Òsá Méjì

Òsá Méjì A
Ebo Íségun Nikí eléyìun ó rú. Ifá pé kó lòó bo Sàngó. Yóó rìí èyìn odì.

Ò sáá méjì lákòjà
Ó bú yekeyékè lójú opón
A díá fún Òlúkòso làlú
Bámbí Omo a rígba ota ségun
Èyí tí ó gòkè àlàpà Ségun òtá è
Ebo n wón ní ó se
Ó sì gbébo n bé
Ó rúbo
Njé kín lÀrìrá e sétè?
Igba ota
N lÀrìrá e sétè
Igba ota

Òsá Méjì A
Ifá manda a esta persona para realizar sacrificio que lo haría prevalecer. Él debe consagrarse a Sàngó. Él vería el fin de sus enemigos.

Ò sáá méjì lákòjà
Ó bú yekeyékè lójú opón
La adivinación del lanzamiento para el Òlúkòso làlú
Bámbí Omo a rígba ota ségun
El que subiría una pared de barro ruinosa para ganar a sus enemigos
Era el sacrificio que ellos le pidieron que ofreciera
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
¿Qué Àrìrá había usado ganando, la guerra fría?
Cientos de balas
Qué Àrìrá había usado ganando la guerra fría
Cientos de balas
Òsá Méjì B
Ifá pé ire fun eléyìun. Yóó là.

Ògboronko ló soja gbendekú gbendekú
A díá fún Òwú
Èyí tíí somo Ògòdò
Wón ní kí Òwú ó rúbo
Òwú rú o
Òwú tù
Lójú olóko
Òwú là

Òsá Méjì B
Ifá desea bien a esta persona. Él se haría rico.

Ògboronko ló soja gbendekú gbendekú
Adivinación lanzada para Òwú
Òwú el niño de Ògòdò
Ellos le dijeron a Òwú que realizara sacrificio
Òwú ofreció el sacrificio
Òwú dio las ganancias
En la presencia del granjero
Òwú là

Òsá Ogbè A
Ifá pé òpòlopò ire lòún rí fún ení ó dá Odù yìí. Nnkan è ò níí bàjé; iré wà fún eléyìn lókèèrè tí ò wínrìn. Ifá pè wón ó móo faga gbága bí ón bá n lo òkèèrèrè; Ení ó dá Odù yìí ní ó gbayì. Kí eléyìí ó mo wojú àwon tí won ò ríyì gbà níbè o. Kó móo se nnkan è lo ni.

Apatapiti
Apitimòpata
A díá fún èrìnlélógòjo Ìlù
Wón n bÓbaá lo ìlú Ìlàje
Wón ní wón ó rúbo
Gbogbo wón ní nnkan táwon mòó se nwájú Oba
Ebo kín làwón o sèsè móo rú
Apatapiti
Apitimòpata
A díá fún Sèkèrè
N bÓbaá lo ìlú Ìlàje
Wón ní wón ó rúbo
Wón ní òpòlopò owó ni kí Sèkèrè ó rú lébo
Wón ní óó gbayì lóhùún
Wón ní kò níí sèsín lóhùún
Sèkèrè bà rù òpòlopò owó
Sèkèrè bá rúbo
Nígbà ti ón dé ìlú Ìlàje
Ajé ni wón sì n lòó múú wá
BÁjé ò bá sì rí Ijó
Kò rílù
Kò níí jáde wá
Àyàfi bórí è bá wú
Ìyá Ajé si n be lóhùún
Òun náà n bò wáá fón Ajé
Gbogboo wón bá korí si Ìlú Ìlàje
Òjò bá dé
Ojó rò ròò rò
Dùndún ni
Àdàmò ni
Tée dóríi Gángan
Ìgbìn
Àgàgà Àràn
Kànnàngó
Àti àpíntí
Gbogbo ìlù ti n be pátá tì ón fi awo se
Gbogbo won lòjó pa
Gbogboo wón ò leè sòrò mó
Akèrèngbé sì dorí kodò
Òjò ò rò sí Akèrèngbè
Ngbà ó tó gégé ti wón ó lo ibi ajé wà
Wón bá pe Dùndún
Kò kòò kò ní n fohùn
Gbogbo ìlù ú ón fawo se pátá
Kò kòò kò ni gbogboo wón n dún
Wón bá ké sí Sèkèrè
Gbogbo àwon ìlù ú àwón pè ní n se kò kòò kò yìí!
Sèkèrè bá bóójó
Ní n sapatapiti
Apitimòpata
A díá fún Sèkèrè tí n lo ìlú Ìlàje
Apatapiti
Apitimòpata
Sèkèrè dé ìlú Ìlàje
Ní bá ´n jóó fún won
Apatapiti
Apitimòpata
Iré àjé tá ó nìí láyé
Ta ló mò
Enìkan ò mògbèyìn
Kóró la wò
Taa ló mò?
Iye aya tá ó nìí láyé
Ta ló mó?
Enìkan ò mògbèyìn
Kóró la wó ta ló mò?
Iye omo tá ó bìí láyé
Ta ló mò?
Enìkan ò mògbèyìn
Kóró la wò
Ta ló mò?
Iye ilé tá ó kòó láyé
Ta ló mò?
Enìkan ò mògbèyìn
Kóró la wó
Ta ló mò?
Gbogbo àwon ìlù tó kù rojú kókó
Ajé bá n dàále
Obá n bó
Orí Ìyá Ajé n wú
Ajé n bó
Wón n ró o
Ó bá wojú àwon lù yòókù
Gbogboo wón bá rojú kókó
Ó ní e mó dòóró ò
E dánkun
Onísé Orún ò fóró
E má sikà láyé ò

