhún ni Pẹpẹyẹ ń şe tée dòní
Ệ jé á bà á hèèhèè
Ệ jé á bà á hèèhèè
Hèèhèè la bà á lée dòkan
A dífá fún Pẹpẹyẹ
Eyí tí ó móợ sòwò èkú ń rírù
Wón ní ó rúbợ
Kásìíríí rè ó mó baà tú
Eşù àì şẹbợ
Egbà àì tù èèrù
Ệ wợ Ifá ợjợhun bí tí ń şe
Wón ò mò şẹbợ
Wón ò mò tù èèrù
Ệ wợ Ifá ợjợhun bí tí ń şe

Ệ jé á bà á hèèhèè
Ệ jé á bà á hèèhèè
Hèèhèè la bà á lée dòkan
Adivinaron Ifá para el Pato, quien comerciaba con ropas para usar en ceremonias para los ancestros (Eégún), y decía que con esas ropas realizaba maravillas.
Los babaláwos le llamaron la atención y dijeron:
– ¡Pato, haz sacrificio, para que tú secreto no se pierda algún día, y no llegue alguien y te someta a una amarga experiencia probatoria! –
El Pato respondió: – ¿Alguien podría hacer eso, después que me tapo con esas ropas? –
Él se negó y no ofrendó ningún sacrificio.
Y un día mientras realizaba la ceremonia mágica, la ropa se deslizó de su cuerpo sin previo aviso y las personas dijeron: – ¡cuà….cuà! –
Y es la misma exclamación que en los días nuestros dice el Pato cuando habla. (El ceremonial de Eégún requiere una forma de vestido muy singular, donde se cubre todo el cuerpo, incluso la cabeza, rostro y extremidades y es imposible saber quien está dentro de ese ropaje).
Ệ jé á bà á hèèhèè
Ệ jé á bà á hèèhèè
Hèèhèè la bà á lée dòkan
Adivinaron Ifá para el Pato, quien comerciaba con ropas para usar en ceremonias para los ancestros (Eégún), y decía que con esas ropas realizaba maravillas.
Los babaláwos le llamaron la atención y dijeron:
– ¡Pato, haz sacrificio, para que tú secreto no se pierda algún día, y no llegue alguien y te someta a una amarga experiencia probatoria! –
El se ocultó al aviso del sacrificio. Y llegó el mal.
Porque no se le entregó lo prescrito a Èşù. Viendo que las reglas de Ifá traían la verdad (acerca de quien estaba dentro del vestido), aún así no sacrificó

Ìwòrì ò rèkú
Eégún ó gbợdò na Babaláwo
Níjó tí Babaláwo bá-şíwó lu Eégún
Eégún a ní tợwợtẹsẹ
N lahuún wợ inú igbá
Iwòrì ò rèkú
Eégún ó gbợdò na Babaláwo
Níjó tí Eégún bá na Babaláwo
Babaláwo a ní pẹẹrẹpẹ
N lewée kókò fàya
Aşợ ó padà ya méégún lórí
A dífá fún Alágbàáà bàbá Mợríwo
Alágbàáà bàbá Mợríwo ní ń bèèrè lówó Ifá
Ayé yẹ òun báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Wón ní ợtí Òpì ní kée rúbợ
Wón ní nńkan rè ó dùn
Alágbàáà bá rúbợ
Wón bá ní iwợ Eégún àti Babaláwo
Ệ è gbợdò jà o
Láti ayédáyé
A à leè gbó pé
Eégún àti Babaláwo jà
Ayé yẹ wón
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Iwòrì ò rèkú
Eégún ó gbợdò na Babaláwo
Níjó tí Babaláwo bá-şíwó lu Eégún
Eégún a ní tợwợtẹsẹ
N lahuún wợ inú igbá
Iwòrì ò rèkú
Eégún ó gbợdò na Babaláwo
Níjó tí Eégún bá na Babaláwo
Babaláwo a ní pẹẹrẹpẹ
N lewée kókò fàya
Aşợ ó padà ya méégún lórí
A dífá fún Alágbàáà bàbá Mợríwo
Wón ní ó sá káalè ó şẹbợ
Alágbàáà gbébợ ńbè
Ó rúbợ
Otí yìí dùn
Òjò ranhin
Alagbaňlugbú
Otí yìí dùn
Òjò ranhin.

Iwòrì ò rèkú
Un enmascarado (quien baila dentro del traje de Eégún) nunca le debe pegar a un babaláwo.
En el día que un Babaláwo levantó sus manos contra un enmascarado.
El enmascarado dijo: ¡Con brazos y piernas!
La Tortuga se retira dentro de su carapacho.
Iwòrì ò rèkú
Un enmascarado (quien baila dentro del traje de Eégún) nunca le debe pegar a un babaláwo.
En el día que un Babaláwo levantó sus manos contra un enmascarado.
El Babaláwo diría: ¡En toda su extensión!
Es la misma forma en que la hoja del cocoyam llora.
El vestido del enmascarado llora dentro de él.
Lanzaron Ifá para Alágbàáà, el sacerdote principal de los enmascarados (culto a Eégún), quien se preguntaba: ¿Podré vivir una vida llena y entera? Se le dijo de sacrificar.
Le pidieron ofrecer vino òpì como sacrificio.
– Tus cosas serán placenteras si ofreces -, ellos le dijeron.
Alágbàáà sacrificó.
Ellos le avisaron a los babaláwos y a los enmascarados que no debían pelear entre ellos. Y desde entonces hasta nuestros días, no se ha escuchado que ellos volvieran a pelear.
Ellos bailaron y alabaron a sus babaláwos.
Los babaláwos alabaron a Ifá y todos hicieron lo que Ifá decía.
Iwòrì ò rèkú
Un enmascarado (quien baila dentro del traje de Eégún) nunca le debe pegar a un babaláwo.
En el día que un Babaláwo levantó sus manos contra un enmascarado.
El enmascarado dijo: ¡Con brazos y piernas!
La Tortuga se retira dentro de su carapacho.
Iwòrì ò rèkú
Un enmascarado (quien baila dentro del traje de Eégún) nunca le debe pegar a un babaláwo.
En el día que un Babaláwo levantó sus manos contra un enmascarado.
El Babaláwo diría: ¡En toda su extensión!
Es la misma forma en que la hoja del cocoyam llora.
El vestido del enmascarado llora dentro de él.
Lanzaron Ifá para Alágbàáà, el sacerdote principal de los enmascarados (culto a Eégún).
Ellos le pidieron que cuidase de la tierra y sacrificase. Así fue exactamente.
Este vino es dulce.
Òjò ranhin
Es abundante.
Òjò ranhin.Ìwòrì Òdí (Ìwòrì wò mí)

Ifá habla muy bien en este Odù. La persona vivirá una buena vida y sus cosas buenas no deberán perderse. Su esposa no podrá permitir que él sienta los rigores del hambre. Hay buenas bendiciones de hijos, pero decaerá hasta el mínimo cuando se sienta hambre (virilidad).
Ifá dice que se posee una ropa grande y de muchos colores, la cual deberá dársela a personas muy pobres o mendigos, para evitar así la ceguera en su vejez.

Ìwòrì wò mí
Ìdí wò mí
Ệni táa ni níí wo ni
A dífá fún Ìwòrì
Níjó ti ń lợ rèé wòdí
Wón ní kó rúbợ
Bí Ìwòrì ó bàá wòdí
Oúnjẹ níí kún inú è
Ayé yẹ é
Ìwòrì wò mí
Ìdí wò mí
Ệni táa ni níí wo ni
A dífá fún Ìwòrì
Níjó ti ń lợ rèé wòdí
Ìwòrì dákun
Ìwòrì dábò
Èèyán şéé wòdí lébi
Ìwòrì dákun
Ìwòrì dábò

Ìwòrì mírame.
Ìdí mírame.
Es nuestro yo interno que ve nuestra desnudez.
Profetizó Ifá para Ìwòrì, el día que venía a mirar la Vagina.
Se le pidió sacrificar, y le dijeron que siempre y cuando quisiera mirar la Vagina, su estómago debía estar lleno.
La vida le sería más plácida.
Ìwòrì mírame.
Ìdí mírame.
Es nuestro yo interno que ve nuestra desnudez.
Profetizó Ifá para Ìwòrì, el día que venía a mirar la Vagina.
Ìwòrì, por favor, nosotros suplicamos.
¿Cómo puede una persona mirar en la Vagina cuando está hambriento?
Ìwòrì, por favor, nosotros suplicamos

Ònà òfin wón kò wợn jinnà
A dífá fún Òwiwí
Èyí tíí sợkợ Òhúù
Wón ní ó rúbợ
Kójú ó lè báà bá a dalé
Òhúù a máa sợ fún Ợkợ è
Pé iwợ Òwiwí fi aşợ ợrùn rẹ rúbợ
Òwiwí kò
Òwiwí ò rú
Ònà òfin wón kò wợn jinnà
A dífá fún Òwiwí
Èyí tíí sợkợ Òhúù
Wón ní ó rúbợ
Kójú ó lè báà bá a dalé
Ó gbébợ béè ní ò rú
Ònà òfin ò mò jinnà
Mo wí o
Ò h ú ú ú ù
N lÒwiwí ń kígbe nínú igbó
Tée dòní

El camino del problema, rehúsa estar lejos y apagado.
Lanzó Ifá para el Búho, el esposo de Òhúù, a quien se le pidió ofrendar, para que su visión estuviese buena hasta su vejez.
Òhúù, le advirtió a su esposo acerca de oír el aviso de ofrendar su ropa colorida y brillante.
El Búho, rehusó ofrendar esa ropa.
El camino del problema, rehúsa estar lejos y apagado.
Lanzó Ifá para el Búho, el esposo de Òhúù, a quien se le pidió ofrendar, para que su visión estuviese buena hasta su vejez.
El camino del problema, rehúsa estar lejos y apagado.
¡Yo te avisé!
Ò h ú ú ú ù
¡Yo te avisé!
El camino del problema, ya no está lejos.
Ò h ú ú ú ù
¡Yo te avisé!
Es lo que el Búho trompetea en la floresta hasta nuestros días

Ìwòrì Ìrosùn (Ìwòrì gósùn)

Deberá sacrificar en base a tocarse el pecho, para realizar una buena labor de embarazo y paritorio en la bendición de tener hijos. Esta será una tarea del esposo y la esposa. Será puesta a prueba debido a una caída del éxito de sus expectativas, que no deberá provocar ni ira ni pesimismo extendido, para lo cual Ifá dice que deberá ser devoto de Òòşà ńlá, para que se período de dura prueba se detenga. La persona está destinada a pasar por tres duras tribulaciones y la peor es la del infortunio, pero deberá aprender a perseverar.