E dáákún
Oníse òrún kò fékà
E má sìkà láyé ò
E dáákun
Oníse òrún kò fékà
Bóo sere láyé
O ó ba
Bóo sèkà láyé
O ó ba
Àtore àtìkà kò níí gbé
Káì kò níí gbé
Gbogboo wa
Tení tí n sere kò níí gbé

Òsá Ogbè A
Ifá ve muchas fortunas buenas para esta persona. Sus cosas no se pondrían estropear (Echar a perder). Ifá le desea en el extranjero fortunas. Ellos estarían disputando para esta buena fortuna; Es esta persona que tomaría la primacía (delantera, ventaja). Él se exhorta no estar atento a de la suerte enferma de sus contemporáneos durante su momento de éxito.

Apatapiti
Apitimòpata
La adivinación lanzada para incontable numero de tambores
Ellos estaban acompañando al rey a la ciudad de Ìlájé
Ellos fueron aconsejados a realizar sacrificio
Nosotros ya hemos perfeccionado nuestros vicios ante el rey, todo en coro
¿’ Por qué nosotros debemos estar perdiendo tiempo en sacrificios ‘?
Apatapiti
Apitimòpata
Adivinación lanzada para el Sèkèrè
Él estaba acompañando al rey a la ciudad de Ìlájé
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que ofreciera dinero suficiente
Y que él estaría allí tan afortunado
Él no seria relegado
Sèkèrè ofreció mucho dinero
Él realizó el sacrificio
Todos se dirigieron hacia la ciudad de Ìlájé
Entretanto, todos iban a devolver riqueza de la Ciudad de Ìlájé
Pero si la Riqueza no ve danza buena
Y buen tamborileo
Ella nunca vendría fuera en la apertura (inicio, estreno, empezar)
Excepto, ella se impresiona
La riqueza de la madre también estaba residente allí
Ella también está viniendo a rociar riqueza en personas
Inmediatamente ellos entraron en la ciudad de Ìlájé
Empezó a llover
Llovió tan pesadamente
Dùndún
Sea él Àdàmò
Gángan
Ìgbìn
Or Àrpan
Kànnà`ngó
Y Àpíntí
Todos los existentes tambores elaborados de piel de animal
Todos eran empapados de agua de lluvia
Todos no podrían producir ningún golpe de tambor de nuevo
Pero la calabaza fue puesta al revés
La lluvia no podría entrar en la calabaza
Cuando era tiempo para todos ellos para proseguir al lugar de Ajé
Ellos llamaron al tambor Dùndún
Él no podría producir ningún golpe de tambor
Todos los tambores elaborados de piel de animal
Todos estaban húmedos y sonaban desentonados
Les obligaron a que llamaran a Sèkèrè
‘ Todos estos tambores en los que nosotros hemos llamado están sonando desentonados’
Sèkèrè se aproximo
Él dijo Apatapiti
Apatimòpata
Adivinación lanzada para Sèkèrè que va a la ciudad de Ìlájé
Apatapiti
Apitimòpata
Sèkèrè llegó a la ciudad de Ìlájé
Y empezó a bailar
Apatapiti
Apitimòpata
La fortuna buena que nosotros habríamos de tener en la tierra
¿Quién puede decir?
Nadie sabe el final
Nosotros sólo vemos el espejismo
¿Quién puede decir?
El número de esposas que nosotros habríamos de tener en la tierra
¿Quién puede decir?
Nadie sabe el final
¿Vemos nosotros sólo el espejismo, quién puede decir?
El número de niños que nosotros habríamos de tener en la tierra
¿Quién puede decir?
Nadie sabe el final
Nosotros sólo vemos el espejismo
¿Quién sabe?
El número de casas que nosotros construiríamos en tierra
¿Quién sabe?
Nadie sabe el final
Nosotros sólo vemos el efigie
¿Quién puede decir?
Los otros tambores fruncieron el entrecejo tristemente
La riqueza estaba dejando caer pesadamente
El rey estaba bailando
La riqueza de la Madre fue impresionada
La riqueza estaba saliendo por completo
Ellos lo condensaron
Él miraba las caras de sus contemporáneos entonces
Todos fruncieron el entrecejo con tristeza escrita claramente en sus caras
Él cantó ‘ no causa estrago ‘
Por favor yo lo pido
El mensajero del cielo detesta destrucción
Por favor yo lo pido
El mensajero del cielo detesta mal
Si usted hace bien en la tierra
Usted lo recogerá (guadañar, cosechar, segar)
Si usted comparte en tiranía
Usted lo recogerá
Ambos bueno y mal no iría in premiado
Nunca, no iría in premiado
Todos nosotros
El premio de la persona hacer bien habría no ser incumplido.

Òsá Ogbè B
Ifá pé ire fún eléyìun. Ifá pé bírà vira ní eléyìun ó móo dá láyé. Bírà è ò níí bàjé sùgbón kó rúbo.

Òsá lù
Ogbè n jó
Ká sápé ká fi jÁro
A díá fún Alágemo Tèèrè
Ti n sawoó rònà Àgbálà
Ònà Àgbàlá tóun n lo yìí dáa fún òun báyìí?
Wón ní yóó ye é
Wón ní kí Alágemo Tèèrè ó rúbo
Ó dónà àgbàlá ló fesè kájé
Owó è é te gbogbo ire
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsá lù
Ogbè n jó
Ká sápé ká fi jÁro
A díá fún Alágemo Tèèrè
Ti n sawoó rònà Àgbàlá
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Alágemo Tèèrè gbébo nbè
Ó rúbo
Jingín jingín ni
Jingín jingín la rÁlágemo
Alágemó tòkun tòsà bò.

Òsá Ogbè B
Ifá desea bien a esta persona. Él estaría realizando maravillas en la tierra. Sus cosas maravillosas no habrían de naufragar; pero él debe realizar sacrificio.

Òsá pega el tambor
Ogbè está bailando
Permítanos aplaudir y usar para bailar campanas de Aro
Adivinación lanzada para Alágemo Tééré
Que estaba aventurando sacerdocio en Ònà Àgbàlá
¿’ Habría este Ònà Àgbálà cual yo voy estar yendo al bien absoluto?
Ellos le dijeron que sería bueno para él
Ellos le pidieron que realizara sacrificio
Él llego a Ònà Àgbálà y estaba usando sus piernas para empacar riqueza
Su mano tocó todas las fortunas que él deseó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Su Babaláwos estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òsá pega el tambor
Ogbè está bailando
Permítanos aplaudir y usar esto a bailar campanillas de Aro
Adivinación lanzada para Alágemo Tééré
Que estaba aventurando sacerdocio en ÒnàÀgbàlá
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar sacrificio
Alágemo oyó hablar del sacrificio
Él lo realizó
Estaba con limpieza
Estaba con limpieza que nosotros vimos Alágemo
Alágemo ha vuelto de una estancia en el océano y el mar.

Òsá Òyèkú A
Ire fún eléyìun, ayé ó ye é. Ifá pé kó rú òpòlopò èkuru funfun lébo. Kó tún fí èkuru náà bòkè ìpòrí è. Ire ajé fún un. Nnkan tí sì n bà á nínú jé ó dayò láìpé.