Ìwòrì gósùn
Gósùn gósùn abợwó odó porogodo
A dífá fún Onígòósùn ợmợ Àpón
Ệkún ợmợ ní ń sun
Òún le bímợ báyìí?
Wón ní ó rúbợ
Wón ní kókó osùn mérìndínlógún lẹbợ è
Ợpợlợpợ owó lẹbợ è
Ìgbà ti yóó bá sí rúbợ
Wón ní kí wón ó mó fi ẹbợ kàn àn lórí
Igbáàyàa rè ní kí wón ó móợ fẹbợ kàn
Wón lóríi rè ti ń gbébợ
Àyàa rè ni ò gbètùtù
Bí wón bá ti fi ẹbợ kàn án láyà
Ti ợn si gbébợ fún Èşù
Wón ní tiè ti daà
Wón bá rúbợ
Ìwòrì gósùn
Gósùn gósùn abợwó odó porogodo
A dífá fún Onígòósùn ợmợ Àpón
Ệkún ợmợ ní ń sun
Oríi rè tí ń gbébợ ń rírú o
Àyàa rè ni ò gbètùtù
Ó wáá rúbợ nígbà yìí ò
Ó sí bímợ lợpợlợpợ wẹrẹrẹ

Ìwòrì gósùn
Molino de Osùn. Golpeando en rápidas sucesiones.
Lanzó Ifá para Onígòósùn, hija de Àpón, quien lloraba a causa de su esterilidad.
Ella se preguntaba: ¿Tendré hijos en la vida? Ellos le dijeron que sacrificara 16 bolas de camwood (madera roja de donde se saca la pintura roja usada en las ceremonias de santo e Ifá. En Cuba se le conoce con el nombre de pinotéa y es la madera usada en los travesaños del ferrocarril y para postes de electricidad) y bastante dinero.
Le dijeron que cuando fuese a llevar el sacrificio al altar de Èşù, no se tocase la cabeza, sino el pecho, ya que su Orí había aceptado el sacrificio, pero el pecho lo había rehusado.
Después que hizo lo indicado, su vida cambió radicalmente.
Ìwòrì gósùn
Molino de Osùn. Golpeando en rápidas sucesiones.
Lanzó Ifá para Onígòósùn, hija de Àpón, quien lloraba a causa de su esterilidad.
Ella sacrificó.
Su Orí aceptó el sacrificio.
Pero su pecho había rehusado de hacerlo.
Ella escuchó la forma de llevar el sacrificio y así lo realizó.
Tuvo muchísimos hijos


Ìwòrì gósùn
Gósùn gósùn sợwó odó poro-poro
A dífá fún Ósàálà Òşèèrèmợgbò
Níjó tí ń re sánmò pá
Ń lợ rèé jìyà méta àjẹlà
Ńgbà Òòsà dé Ifợn
Gbanga ìta ni wón gbé e sí
Òòsà sì jìyà jìyà
Ńgbà ó yá òjó dé
Òjó pa á pa á pa á
Wón ní kó şe sùúrù
Torí iyá méta ní ó jẹ láyé
Şùgbón yóó là
Ìgbà ó pé
Ìyá pé méta
Òòsà bá di olówó
Owó ò ní momo mò
Wón ní iyà métèèta ló pé un
Wón ní ẹni ó lé mu nňkan móra bí Òòsà ò sí mó
Òún láá móợ sín
“Ệ wò ó bí òòrún ti pa á, pa á to”
“Kò bénìkan bínú”
“Òjó pa á pa á pa á”
“Kò bénìkan bínú”
“Ệni to şéé bá gbé nìyí o”
Ní wón bá gbé Òòsà lợ òkè
Wón kólé fún un
Òòsà wá ń jó ní ń yò
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Ìwòrì gósùn
Gósùn gósùn sợwó odó poro-poro
A dífá fún Ósàálà Òşèèrèmợgbò
Níjó tí ń re sánmò pá
Ń lợ rèé jìyà méta àjẹlà
Ìyà tÓòsà jẹ ní Sánmò Pá
Àjẹlà ni
Ìyà àjẹlà ní Sánmò Pá!

Ìwòrì gósùn
Molino de Osùn. Golpeando en rápidas sucesiones.
Lanzó adivinación para Ósàálà Òşèèrèmợgbò, cuando venía a Sánmò Pá, para sufrir tres aflicciones que le llevarían a la plena riqueza.
Cuando Òòsa llegó a Ifợn, se estableció en las afueras en un espacio abierto.
Òòsà sufrió y sufrió y durante la fuerte lluvia, se empapó todo, pero supo mantenerse en su perseverancia, porque sabía que tenía que sufrir tres grandes infortunios antes de llegar a ser un hombre rico.
Cuando las tres tribulaciones sucedieron, él se convirtió en un hombre lleno con las buenas cosas de la vida.
La riqueza no pudo ser cuantificada.
Las personas entonces razonaron que nadie podía haber perseverado tanto como lo hizo Òòsà.
“Él es la deidad que nosotros adoramos”.
“Mira como el Sol le quema”.
“Él no alimentó rencor contra nadie”.
“Él fue empapado por la poderosa Lluvia”.
“Él no tenía compañera”.
“Esta es la persona con la que se puede y se desea estar”.
Las personas entonces llevaron a Òòsà a la cima de una colina y allí le construyeron una casa.
Òòsà comenzó a bailar y a regocijarse y alabó a sus babaláwos.
Ellos a su vez alabaron a Ifá.
Ìwòrì gósùn
Molino de Osùn. Golpeando en rápidas sucesiones.
Lanzó adivinación para Ósàálà Òşèèrèmợgbò, cuando venía a Sánmò Pá, para sufrir tres aflicciones que le llevarían a la plena riqueza.
Las tres aflicciones sufridas por Òòsà en Sánmò Pá, actualmente se convirtieron en inmensa riqueza


Ìwòrì Òwónrín

Ifá le desea la buena bendición de mujeres. Su vida le será plácida si es devoto de sus dobles celestiales. Una viuda no deberá descuidarse aunque no tenga a nadie que le ayude, ya que su soledad espiritual podría deletrear su destrucción en la vida. La persona se ha visto privada de sus padres o tíos.

Bíìko bíìko gbàdàrà
Gbàdàrà gbàdàrà bíìko
A dífá fún Ìwòrìòdérín ợlópò obìnrin
Ệbợ n wón ní ó şe
Ó wá rúbợ
Ó bèrè síí láyá
Ayé yẹ é
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ó ní béè làwợn Babaláwo tòún wí
Bíìko bíìko gbàdàrà
Gbàdàrà gbàdàrà bíìko
A dífá fún Ìwòrìòdérín ợlópò obìnrin
Ệbợ n wón ní ó şe
Ệ wáá ri ní à bé ò ri ní?
Aya Ìwòrìòdérín
Ó lợ bíìko lórèéré
Ệ wáá ri ní à bé ò ri ní?

Se parece al raffia (material usado para tejer las esteras) y es muy largo.
Largo y se parece al raffia.
Lanzó adivinación para Ìwòrìòdérín, el esposo de muchas mujeres.
A quien se le pidió sacrificar y así lo hizo y comenzó a tener muchas esposas.
Él bailó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Se parece al raffia (material usado para tejer las esteras) y es muy largo.
Largo y se parece al raffia.
Lanzó adivinación para Ìwòrìòdérín, el esposo de muchas mujeres.
A quien se le pidió sacrificar y así lo hizo.
¿Verdaderamente puedes verlo todo?
Las mujeres de Ìwòrìòdérín.
Que se expanden más allá del alcance de nuestra visión, igual que el raffia.
¿Verdaderamente puedes verlo todo?

Apá warúgbó ti ń bẹ nínú ilée sán
Lílò ni wợn ò fi lợ ó
A dífá fún àwợn ợmợ Ệlérín Àtàtà gíégíé
Ti wón ń kú ní rògbàrògbà
Ti wón ń kú ní rèwerèwe
Bí ẹni pé wón já ohun ikú jẹ
Béè ni wợn ò mohun ti ń pá wón
Wón ní kí wón ó rúbợ
Ìgbà ti Ệlérín kú
Wón fé joyè Ệlérín mìììn
Wón ò sì mú opó tó fi silè
Kí wón ó tójú è
Ó kợ hàà!
Òun náà ni wợn kò ti wợn ò mú
Kí wón ó tójú òun
Ó bá b ó sígun ilé
Níbi ikòkò ti àwợn ợmợ oyè ó tợwó bò
Ó bá ju ợká ààyè sínú è
Àwợn ợmợ oyè sì gbợdợ mú nňkan ti ń bẹ nínú ikòkò bợợta
Kí wón ó fi dIfá fún wợn
Ệnikínní kợwó bợnú è
Kó mú n ti ń bẹ nínú è bợợta
Àfi pàkà
Ợká sá a jẹ
Ệnikeji bóó bè
Ợká ò sùn lợ
Ợká sì tí múra ijà sílè télè
Ợká tún já a lówó jẹ
Gbogbo wón ní èétijé?
Báwo lèyi ó ri béè
Ệnikẹta ló mééjì kún ẹéta
Ló réle aláwo
Apá warúgbó ti ń bẹ nínú ilée sán
Lílò ni wợn ò fi lợ ó
A dífá fún àwợn ợmợ Ệlérín Àtàtà gíégíé
Ti wón ń kú ní rògbàrògbà
Ti wón ń kú ní rèwerèwe
Bí ẹni pé wón já ohun ikú jẹ
Béè ni wợn ò mohun ti ń pá wón
Wón ní ki wón ó sá káalè ki wón ó şẹbợ
Ệnikẹta ló gbébợ ńbè
Oun nikan ló rúbợ
Ệnikẹta ló joyè
Ifá pé ẹ má fợwó fa nňkan tí ó sùnwón