Níbi táa gbé moni
Níbè làá gbé kí ni
Mò gbà
N làá kárá Ìregbà
Ajèkuru jèwà ló morúko tí èwàá jé
A díá fún Adégoróyè
Omo Èrùgùn Oyè
Níjó tí ón ní ó sá káalè
Ebo ní ó se
Ayé òun dáa báyìí?
Inú òún dùn báyìí?
Wón ní ayò lòròò ré ó jàá sí
Wón ní òpòlopò èkuru funfun lebo è
Kí wón ó wáá gbá ìyè Ifá sí i
Kí wón ó fi bo òkè ìpòrí è
Wón ní ayé ó ye é
Okàan rè ó balè
Nnkan è ò níí bàjé
Adégoróyè omo Èrùgùn Oyè bá rúbo
Ayé bá ye Adégoróyè
Ó gorí oyée Baba è
Ó n lówó
N lájé
Ó ní háà
Bì ò bá a sí àwon Ajèkurujèwà
Òun a lè mo nnkan tí Òsayèkú ú je
Tíí fíí gbeni?
Ó níbi táa bá gbé moni
Nìbé làá gbé kí ni
Mò gbà
N làá kí ará Ìregbà
Ajèkuru jèwà ló morúko tí èwàá jé
A díá fún Adégoróyè Omo Èrùgùn Oyè
Èyí tí ón ní ó sá káalè
Ebo ní ó se
Wón nó gbogbo nnkan è ní ó dáa
Adégoróyè omo èrùgùn oyè gbébo nbè
Ló bá rúbo
Bí ò bá sí Adégoróyè Omo Èrùgùn Oyè
À bá ti mohun tÓsàyèkúú je
Tíí fíí gbeni
A mòmò jèkuru
A mòmò jèwà
Ó bá ni mólà dé peregede
A mòmò jèkuru
A mòmò jèwà
Òsá Òyèkú A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría. Él debe sacrificar èkuru blanco suficiente a su Ifá. Muchas fortunas buenas de riqueza serían para él. Lo que está haciéndolo triste, Ifá dice, alegraría su corazón pronto

El lugar dónde nosotros supimos de otro
Es el lugar dónde nosotros debemos la referencia de nuestros saludos
Mò gbà
Es la denominación para las personas de Ìregbà
Aquéllos que comieron èkuru y èwà sabrían los nombres reales de los frijoles
Adivinación lanzada para Adégoróyè
El niño de Ègrùgùn Oyè
Le pidieron que cuidara de la tierra en el día
Y realizara sacrificio
‘¿La vida sería en absoluto buena?’
‘Yo estaría contento’? Adégoróyè preguntó
Ellos le dijeron que su vida estaría bien y llena de felicidad
‘Bastante Èkuru blanco es el sacrificio’ ellos dijeron
Le pidieron que lo salpicara con el polvo de Ifá
Él debe usarlo para ofrecer el sacrificio a su Ifá
Ellos le dijeron que su vida lo agradaría
Y que él tendría descanso de mente de mente
‘Sus planes no se descarrilarían’ ellos dijeron
Adégoróyè el niño de Èrùgùn Oyè realizó el sacrificio
La vida después agrado (alegro, contento) a Adégoróyè
Él ascendió el vació libre de su padre
Él tenía bastante para gastar
Él tenía mucha opulencia
¡Y sorprendido, él exclamó, ha!
‘Salvado por Ajèkurujèwà
‘¿Cómo nosotros podemos saber el sacrificio real a Òsayèkú?
‘¿El lo haría positivamente dispuesto para ganar?’
Él postula ‘El lugar dónde nosotros supimos de otro’
Es el lugar dónde nosotros debemos la referencia de nuestros saludos
Mò gbà
Es la denominación para las personas de Ìregbà
Aquéllos que son Èkuru y Èwà sabrían los nombres reales de los frijoles
Adivinación lanzada para Adégoróyè el niño de Èrùgùn Oyè
El que fue pedido cuidar de la tierra
Y realiza el sacrificio
Ellos dijeron todo que él tiene estaría bien
Adégoróyè el niño de Èrùgùn Oyè oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Si no hubiera sido para Adégoróyè el niño de Èrùgùn Oyè
Nosotros no habríamos sabemos el sacrificio real de Òsayèkú
Que lo haría positivamente dispuesto para ganar
Nosotros comimos Èkuru
Nosotros comimos Èwà
Él había traído las fortunas para nosotros en la cantidad grande
Nosotros comimos Èkuru
Nosotros comimos Èwà