La mujer entrada en años en su casa, también adora hacer el sexo.
Pero a ella no se le acerca nadie.
Lanzó adivinación para Ệlérín Àtàtà gíégíé, cuando ellos morían en rápida sucesión.
Morían prematuramente como si hubiesen sido mordidos con veneno, pero desconocían la causa.
Se les dijo que sacrificaran en general, para evitar tanta muerte.
Después de la muerte de Ệlérín, ellos quisieron poner otro rey, pero ellos se negaron a mantener y cuidar a la viuda del anterior Ệlérín (rey).
Ella se entristeció alarmada, porque ahora se sintió desterrada y proscrita, y sin ninguna atención de nadie.
Ella se fue hacia la esquina de la casa, donde estaba la cazuela de mano que usaba la princesa, y allí puso una cobra viva.
Y la princesa debe sacar el contenido de la cazuela durante el proceso de adivinación.
La primera persona que introdujo su mano, recibió una fuerte mordida de la cobra, al igual que la segunda persona y todos gritaron con ansiedad y sorpresa: – ¿Por qué está esto sucediendo? –
La tercera persona adicionó 2 cowríes a tres y corrió a ver al adivino.
La mujer entrada en años en su casa, también adora hacer el sexo.
Pero a ella no se le acerca nadie.
Lanzó adivinación para los hijos de Ệlérín Àtàtà gíégíé, cuando ellos morían en rápida sucesión.
Morían prematuramente como si hubiesen sido mordidos con veneno, pero desconocían la causa.
Se les dijo que sacrificaran en general, para evitar tanta muerte.
Se les dijo que cuidasen de la tierra y ofrendaran.
Y fue la tercera persona quien escuchó el mensaje y sacrificó.
Y como era de esperar, fue elegido Rey.
No haga que una causa, cree algo desagradable

Ìwòrì Òbàrà

La persona dice que está sufriendo, pero no puede pensar que tiene una enfermedad en si mismo. Deberá estar seguro(a) de lo que desea, pues eso no lo tiene y se refiere a algo específico. Todas las cicatrices de las cosas malas de las que la persona ha sido testigo, desaparecerán con el tiempo.

Àwợn ajàkàsù ń sunkún àwợn ò yó
Kín lẹni ti ń wa tinu oriú jẹ ó şe
A dífá fún Ìwòrì ò bèrè
Èyí tó lóun ò dúó de Ifá mó
Ó lóun ń renu igbé rèé so
Gbogbo ire tíí móợó şe déédé Ìwòrì ò bèrè
Gbogbo è ni ń fò ó ru
Òún à a ti şe si?
Wón ní kó rúbợ
Ó şe é
Şùgbón kò ní sùúrù tó
Ó ba lóun ó lòó pokùn so
Ợba àwợn ará ilú keji si kú
Ifá pé ẹni tó bá fé so ní kí wón ó fi jợba
Nigbà tí Ìwòrì ò bèrè dé ibi ó ti féé so
Kó fi okùn bợrùn
Làwợn ará ilú òdikeji ba mú u
Ní wón ń şe
Ìwòrì ò bèrè mòmò so
Ma mòmò bínú orí oyè ń bò
Ìwòrì ò bèrè mòmò so

Quienes comieron trozos de la comida lloran por no estar satisfechos.
¿Qué es lo que produce que las personas vivan en la penuria?
Lanzaron adivinación para Ìwòrì ò bèrè, quien decía que estaba cansado de esperar por Ifá, y dijo que entraría en el bosque para ahorcarse por su misma mano.
Todas las buenas cosas que debían haber llegado a él, le habían estado eludiendo.
¿Qué puedo hacer?, preguntó despectivamente y sin esperanzas.
Le dijeron que sacrificara, y así lo realizó, pero no hizo la suficiente ejercitación de perseverancia.
Y concluyó determinar…….ahorcarse por sus propias manos.
El rey de la ciudad vecina había muerto, e Ifá había predicho que escogiesen como nuevo rey una persona que deseaba e iba al bosque a ahorcarse.
Cuando Ìwòrì ò bèrè, estaba poniéndose el nudo corredizo en su cuello, fue visto por las personas de la villa próxima que buscaban al hombre que según Ifá decía, se iba a colgar en la floresta y le sostuvieron evitando así que se matase por sus manos.
Ellos bailaron y se regocijaron, pues habían hallado su nuevo rey, como mismo profetizó Ifá y cantaron:
– ¡Ìwòrì ò bèrè, no te cuelgues! –
– ¡Ìwòrì ò bèrè, no te cuelgues! –
No se frustre, que la cabeza real está en camino.
– ¡Ìwòrì ò bèrè, no te cuelgues! –

Ệrù ni oduyè Ợba
Ègùn ni oduyè Èyò
Ợba Ìbínní ló fórí è fàfà débè Ợlợmợ
A dífá fún ợn ní Dásà a ò kú mó
Níbi wón gbé ń pợnké bí ẹni pợnmợ
Àwợn aráa Dásà a ò kú mó lójú ợmợ ń pón
Àwợn le bímợ báyìí?
Wón ní kí wón ó rúbợ
Wón rú àyágbáyagbá ẹbợ
Ayé yẹ wón
Wón fi ewúrẹ rúbợ
Wón rú ợpợlợpợ owó
Nígbà iwásè
Ệni ojú bá ń pón
Olúwa è ó rúbợ nígba nígba ni
Bí ẹbợ bá si ti dé òde òrun
Òrò olúwa è dire
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ệrù ni oduyè Ợba
Ègùn ni oduyè Èyò
Ợba Ìbínní ló fórí è fàfà débè Ợlợmợ
A dífá fún ợn ní Dásà a ò kú mó
Níbi wón gbé ń pợnké bí ẹni pợnmợ
Ifá ní ẹ sợ iké kalè kéẹ pợnmợ
Ợmợ làá pòn a i í pợnké e è
Ệ sợ iké kalè kéẹ pợnmợ.

Un esclavo no puede competir por el asiento del rey.
La tribu de los Ègùn no puede competir por el poste del titulo de Èyò.
Ợba Ìbínní ló fórí è fàfà débè Ợlợmợ
Lanzó Ifá para ellos en la ciudad de Dásà a ò kú mó, cuando ellos cargaban una joroba como si fuese un niño.
Esta ciudad estuvo pasando por una época de carestía de niños.
¿Tendremos a nuestros hijos?, ellos preguntaron a Ifá.
Se les pidió sacrificar en grande. Ellos ofrecieron muchas chivas y mucho dinero.
La vida les cambió por completo, en cuanto los sacrificios llegaron al Cielo. En tiempos ancestrales, se ofrecían sacrificios en cientos de miles.
Ellos se regocijaron y alabaron a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Todos hicieron lo que los babaláwos les dijeron que hicieran.
Un esclavo no puede competir por el asiento del rey.
La tribu de los Ègùn no puede competir por el poste del titulo de Èyò.
Ợba Ìbínní ló fórí è fàfà débè Ợlợmợ
Lanzó Ifá para ellos en la ciudad de Dásà a ò kú mó, cuando ellos cargaban una joroba como si fuese un niño.
Botaron lejos la joroba y en su lugar cargaron a los niños a la espalda.
Las personas sujetan con fajas a los niños y no a las jorobas.
Bota la joroba y sujeta al niño

Ìwòrì Òkànràn (Ìwòrì ò rinkàn)

La buena voluntad de Ifá, abunda para esta persona. Esta persona no será un solitario, sino que estará entre muchas personas y se relacionará con ellas y será conocido por muchos. También conocerá malos momentos de la vida. Cuando tenga hijos deberán sacrificar juntos, o sea, los hijos y el padre, para evitar que exista la fascinación entre ellos.

Ìwòrì ò rinkàn
Awo Olórèé Agbợn
A dífá fún Olórèé Agbợn tisàlè ợjà
Iré tówó òun báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Wón ní kò gbợdò dá rin mó
Wón ní ààrin òpò èèyàn ni kó móợ rin
Ààrin èèyàn nire è é wà
Olórèé Agbợn ò bá dá rin mó
Bó si ti wà tée dòní nùu
Bíre ó bàá tóni lówó
Èèyàn làá mò
Ìwòrì ò rinkàn
Awo Olórèé Agbợn
A dífá fún Olórèé Agbợn tisàlè ợjà
Níjó tí ń fomi ojúú sògbérè ire
Ó tí ń rin lénikan şoşo gíogío
Wón ni ó mó rin lénikan şoşo gíogío
Ìwòrì ò mòmò rinkàn
À á şe rin lénikan şoşo gíogío
Ìwòrì ò mòmò rinkàn

Ìwòrì ò rinkàn
El sacerdote de Olórèé Agbợn
Adivinó Ifá para Olórèé Agbợn, que vivía debajo del lugar del mercado.
Y se preguntaba: ¿Tendré un poco de las buenas cosas?
Ellos le dijeron que sacrificara y que no fuera un ermitaño, que su fortuna estaba en encontrarse con la gente y relacionarse con ellos.
Olórèé Agbợn, rehusó ser un solitario.
Por eso es que hasta nuestros días, si algo bueno llega a cualquiera, es para que lo vea terminado en alguien.
Ìwòrì ò rinkàn
El sacerdote de Olórèé Agbợn
Adivinó Ifá para Olórèé Agbợn, que vivía debajo del lugar del mercado.
Y se preguntaba: ¿Tendré un poco de las buenas cosas?
Él se mantenía solo y apartado de todos.
Y fue avisado de no ser un ermitaño.
¡Ìwòrì ya no es un iconoclasta!
¿Cómo puede ser que uno sea un ermitaño?
Ìwòrì ò rinkàn

Ìwòrì ò rinkàn
Awo Olórèé Agbợn
A dífá fún Ináagún
Níjó tí ń fomi ojúú sògbérè ợmợ
Wón ní kó rúbợ
Ó bí ợmợ lợpợlợpợ
Şùgbón kò séni tó mợ babaa wợn
Ìwòrì ò rinkàn
Awo Olórèé Agbợn
A dífá fún Ináagún
Níjó tí ń fomi ojúú sògbérè ợmợ
Ináagún la mò
A ò mẹni tó bí wợn

Ìwòrì ò rinkàn
El sacerdote de Olórèé Agbợn
Adivinó Ifá para la Mosca del Sol, cuando lloraba por no tener descendientes.
Se le pidió sacrificar, y así lo hizo y tuvo innumerables hijos, pero nadie conocía quienes eran los padres.
Ìwòrì ò rinkàn
El sacerdote de Olórèé Agbợn
Adivinó Ifá para la Mosca del Sol, cuando lloraba por no tener descendientes.
Solo conocemos a la Mosca.
Pero no conocemos a sus padres


Ìwòrì Ògúndá (Ìwòrì Wóńda)

Esta cabeza usa una corona, y su cabeza deberá ser entronizada, para eso deberá sacrificar, para que pueda vivir una vida pacífica y a otra cabeza pueda unirse. Si esta persona está pensando tomar una mujer que está en plan de divorcio de su primer esposo, deberá pensarlo muy bien, para que no de un mal paso. Si ya ha dado ese paso, deberá estar muy atento al tiempo en que ella dice haber concebido y parir una criatura, esta investigación es debido a saber si de una manera u otra llegarán problemas gratuitamente. Y si es la esposa, no deberá temer acerca de que ya está regresando. No obstante ellos deberán enmendar la diferencia anterior para continuar juntos.

Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì wohun rere dá
Èdá ò gbóògùn
A dífá fún Orí Olóyè ti ń tòrun bò wálé ayé
Ó lè dáa fún òun báyìí?
Wón ní ki Orí Olóyè ó rúbợ
Wón ní yóó joyè láyé
Yóó nípợn
Ợkàan rè ó balè
Orí Olóyè rúbợ
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì wohun rere dá
Èdá ò gbóògùn
A dífá fún Orí Olóyè ti ń tòrun bò wálé ayé
Ệ wá wòó bí tí ń ru
Òfùlèfùlè
Ệ worí Olóyè bí tí ń ru
Òfùlèfùlè

Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì, mira algo bueno que crear.
La Providencia desafía la Medicina.
Lanzó adivinación para Orí Olóyè, que venía del Cielo a la Tierra.
Y preguntó: ¿Será mi vida buena del todo en el mundo?
Ellos le pidieron ofrendar, para que pudiese ascender al trono y fuese un importante personaje en la tierra, además de tener mucha paz.
Orí Olóyè sacrificó.
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì, mira algo bueno que crear.
La Providencia desafía la Medicina.
Lanzó adivinación para Orí Olóyè, que venía del Cielo a la Tierra.
Vengan y vean cuán impresionante para uno es tenerlo.
Òfùlèfùlè.
Vengan y vean cuán impresionante para uno es tenerlo.
Òfùlèfùlè

Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì wohun rere dá
A dífá fún Àşá
Èyí tí ń lợ rèé gba Kútelú obìnrin Àwòdì
Kútelú ò leé kÀwòdì
Iró ní wón ń pa
Kútelú ò leè kÀwòdì
Èké ní wón ń şe o
Kútelú ò le kÀwòdì

Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì Wóńda
Ìwòrì, mira algo bueno que crear.
Lanzó adivinación para Àşá, que venía a tomar a Kútelú que era la esposa de Àwòdì.
Kútelú no se podía divorciar de Àwòdì.
Son las mentiras que ellos están diciendo.
Kútelú no se podía divorciar de Àwòdì.
Ellos solo están murmurando mentiras


Ìwòrì Òsá

Muchas palomas y bastante dinero es el sacrificio requerido para que las buenas cosas entren en esta casa. Se deberá ser tolerante, porque llegará a través de las manos de un amigo. Se tendrá sosiego y paz mental. Ifá no permitirá que nada malo le suceda. Deberá sacrificarle a una deidad que es quien lo apoya y protege y esa divinidad es Orişàálá.

Gbàbilà gbàbilà
A dífá fún Ìwòrì
Èyí ti ń relé Òsá rèé kájé wálé
Wón ní kó rúbợ
Wón ní kó mó báàyàn já
Kó si mó bénìkan bínú
Nígbà tí ajé ó bèrè
Ilé Òsá ló ti bèrè
Ìwòrì raje kó wálé
Inú è é dùn
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Gbàbilà gbàbilà
A dífá fún Ìwòrì
Èyí ti ń relé Òsá rèé kájé wálé
Gbàbilà ợmợ olówó ẹyợ
Ìwòrì ló lợợlé Òsá lòó kájé wálé
Gbàbilà ợmợ olówó ẹyợ

Gbàbilà gbàbilà
Profetizo Ifá para Ìwòrì, que venia a la casa de Òsá, para recibir la riqueza y traerla a su casa.
Se le pidió ofrendar. Y también que no pelease ni fuera malicioso contra nadie, como tampoco provocará la ira en delicadas situaciones.
Cuando la riqueza estuvo lozana y apareció en la casa de Òsá, Ìwòrì tomó una buena parte de ella para llevarla a casa.
Él fue muy feliz, y cantó alabando a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Él hizo lo que Ifá le mandó que hiciese.
Gbàbilà gbàbilà
Profetizo Ifá para Ìwòrì, que venia a la casa de Òsá, para recibir la riqueza y traerla a su casa.
Gbàbilà, el hijo que está lleno de cowríes.
Solo es Ìwòrì, que vino a la casa de Òsá, para recibir la riqueza y traerla a su casa.
Gbàbilà, el hijo que está lleno de cowríes

Àgùtàn ni ò sunwòn sunwòn
Kó sorí bòrògídí bòrògídí
A dífá fún Ợláawin
Ti ń gba Àwón kalè lówó ayé
Wón ní kó rúbợ
Wón ní kí Àwón ó rúbợ Elénìní
Àwón bá rúbợ
Ợláawin dúró ti í
Òòsà náà duro tí í
Ayé yẹ wón
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Àgùtàn ni ò sunwòn sunwòn
Kó sorí bòrògídí bòrògídí
A dífá fún Ợláawin
Ti ń gba Àwón kalè lówó ayé
Kíni ò níí jógun ó jà?
Ợláawin
Kò mò ní jé kógun ó jà
Ợláawin
Mó jógun ó jà wá dákun
Ợláawin

Àgùtàn ni ò sunwòn sunwòn
Kó sorí bòrògídí bòrògídí
Lanzaron Ifá para Ợláawin, que salvaba a Àwón de sus enemigos.
Se le pidió a Àwón que ofrendase contra sus detractores y lo hizo.
Ợláawin y Òòsà se levantaron en su favor.
Y la vida les fue más plácida a ambos.
Él fue muy feliz, y cantó alabando a sus babaláwos.
Ellos alabaron a Ifá.
Él hizo lo que Ifá le mandó que hiciese.
Àgùtàn ni ò sunwòn sunwòn
Kó sorí bòrògídí bòrògídí
Lanzaron Ifá para Ợláawin, que salvaba a Àwón de sus enemigos.
Se le pidió a Àwón que ofrendase contra sus detractores y lo hizo.
¿Qué es lo que nos salva de las guerras y las malas influencias?
Ợláawin.
¿Qué nos permite ver las guerras y las malas influencias?
Ợláawin.
Por favor Ifá, no dejes que estemos en medio de las malas cosas de la vida.
Ợláawin

Ìwòrì Ìká (Ìwòrì Àyòká)

Se sea Babaláwo o no, la pareja de esposos no podrá permitir la carestía de nueces de kolá en la casa. Así como que la esposa, deberá dedicarse a la venta de este producto. Siempre que exista nuez de kolá en la casa y a la mano, podrá gozar de una buena esposa, paz mental y riquezas, debido a que su espíritu está en buena consonancia con la nuez de kolá.
Se deberá estar vigilante de un enemigo que intenta realizar algo maligno, semejante a una captura, y se deberá sacrificar la vestimenta de agbàdà, para neutralizar ese intento.

Ìníníńn lawo Ìníníńn
Ìníníńn lawo Ìníníńn
A dífá fún Ajitobi
Èyí tíí sawo Ìwòrì Àyòká
Wón ní kó rúbợ
Ó şe é
Ńgbà ó yá
Bí ợn bá ń bèèrè obi
Wợn a ní ẹ ňsó ńlé Ajitobi
Ajitobi bá dẹni ợlà
Awo kéré
Awo dàgbà
Àşé Awo tó dára láá bóbi ńlé è?
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ìníníńn lawo Ìníníńn
Ìníníńn lawo Ìníníńn
A dífá fún Ajitobi
Èyí tíí sawo Ìwòrì Àyòká
Awo mòmò kéré o
Awo mòmò dàgbà
Awo tó gbófa láá bóbi ńlée rè
Ajitobi aya Ìwòrì Àyòká

Ìníníńn lawo Ìníníńn
Ìníníńn lawo Ìníníńn
Lanzó Ifá para Ajitobi, la esposa de Ìwòrì Àyòká.
A quien se le pidió ofrendar y así ella lo realizó.
Pasado un tiempo no muy largo, todos buscaban nuez de kolá para adquirir o comprar.
Y las personas decían: – Vamos a la casa de Ajitobi, para conseguir la nuez de kolá, que allí siempre hay -.
Por supuesto que ella y su esposo se hicieron ricos con este fructífero negocio.
En la casa del babaláwo, sea este joven o no, siempre se deberá hallar la nuez de kolá. (En Cuba se usa el coconut o coco nucífera, COCO).
Ella bailó y agasajó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Ella hizo lo que sus adivinos le dijeran que hiciese.
Ìníníńn lawo Ìníníńn
Ìníníńn lawo Ìníníńn
Lanzó Ifá para Ajitobi, la esposa de Ìwòrì Àyòká.
A quien se le pidió ofrendar y así ella lo realizó.
En la casa del eficiente babaláwo, sea este joven o no, siempre podremos hallar nueces de kolá.
Ajitobi es la esposa de Ìwòrì Àyòká


Ợkợ bí ẹmó
Ayà bí àfè
Alárinà bí àgó
A dífá fún Ợká
Wón ó mu joyè Olúwo
Ợkợ bí ẹmó
Ayà bí àfè
Alárinà bí àgó
A dífá fún Erè
Wón ó mu joyè ẹnikeji
Ợkợ bí ẹmó
Ayà bí àfè
Alárinà bí àgó
A dífá fún Ìgbín
Yóó salákèépèe wợn
Ợkợ bí ẹmó
Ayà bí àfè
Alárinà bí àgó
A dífá fún Àmùrè ò dàgbà
Èyí tíí sợmợ ìkéyìín wợn léńje léńje
Ợmợ ikósé ilé Agbợnnìrègún làwợn mérèèrin
Ìgbà tí wón ó mùú
Wón fỢká jẹ Olúwo
Wón fi Erè jẹ ẹnikeji
Wón fi Ìgbín jẹ Alákèépè
Àmùrè ò dàgbà ń sợmợ léyìín wợn
Ń kápòó tèlé wợn kiri
Ńgbà ó yá
Wón bá bèwè sí Àmùrè ò dàgbà
Àwợn Ợká, Ìgbín àti Erè
Wón şe ipàdé lé Àmùrè ò dàgbà lórí
Pé gbogbo n táwợn ba mòmò ń şe
Ní Àmùrè ò dàgbà ń ri
Ệ jé á bèwè ki wón ó ba àwợn mú u
Ńgbàa wón ó lòó bè
Wón bẹ Idi lówè
Idi bá lòó bà lórí Igi
Ó ri Ợká níwájú
Erè tèlé e
Ìgbín náà tèlé e
Àmùrè ò dàgbà ń bẹ léyiin wợn
Àmùrè ò dàgbà si ti sùn
Oorun rè ò já geere
Wón ní kó fi agbádá ợrùun rè rúbợ
Àmùrè ò dàgbà fi rúbợ
Ệní ó bá si rúbợ
Ogun ò gbợdò mú u mó
Idi bá si lórí Igí
Ní ń bò fàà
Pónkán pé kóun ó gbé Àmùrè ò dàgbà
Èşù bá sợ agbádá tí Àmùrè ò dàgbà tí rú lẹbợ sí Idi lésè
Birí tí Idi yí
Ní ń kígbe òún mú u hà hà hà hà
Ợká ń pówó tè é
Erè ń pówó tè é
Ìgbín ń pówó tè é
Àmùrè ò dàgbà bá kèjàsì ńlè
Ó léẹkú o ò ợmợ Àgbợnnìrègún gbogbo Babaláwo
Wón ní hín
Ợkợ bí ẹmó Ayà bí àfè Alárinà bí àgó
A dífá fún Ợká ti wón ó mu u joyè Olúwo
Hín
Ợkợ bí ẹmó Ayà bí àfè Alárinà bí àgó
A dífá fún Erè ti wón ó fi jẹ ẹnikeji o
Hín
Ợkợ bí ẹmó Ayà bí àfè Alárinà bí àgó
A dífá fún Ìgbín ti ó jẹ alákèépèe e wợn
Hín
Àmùrè ò dàgbà níí sợmợ ìkéyiin wợn léńje léńje
Hín
Ó lémìí ò gbé síbè o ò o ò o ò
Àmùrè ò dàgbà èwù ló gbé èmí ò gbé síbè
Àmùrè ò dàgbà èwù ló gbé èmí ò gbé síbè o ò
Àmùrè ò dàgbà èwù ló gbé èmí ò gbé síbè

El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para La Cobra, que sería instalado como jefe Olúwo.
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para el reptil Pitón, que sería instalado como diputado.
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para el Caracol (Babosa), que sería instalado como heraldo de los dos anteriores.
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para el lagarto Àmùrè ò dàgbà, que era el más joven y el cuarto de ellos y ejercía como aprendiz de Ifá en la casa de
Àgbợnnìrègún.
Cuando todos fueron instalados, el lagarto, solo servía para cargar sus
Equipajes y bagajes.
Pasado un tiempo, los primeros tres contrataron a alguien para que asesinara a Àmùrè ò dàgbà.
Ellos concluyeron un encuentro con el lagarto para enrollarlo en asuntos ilícitos. Pero Àmùrè ò dàgbà, tenía el conocimiento de Ifá.
Ellos concluyeron, cogerlo y matarle a traición y contrataron al Halcón, el cual se escondió en un alto árbol en el día acordado.
Desde allí vio como llegaban los cuatro a realizar la supuesta reunión,
La Cobra, venía delante, le seguía el Pitón y siguiendo el orden, la Babosa y por último el Lagarto, que venía muy pensativo, pues había tenido una noche plagada de pesadillas.
Se le pidió sacrificar la vestimenta agbàdà de su cuello, y así lo realizó muy temprano en la mañana.
“Nadie que sacrifique sufrirá los temores de ser destruido de nuevo”.
Y cuando el Halcón se lanzó en picada a levantar al Lagarto, Èşù le lanzó la vestimenta usada en el sacrificio a sus garras, enredándole y haciéndole creer que había capturado a su presa.
El Halcón se elevó al Cielo gritando: ¡Lo he capturado!
Los tres primeros se regocijaron plenamente de que hubiera sido capturado su enemigo jurado y gritaron de júbilo.
Pero Àmùrè ò dàgbà, tenía el conocimiento de Ifá, y cantó una canción de conjuro de Ìjàsì que se refería a poder esconderse a tiempo:
– ¡Yo saludo a todos los hijos de Àgbợnnìrègún! –
Y los babaláwos le respondieron el canto:
– Hín –
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para La Cobra, que sería instalado como jefe Olúwo.
– Hín –
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para el reptil Pitón, que sería instalado como diputado.
– Hín –
El esposo es como la Rata ẹmó.
La esposa es como la Rata àfè.
El mediador es como la Rata àgó.
Lanzaron adivinación para el Caracol (Babosa), que sería instalado como heraldo de los dos anteriores.
– Hín –
Él dijo que la vida no la perdería.
Yo, Àmùrè ò dàgbà, digo que fue la vestimenta lo que capturó el Halcón y que la vida no la perderé.
Yo, Àmùrè ò dàgbà, digo que fue la vestimenta lo que capturó el Halcón y que la vida no la perderé.
Yo, Àmùrè ò dàgbà, digo que fue la vestimenta lo que capturó el Halcón y que la vida no la perderé

Ìwòrì Òtúrúpòn (Ìwòrì tútú)

Las buenas cosas significan para esta persona que llegarán en bultos y a montones. El sacrificio consta de un pedazo de paño (corduroy) y algodón entrelazado. Se deberá continuar con las buenas obras y trabajos de sus padres para así no incurrir en errores y fracasos. Sus hijos varones se les deberá permitir entrenarse en Ifá como Babaláwos y a las hembras procurar se matrimonien con adivinos. Si se procede de esta manera se tendrá una verdadera paz mental y sosiego en la vida.

Ìwòrì tútú ninini
Bí ẹni sàádá
A dífá fún Ợlợmợ ní ràdiràdi
Ệkún ợmợ ní ń sùn
Òún le bímợ báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Ó şe é
Nígbà tí iré ó kalè fún un
Lódidi lódidi nire rè ń dé
Ợlợmợ ní ràdiràdi n losèé jé
Béẹ bá la ợmợ Òsé
Gbogbo ợmợ inú è nikó òwú so pò
Tó si kún délè
Òun náà?
Lòún níre lódidi lódidi báyìí?
Ó ní bàá làwợn Babaláwo tòún wí
Ìwòrì tútú ninini
Bí ẹni sàádá
A dífá fún Ợlợmợ ní ràdiràdi
Ệkún ợmợ ní ń sùn
Wón ní ó sá káalè ẹbợ ní ó şe
Ó gbébợ ńbè
Rírú ẹbợ
Èèrù àtùkèsù
Ệ wáá bá wa ní màrínrín ire
Màrínrín ire làá bá ni lésè ợba Òrìşà
Ợlợmợ ní ràdiràdi n lÒsé é jé.

Ìwòrì tútú ninini
Bí ẹni sàádá
Lanzó Ifá para Ợlợmợ ní ràdiràdi, que lloraba a causa de hijos y de buenas cosas de la vida.
Le pidieron ofrendar y sacrificó.
La llegada de las cosas buenas fue en forma de bultos y a montones.
Ợlợmợ ní ràdiràdi, es el sobrenombre del Baobab.
Cuando se corta los frutos del Baobab, se ven las semillas como si fueran hilos de algodón entrelazados, y están llenos hasta el borde.
Él exclamó sorprendido: – ¡Ver tantas buenas cosas es lo mejor de todo!-
Y dijo exactamente lo que los babaláwos dijeron.
Ìwòrì tútú ninini
Bí ẹni sàádá
Lanzó Ifá para Ợlợmợ ní ràdiràdi, que lloraba a causa de hijos y de buenas cosas de la vida.
Le pidieron ofrendar y sacrificó.
Ofrecimiento de sacrificios y regalos libres a Èşù.
Ven y encuéntranos con las cosas buenas de la vida.
Uno se encuentra con las mejores bendiciones al pie del rey de las deidades.
Ợlợmợ ní ràdiràdi, es el sobrenombre del Baobab

Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
A dífá fún Atinúlahùn
Èyí tíí sợmợ bíbí inú Agbợnnìrègún
Wón bí i tán
Ní bá ń şe bíí tIfá
Ayé yẹ é
Ó lóókợ láyé
Wón ní Ifá ní ó fi ó sèrù jẹ
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
A dífá fún Atinúlahùn
Èyí tíí sợmợ bíbí inú Agbợnnìrègún
Ifá ló fi ó sèrù jẹ
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
Òrúnmìlà ló fi ó sèrù jẹ
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo

Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
Lanzaron Ifá para Atinúlahùn, el hijo de las entrañas (intestinos) de Agbợnnìrègún.
Después de nacer, él comenzó a actuar acorde a las enseñanzas de Ifá y la vida le fue muy placentera y sosegada y era muy famoso y conocido.
Ellos le dijeron: – Ifá te hará libres y espléndidos regalos -.
Él se regocijó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Él hizo exactamente lo que ellos le dijeron que hiciera.
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
Lanzaron Ifá para Atinúlahùn, el hijo de las entrañas (intestinos) de Agbợnnìrègún.
– Ifá te hará libres y espléndidos regalos -.
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo
– Òrúnmìlà te hará libres y espléndidos regalos -.
Ìwòrì jáárájá
Òtúrúpòn joorojo

Ìwòrì Òtúá (Ìwòrì wòtu)

Ifá se refiere a tres personas que deberán sacrificar para poder progresar en la vida y obtener buenas posiciones. La piel de un gran animal es uno de los elementos de la ofrenda. También se ofrenda para que alguien a quien se infra-valora, no escape con nuestras ganancias o fortunas.

Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Kèké ợmợ Olómijó
Wón ní ó rúbợ
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Òkótó ợmợ Olómijó
Wón ní ó rúbợ
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Àré tíí sợmợ ìkéyìín wợn léńje léńje
Ệbợ n wón ní ó şe
Wón ní ki àwợn métèètá ó rúbợ
Olómijó tíí şe bàbá wợn
Olóyè ni
Olómijó wáá dàgbà
Ó re ibi àgbàá rè
Ệni ó bá si lè jó gorí awo
Ní wón e lédù oyè
Ní ó itéẹ babaa wợn
Kèké ní tóun ti mò ó jó
Táyé yẹ òun tó báyìí?
Taa ni ó gba ipòo babaa òun lówó òun?
Òkòtó ní tóun bá bèrè síí jó
Gbogbo èèyàn ni ó mó pòun mò ó jó
Àré nikàn ló lórí òun ò gbó
Ó rú odidi awo ti ón fíí sợlá
Ó rú bílàlà ti ón fíí sợlá
Ìgbà ó tó àsikò ti wón ó móợ jó
Òkòtó jó jóó jó
Ó yípo biiri
Kò le jó gorí awo
Kèké jó jóó jó
Ó fẹsè walè
Kò le jó gorí awo
Èşù ní ẹ gbòn ón ní bílàlà
Wón gbé bílàlà lé Àré léèkínní
Pèrè ló fòóké şùgbón kò gorí awo
Èşù tún gbòn ón ní bílàlà léèkejì
Ó tún gbòn ón léèkẹta
Àfi tepón
Àré bá bóórí awo
Ńgbà ó rúbợ
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Kèké ợmợ Olómijó
Wón ní ó rúbợ
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Òkótó ợmợ Olómijó
Wón ní ó rúbợ
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Àré tíí sợmợ ìkéyìín wợn léńje léńje
Bó bá dà kó rè Ìgo
Ìgbònňgbòn
A gbé Ìgo dide
Ìgbònňgbòn
Àré nikàn ní ń bẹ léyìn tó rúbợ
Ìgbònňgbòn
Máa gbé Ìgo dide
Ìgbònňgbòn

Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para el Rodillo de hilo, pidiéndole que ofrendase.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para el Cono de hilo, pidiéndole que ofrendase.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para Àré, la Rueca, el último nacido de la familia, pidiéndole que ofrendase.
Olómijó era el padre de ellos y ya estaba viejo y achacoso, manteniendo aún su titulo de autoridad en el poblado.
Para obtener la posición del padre como meritoria tarea era necesario bailar sobre la piel de un gran animal y mantenerse sin salirse de esa área o superficie.
Rodillo de hilo dijo que no se molestaría en ofrendar nada, ya que sabía perfectamente como bailar, y que él sería favorecido con la jefatura del padre, y agregó:
– ¿Quién se atreverá a quitarme el taburete de mi padre? –
El Cono vociferó lo mismo por todo el pueblo, acerca de sus condiciones maravillosas en el baile, sin necesidad de ofrendar.
Solo Àré, la Rueca, el último nacido de la familia, dijo que él no podía avenirse a sus condiciones, ya que era un pésimo bailador y ofrendó una extensa piel de un animal grande sacrificado en el festival de la riqueza, además del látigo usado en ese mismo festival.
Cuando llegó el día de la tan esperada concertación de baile, el Cono abrió la competencia, y giró como atrapado por un torbellino, peo no pudo mantenerse de pie sobre la piel del animal.
Le siguió el turno al Rodillo de Hilo, que bailó y bailó, pero le fue imposible danzar correctamente sobre la piel, saliéndose de ella.
Ellos le dijeron a Àré, la Rueca que se mantuviese bailando en la parte de adelante, pero él no podía mantenerse en el ritmo y tendía a detenerse y Èşù dijo: – ¡Golpéenlo con el látigo del sacrificio! –
Y así se hizo, logrando que incrementase la atención en lo que hacía al sentir la fustigación del látigo en sus piernas.
Esto sucedió tres veces y a la tercera, su velocidad aumentó en el baile sobre la piel del animal y realmente bailó muy bien.
Entonces él se regocijó y alabó a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Él hizo lo mismo que ellos le dijeron que hiciera.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para el Rodillo de hilo, pidiéndole que ofrendase.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para el Cono de hilo, pidiéndole que ofrendase.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó adivinación para Àré, la Rueca, el último nacido de la familia, pidiéndole que ofrendase.
Eso es bueno para Ìgo cuando esté cansado.
Ìgbònňgbòn.
Levántalo de nuevo.
Ìgbònňgbòn.
Àré, la Rueca, es el único que siendo el último nacido, sacrificó.
Ìgbònňgbòn.
Levanta a Ìgo siempre, levántalo.
Ìgbònňgbòn

Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Ợlógbón a bú fún Òmùgò
Wón ní kí Ợlógbón ó rúbợ
Wón ní kí Òmùgò náà ó rúbợ
Ợlógbón kò
Ợlógbón ò rú
Ợlógbón lóun ti mợgbón ńnú ara òun
Òmùgò ló rúbợ
Ńgbà ti wón dé òde
Ợlógbón àti Òmùgò ni ón jợ dé gbangba
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
A dífá fún Ợlógbón a bú fún Òmùgò
Wón ní kí Ợlógbón ó rúbợ
Wón ní kí Òmùgò náà ó rúbợ
Òmùgò nikàn ní ń bẹ léyin tó rúbợ
Ợlógbón wợjà ó pa ridà ridà
Ệyin ò wÒbùn rià rià tó rúbợ bí ti ń kèrè ẹni ó gbón
Òbùn rià rià ní ó kèrè ẹni ó gbón lợ
Òbùn rià

Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó Ifá para el Sabio y para el Necio, a quienes se les dijo de ofrendar para solucionar cualquier problema.
El Sabio, alardeó que dentro de él estaba la solución para cualquier problema.
Pero el Necio sí sacrificó.
Ambos se dirigieron a las afueras y allí llegaron juntos a la vez.
Ìwòrì wòtu pèèrèpè
Lanzó Ifá para el Sabio y para el Necio, a quienes se les dijo de ofrendar para solucionar cualquier problema.
Y fue el Necio el único que sacrificó.
El Sabio entró al mercado y caminaba de manera despreciativa y desdeñosa, mientras el Necio caminaba de manera torpe y humilde.
¡Ven y mira como el Necio sacrificó y ahora se lleva a casa las ganancias del Sabio que se negó a ofrendar!
El Necio sucio

Ìwòrì Ìrètè

Se deberá sacrificar a su Orí, para que nos lleve a una posición importante en la vida y esta posición no se pierda. Si se tiene a un babaláwo se deberá ser agradecido y condescendiente con él. Si la persona en sí es babaláwo deberá ser elegante y de buenas maneras con sus aprendices. También se sacrificará para evitar un tipo de enfermedad. Si se es babaláwo le traerán a esa persona afligida con esa dolencia, a quien la curará completamente, pero deberá ofrecer el sacrificio prescrito. Su fuerza superará las cosas duras de la vida.

Omi ni mo tè tèè tè
Kin n tó tẹ yanrìn
A dífá fún Ìwòrì
Èyí ti ń lợ rèé wo Ệrè lárùn
Wón ní kó rúbợ
¿Òun jẹrí àrùn tí ń şe Ệrè báyìí?
Wón ní kó rúbợ
Wón ní gbogbo nňkan tí ń şe ní ó yanjú
Ìwòrì ó şe méjì mó
Ó wẹrè lárùn ará dá şáká
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Omi ni mo tè tèè tè
Kin n tó tẹ yanrìn
A dífá fún Ìwòrì
Èyí ti ń lợ rèé wo Ệrè lárùn
Rírú ẹbợ
Èrù àtùkèsù
Ìwòrì ló wợ Ệrè lárùn
Ará bá dá şáká şáká

Primero piso en el agua
Antes que pisar en la arena.
Lanzó adivinación para Ìwòrì, que venía a curar a Ệrè de una enfermedad.
Se le pidió ofrendar, cuando preguntó: ¿Podré curar a Ệrè?
Le dijeron que cualquier cosa que hiciera, terminaría con buenas conclusiones y bellos finales.
Ìwòrì curó a Ệrè, y cantó alabando a sus babaláwos y ellos alabaron a Ifá.
Primero piso en el agua
Antes que pisar en la arena.
Lanzó adivinación para Ìwòrì, que venía a curar a Ệrè de una enfermedad.
Ofrecimiento de sacrificios y dando los regalos libres a Èşù, trajeron como final la perfecta curación de Ệrè.
Y su cuerpo fue sanado completamente

Orí wo ibi rere gbé mi dé
Ệsẹ wo ibi rere sìn mi rè
Ibi Oríì mi ń gbé mií rè
N o mợ bẹ
A dífá fún Şàşóré
Èyí tíí ń lợ rèé bợrí Ệléwìí
Bí Ệléwìí ó bá sợdún
A móợ rawó
Jóun ó séémíìn
Mó jóun ó ráida
Jóun ó rójú
Má jèé nňkan ó sợmợ òun
Jémìí òun ó gùn
Jé ki ònà ó lá fún òun
Ònà è é dí mó Aládàá
Jésin Ợba ó jeko pé
Jé ki Àgàn ó tợwó ààlà bợ osùn
Káboyún ó bí tibi tire
Ệléwìí ó bàá ké si Şàşóré
Pé kó wáá fàşẹ si I
Şàşóré náà ó bòó bè
Yóó maa wúre fún Ệléwìí
Jé ó dáa fún Ệléwìí
Jé ó rí ná
Jé ó rí lò
Şùgbón jè ó dáa fún òun náà
Gbé òun náà dé ibi ó dáa
Ó ti ń wí béè tipé
Ìgbà ó yá, Ệléwìí ni
Ệşín èyí yìí
Nibo loríì ré ń gbé ợ rè?
Ki Oríì rẹ ó gbé ợ dé ibo?
Yóó si gbé ợ dé ibikan
Ệléwìí bá lòó kan pósí àpótí
Ó bá dé Şàşóré mó inú pósí òhún
Wón bá kán àn pa
Ó ní ki wón ó lợ jù ú sínú odò
Omí bá gbá pósí lợ
Ệléwìí ni ibi oríì rẹ ó gbèé ợ dé òún ó rí I
Òún ní ó wúre fún òun
Ìwó ń wúre fún araà rẹ
Oní kínni ợ?
Ní Ìbínní, àlejò ni ón si fii joyè
Òpá oyè si sẹ lóhùún
Àwợn wáá rù ú wón sò ó
Ifá yìí ni wón dá
Ifá ní kí wón ó móợ lợ odò
Pé wón ó rìí nňkan àmi lójú omi
Ó ní kí wón ó mú ohun ti wón bá rí
Olúwa è ní ó jợba
Ìgbà àwợn dé etí omi léyin ợjó méje
Wón bá rí pósí lójú omi
Omi ń gbé pósí bò
Ni ń tàkìtì
Àwợn Oníkèňgbè bá bóójú omi
Wón ń wẹdò lòó bá pósí
Wón bá gbé e jáde
Wón bá gé pósi níbùú
Bí ón ti şi pósí
Èèyàn ní ón bá ńnú è
Wón bá gbé e
Ijó ní ón ń jó lợ láti ibè
Ni ón ń şe
A rí bàbá lónìí a rí bàbá
Jòňto, a rí bàbá
Şàşóré lóun dáràn
Ợwó àwợn wo lòún tún bó si yìí?
Gbígbé ti wón gbé e dé ilú
Orí àga ợba ni ón gbé e kà
Ni ón bá fi Şàşóré dédù oyè
Şùgbón oyè Ợba Ìbínní tóbi ju ti Ệléwìí lợ
Gbogbo ợba kéékèèké bí Ệléwìí
Ní ń bẹ lábé Ợba Ìbínní
Ńgbà ó yá gbogbo àwợn ợba kéékèèké ń lòó kí ợba tuntun
Ệléwìí náà mú aşợ
Yóó lòó kí ẹni tí ón fi jợba
Tóun jù sínú odò
Ńgbàa wón dé òhún
Ó rí Şàşóré
Ló jókòó ńbi wón gbé adé le e lórí
Gbogbo wón ń yíràá
Kára ó le, kára ó le
Şàşóré ń pé ẹ lòó jókòó
Ệléwìí bá ń gbòn
Ệni tóun ní kí wón ó dé mó pósí
Kí wón ó jù sínú omi
Lòún bá lórí oyè yìí!
Ó dáké tòun tojora
Ńgbà ó díjó kejì
Tí ón jẹ ti ón mu tán
Şàşóré bá pé Ệléwìí
Ňjé o dá òun mợ
Ó ní `Káábièsí, n ò mò yín
Şàşóré ní `o ò dá mi mò?
Bó pé o ò mò mi
Oro kó ló dá mi
Bóò bá hùwà tóo hù sí mi
N ò níí dé ipò ti mo wà yí
Bóo si pó o mò mí
N ò níí şe ó ní nňkan
Ni Şàşóré bá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Orí wo ibi rere gbé mi dé
Ệsẹ wo ibi rere sin mi rè
Ibi oríì mi ń gbé mìí rè
N ò mợ bẹ
A dífá fún Şàşóré
Èyí tí ń lợ rèé bợrí Ệléwìí
Èyí tí Ệléwìí dá lóró
To kàn mó pósí
To jù sínú odò
Ệ è ri bí o?
Şàşóré wá là làà là
Ó wá ju Ệléwìí náà lợ
Ệ è wa ráyé bí o
Şàşóré mòmò là


Orí, busca un lugar bueno para llevarme.
Mis piernas, buscan un buen lugar donde guiarme.
No sé donde me está llevando mi Orí.
Lanzó adivinación para Şàşóré, que venía a ofrecer sacrificio al Orí del Ệléwìí.
Cada vez que llegaban los festivales anuales, el Ệléwìí rezaba y decía:
– Déjame ver el próximo festival anual, no permitas que sea testigo de las malas cosas de la vida, dame tiempo para hacer las cosas que tengo en mente, no dejes que nada malo le pase a mis esposas ni a mis hijos, déjame vivir largamente, ábreme mis caminos y los de mi familia, no dejes que se cierren ni se llenen de obstáculos -.
Los arbustos no pueden cerrar el paso a la persona que tiene el machete.
Permitan que el vigor (virilidad) del rey no muera prematuramente.
Permita que la mujer estéril embarre sus manos de crema infantil.
Permita que la embarazada pueda fácilmente parir.
Ệléwìí, entonces llamó a Şàşóré, para el sacrificio a su Orí.
Y al llegar ofreció invocaciones al Orí de Ệléwìí:
– Permita que las cosas le vayan bien a Ệléwìí –
– Permítale a él tener dinero para gastar en sus necesidades –
– Permítale a él tener cosas materiales –
– Pero deja que la vida, me sonría a mí también –
– Llévenme a un lugar que sea muy placentero a la vida –
Y así se mantuvo rezando estas peticiones por largo rato.
Esto lo había estado invocando durante años, en cada ceremonia de sacrificarle al Orí de Ệléwìí, hasta ese día que el rey dijo enfadado:
– ¡Miren a este necio, lo que está invocando! –
– ¿Dónde quieres que te lleve tu Orí, tienes ya un destino? –
Y ordenó que se construyera un ataúd de madera, donde lo metió y lo tapó, ordenando que fuese lanzado a un caudaloso río, donde dijo:
– Veremos a donde tu Orí te llevará, eso es para que no pidas más para ti en el momento de mi ceremonia -.
– ¡Eso es un insulto mayor al rey! –
En la lejana tierra de Benin, la costumbre era de instalar como rey a un extranjero y hacía poco, el rey había fallecido. Ellos estaban buscando un nuevo rey y consultaron a Ifá.
Ifá fue lanzado para ellos y dijo que: – Cualquier cosa digna y rara que viesen en el río, debía ser sacada para examinar, y eso tendría conexión con el próximo rey -.
Ellos estuvieron vigilando la ribera del río y al séptimo día, vieron el ataúd flotando. Lo tomaron y lo llevaron al pueblo, donde lo abrieron, viendo que dentro estaba un hombre (Şàşóré) que les era extraño, porque no le conocían.
Ellos empezaron a cantar y a regocijarse, porque tenían un nuevo rey.
– Tenemos hoy a nuestro superior –
– Jòňto, tenemos un superior –
– Tenemos hoy a nuestro superior –
– Jòňto, tenemos un superior –
– Tenemos hoy a nuestro superior –
– Jòňto, tenemos un superior –
Şàşóré, pensó que estaba en serios problemas, hasta que vio como le trasladaban por todo el pueblo, hasta sentarlo en el trono e instalarlo como nuevo rey.
El título de rey de Benin es mayor que el del Ệléwìí, y por eso después de la coronación, todos los reyes menores de la región entera dominada por Benin, estaban obligados a venir a rendir pleitesía al nuevo monarca., entre ellos el rey que lo lanzó al agua.
Cuando él llegó, los demás reyes estaban postrados rindiéndole sumisión a Şàşóré y decían implorando:
– Permítanle ser fuerte en su reinado –
Y Şàşóré les decía: – Alzaos y siéntense, disfruten de mí hospitalidad –
Ệléwìí, al reconocerle, comenzó a tener escalofríos.
Y pensó que ese rey superior a él y a quien le estaba obligado a cumplirle sumisión, era la misma persona que él había ordenado lanzar al río, encerrado en un ataúd, solo por rezar en su bien propio.
Al otro día después de una buena cena, hecha con todos los honores de reyes, el Ệléwìí fue llamado por Şàşóré quien le dijo:
– ¿No me reconoces? –
– Káábièsí, no le conozco señor mío – respondió Ệléwìí.
– ¿Está seguro? – Si no me reconoces, no hay estragos, pero de cierto te digo que si no hubieses actuado como actuaste, yo no estaría sentado ahora en este trono, y no te recompensaría con buenos dineros.
Y Şàşóré comenzó a bailar y a alabar a sus babaláwos.
Y ellos alabaron a Ifá.
Orí, busca un lugar bueno para llevarme.
Mis piernas, buscan un buen lugar donde guiarme.
No sé donde me está llevando mi Orí.
Lanzó adivinación para Şàşóré, que venía a ofrecer sacrificio al Orí del Ệléwìí.
A ese a quien el Ệléwìí lanzó al río, para que muriese dentro de un ataúd.
¿No lo ven?
Ahora es excesivamente rico, y más importante que el propio Ệléwìí.
¿No ven como realmente Ifá puede cambiar el destino.
Ahora Şàşóré es excesivamente rico, y más importante que el propio Ệléwìí

Ìwòrì Òşé (Ìwòrì wówó – Ìwòrì wóşù)

La persona deberá refrenarse con las mujeres para no descarrilarse y pierda en vez de ganar y pueda regresar con sus beneficios a su casa.
Un plato de barro o cerámica lleno de nueces de kolá es el sacrificio.
También sacrificará para que nada malo le suceda a él (ella) y a sus hijos.

Ìwòrì wówó wówó
Ìwòrì wóşù wóşù
Ìwòrì wóşù kóo tóó wàwo Òyinbó
A dífá fún Aláròóbò
A bu fún bàbá Olóko
Wón ní wón ó rúbợ
Bàbá Olóko ń tajàa rè
Àwợn aláròóbò ń rà
Bàbá olóko bá ń wo idí aláròóbò
Kó wo ợjà ti ń tà mó
Ìwòrì wówó wówó
Ìwòrì wóşù wóşù
Ìwòrì wóşù kóo tóó wàwo Òyinbó
A dífá fún Aláròóbò
A bu fún bàbá Olóko
Tée ta gbogbo ợjà nítàkutà tán
Ni ón bá ń kợrin fún bàbá olóko
Ệ è wowó lóóko
Ệ ẹ woowó lóóko ò
Ệ ń wòdi aláròóbò o
Ệ è wowó lóóko.

Ìwòrì busca el dinero
Ìwòrì busca su periodo menstrual
Ìwòrì busca en su periodo menstrual, antes de buscar en el plato del hombre blanco.
Lanzó Ifá para la mujer comerciante y para el granjero, cuando el último le vendía sus productos campestres y la mujer los compraba.
A los dos se les dijo de ofrendar.
El granjero estaba vendiendo sus géneros y productos.
La mujer, estaba comprando.
El granjero empezó a mirar las nalgas de la mujer y no se concentraba en sus quehaceres ni en las mercancías.
Ìwòrì busca el dinero
Ìwòrì busca su periodo menstrual
Ìwòrì busca en su periodo menstrual, antes de buscar en el plato del hombre blanco.
Lanzó Ifá para la mujer comerciante y para el granjero, cuando el último le vendía sus productos campestres y la mujer los compraba.
A los dos se les dijo de ofrendar.
El granjero solo ganó en pérdidas de venta de mercancías.
Ellos le fastidiaban con:
– ¡Por mirar las nalgas de la mujer, sufriste pérdidas en vez de ganar con los productos de tu granja!

Gigísé níí bèbè ònà yété yètè yété
A dífá fún Osúnláyà aya Agbợnnìrègún
Ệkún ợmợ ni ń sún
Wón ní kó rúbợ kò lè baà bímợ
Ó şe é
Ó bá bèrè síí bímợ
Ní ń yin àwợn Awo è
Àwợn Awo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Gigísé níí bèbè ònà yété yètè yété
A dífá fún Osúnláyà aya Agbợnnìrègún
Ệkún ợmợ ni ń sún
Wón ní kó rúbợ kò lè baà bímợ
Wón şe é bímợ?
Ìwòrì ò wàşè ẹ si ní ó lóyún
Ệni ti ò şe wàşè
Ệ şe é bímợGigísé níí bèbè ònà yété yètè yété
Lanzó adivinación para Osúnláyà esposa de Agbợnnìrègún, cuando gemía a causa de no tener hijos.
Le dijeron que ofrendase para tenerlos y ella lo hizo.
Comenzó a tener hijos y alabó a sus babaláwos.
Ellos en su turno, alabaron a Ifá.
Ella dijo lo que exactamente ellos le dijeron que dijese.
Gigísé níí bèbè ònà yété yètè yété
Lanzó adivinación para Osúnláyà esposa de Agbợnnìrègún, cuando gemía a causa de no tener a nadie a quien acurrucar y mimar entre sus brazos.
Y fue el sacrificio prescrito para tener hijos, lo que ella realizó.
¿Cómo ellos podrían tener hijos?
Si dices que no esta embarazada, porque ya no menstrúa.
Si la mujer ya no menstrúa, ¿Cómo puede tener hijos?


Ìwòrì Òfún

Su creador y su ángel de la guarda, le defienden y protegen y le harán la vida placentera. Deberá sacrificar a Ifá con langostinos, para así hacer fortuna, obtener esposas e hijos. Si anteriormente ha estado tomando sopa de Quimbombo (okra), deberá dejar de hacerlo, ya que le podría interferir en obtener sus bendiciones antes dichas.

Enini bélébélé níí wẹrí ẹmó
Tòtò bàlàbàlà níí wèdi àdán
Agẹmợ òògùn níí wẹrí ợlójà mérìndínlógún nínú ajere idẹ
A dífá fún Ìwòrì
Níjó ti ń lợ rèé wẹrí Òfún
Orí Òfún le dáa báyìí?
Wón ní kí Òfún ó tợ Ìwòrì lợ
Ìwòrì bá wẹrí Òfún
Òfún bá ń lájé
Òfún ń láyá
Òfún ń nire gbogbo
Òpò Eku lẹbợ
Òpò Àdàn lẹbợ
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Enini bélébélé níí wẹrí ẹmó
Tòtò bàlàbàlà níí wèdi àdán
Agẹmợ òògùn níí wẹrí ợlójà mérìndínlógún nínú ajere idẹ
A dífá fún Ìwòrì
Níjó ti ń lợ rèé wẹrí Òfún
Ìwòrì wòfún ni ó wẹríí mi ńmi
wẹríí mi ńmi ò
Awẹdẹwèlèkè
Wẹríí mi sájé
Awẹdẹwèlèkè
Wẹríí mi sáya
Awẹdẹwèlèkè
Wẹríí mi sợmợ
Awẹdẹwèlèkè
Ệni Ìwòrìwòfún bá wè ló mó roro
Awẹdẹwèlèkè

El césped húmedo es aquel que lava la cabeza de la Rata Ệmó.
Las gotas del agua del follaje lavan las nalgas del Murciélago.
Es la medicina de Agẹmợ, que lava 16 veces la cabeza del ợlójà, dentro de la cazuela perforada de latón.
Lanzó adivinación para Ìwòrì, el día en que venía a lavar la cabeza de Òfún.
¿Estará bien del todo la cabeza de Òfún?, preguntó.
Y le dijeron a Òfún que se encontrase con Ìwòrì y este le lavó su cabeza. Òfún comenzó a tener riquezas, esposas, hijos, las buenas cosas de la vida.
Muchas ratas es el sacrificio.
Muchos murciélagos es el sacrificio.
Él dijo exactamente lo que ellos le dijeron que dijese.
El césped húmedo es aquel que lava la cabeza de la Rata Ệmó.
Las gotas del agua del follaje lavan las nalgas del Murciélago.
Es la medicina de Agẹmợ, que lava 16 veces la cabeza del ợlójà, dentro de la cazuela perforada de latón.
Lanzó adivinación para Ìwòrì, el día en que venía a lavar la cabeza de Òfún.
Ìwòrìwòfún, es quien lavará mi cabeza.
Te suplico que laves mi cabeza.
Awẹdẹwèlèkè.
Te suplico que laves mi cabeza para tener riquezas.
Awẹdẹwèlèkè.
Te suplico que laves mi cabeza para tener esposas.
Awẹdẹwèlèkè.
Te suplico que laves mi cabeza para tener hijos.
Awẹdẹwèlèkè.
Te suplico que laves mi cabeza para tener las cosas buenas de la vida.
A quien quiera que Ìwòrìwòfún le lave su cabeza, quedará muy limpio.
Awẹdẹwèlèkè

Ìbínní n nilé ajé
Bàrà nilè àwợn àwòdì
Ìbààbá nilé àtíòro
Shokoto nilé abẹ
A dífá fún wợn ńIsàợòwóngá
Ợmợ oníbú ẹja
Ayé yẹ àwợn báyìí ńIsàợòwóngá?
Wón ní kí àwợn ará Isàợòwóngá ó rúbợ
Wón şe é
Ayé yẹ wón
Nňkan wón dùn
N ní wá ń jó ní wá ń yò
Ní ń yin àwợn babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Ó ní béè làwợn babaláwo tòún wí
Ìbínní n nilé ajé
Bàrà nilè àwợn àwòdì
Ìbààbá nilé àtíòro
Shokoto nilé abẹ
A dífá fún wợn ńIsàợòwóngá
Ợmợ oníbú ẹja
Odò gbogbo kìkì ợkàsà
Ìwòrì wòfún è é jòrúnlá
Ệ bá ni wá okiribúsú ẹja l
Odò gbogbo kìkì ợkàsà

Benin es la casa de la Riqueza
Bàrà es la tierra del Aguila
Ìbààbá es la casa del pájaro àtíòro.
Sókótó es la tierra de la cuchilla de afeitar (navaja).
Lanzaron Ifá para ellos en Isàợòwóngá.
La hija de Oníbú Ệja.
¿Nos será placentera y feliz la vida en Isàợòwóngá?, ellos preguntaron.
A ellos se les pidió sacrificar. Ellos ofrendaron.
La vida les fue más lisonjera.
Ellos cantaron y se regocijaron, alabando a sus babaláwos.
Los babaláwos alabaron a Ifá.
Ellos hicieron lo mismo que los babaláwos les dijeron que hicieran.
Benin es la casa de la Riqueza
Bàrà es la tierra del Aguila
Ìbààbá es la casa del pájaro àtíòro.
Sókótó es la tierra de la cuchilla de afeitar (navaja).
Lanzaron Ifá para ellos en Isàợòwóngá.
La hija de Oníbú Ệja.
Todos los ríos crecidos de Ợkàsà.
Ìwòrìwòfún no come sopa de òrúnlá.
Por favor, encuéntranos con mucha carne de pez

PALABRAS DIFÍCILES:

Pèerèpè: La forma como las telas u hojas, se rasgan a lo largo.
Kèrèkèrè: Pasos firmes y seguros.
Ìwòrì ò wòdí: Odù menor, significa “Ìwòrì no mires en las nalgas”
Àpón: Hombre no casado, soltero.
Sánmò Pá: El Cielo.
Apá warubbóó sán: “La mujer madura, también desea tener sexo”
Ìwòrì ò rinkàn: “Ìwòrì no camina solo”. Ìwòrì Kànràn.
Òfùlèfùlè: La forma en que se eleva nuestro espíritu interno debido
A un evento impresionante.
Atinúlahùn: Alguien que pudiera comunicarse perfectamente desde
El vientre de la madre.
Kútelú: Nombre anticuado o fuera de época.
Ìjàsi: Cantos de Ifá con respuestas.
Agẹmợ: Una deidad en Ìjèbú, estado Ogun de Nigeria. También
Podría significar: “La oración del predicador”.
Àtíòro: Un tipo de ave con largo cuello y patas.
Sopa de Òrúnmilá: Caldo o sopa hecha con quimbombó, que se corta
En pedazos, se seca y se cocina como sopa.
Ợkàsà: Tipo de pez.

Deixe um comentário