Òsá Òyèkú B

Perewú Perewúojú òkòtó
A dia dún Òkánríngbòngbòòngbòn
Níjó tí n fojúú sògbérè ire gbogbo
Wón ní kó rúbo
À á séé mo Òkánríngbòngbòòngbòn?
N làá pe Òòsà oko
Gbogbo ara è látòkè délè
Ajé ni
Wón ní ire Ajé lópòlopò fún un
Òkánríngbòngbòòngbòn bá rúbo
Ayé è bá dáa
Gbogbo ara è lée sajé
Ní bá n jó ní bá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo è n yinfá
Ó ni béè làwon Babaláwo tòún wí
Perewú Perewú ojú òkòtó
Adia fún Òkánríngbòngbòòngbòn
Níjó tí n fojúú sògbérè ire gbogbo
Wón ní yóó lópòlopò Ajé láyé
Ebo n wón ní ó se
Òkánríngbòngbòòngbòn
Ó wáá gbébo nbè ó rúbo
Kín làá bo nbè bó bá jáde?
Òrìsà oko
Àgbà ìràwò
N làá bo nbè bó bá jáde

Òsá Òyèkú B

Perewú Perewú ojú òkòtó
Adivinación lanzada para Òkánríngbòngbòòngbòn
En el día que él estaba llorando debido a todas las cosas buenas
Le pidieron que realizara sacrificio
¿Cómo nosotros conocemos a Òkánríngbòngbòòngbòn?
Es uno que nosotros llamamos Òòsà Oko
Su cuerpo de la cabeza al dedo del pie
Es un embellecimiento de riqueza
Ellos le desearon mucha fortuna buena
Òkánríngbòngbòòngbòn observó el sacrificio
Su vida se puso exitosa entonces
Él ató el dinero en todo su cuerpo
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Perewú Perewú ojú òkòtó
Adivinación lanzada para Òkánríngbòngbòòngbòn
En el día que él estaba llorando debido a todas las cosas buenas
Él estaba seguro que el tendría las fortunas buenas abundantes en la tierra
Pero él debe realizar sacrificio
Òkánríngbòngbòòngbòn
Usted oyó hablar entonces del sacrificio y lo realizó
¿A quien nosotros sacrificamos si se lanza (consulta)?
Òrìsà Oko
La estrella más grande
Es el dios a quien nosotros debemos sacrificar si se lanza.

Òsá Ìwòrì A
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo. Ayé ó ye é, nnkan è ò níí bàjé. Ìségun ni kí eléyìun ó rúbo sí, yóó ségun, ire è ó sì pò.

Òsá pàá pàá
Ìwòrì wààràwà
A díá fún Olókòso Làlú
Bámbí omo arígba ota ségun
Àwon Elénìní tó pò yìí
Òun le ségun gbogbo won báyìí?
Wón ní kí Sàngó ó rúbo
Wón ní láko láko ní ó rúbo
Sàngó bá rú òpòlopò owó
Ó rúbo tán
Ní ón bá gbógun ti Sàngó
Ni Sàngó bá ké
Ó ni ‘Òsá pàáááá’
Gbogbo wón bá n gbòn
Yóó bàá tún wí ‘Ìwòrì wàràràràrà’
Àwon Awo è méjèèjì ni n kí ní òfurufú
Pé ebo tí ón rú fún òun
Lòún fi n dá bírà báyìí
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo è kó pé
Pé òún ó ba ségun
Sàngó bá ségun tan
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo è
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsá pàá pàá
Ìwòrì wààràwà
A díá fún Olúkòso Làlú
Bámbí omo arígba ota ségun
Nígbà tí n be láàrin òsììrì
Tí n be láàrin Òtá sángílítí
Ebo n wón ní ó rú
Ó gbébo nbè
Ó´rúbo
Mo mòmò sebo Òsá pàá o
Mo sì sebo Ìwòrì wààràwà
Mo mòmò ségun
Béè mo ségun.

Òsá Ìwòrì A
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio. Su vida sería buena y sus cosas no se pondrían estropear (echar a perder). Ifá le pide que ofrezca el sacrificio para el predominio en sus enemigos.

Òsá pàá pàá
Ìwòrì wààràwà
Adivinación lanzada para Olúkòso Làlú
Bámbí omo arígba ota ségun
‘¿Estos muchos detractores?
‘Yo podría ganarles a todos’? Él preguntó
Ofrezca sacrificio’ ellos le dijeron a Sàngó
Ellos le dijeron que ofreciera sus sacrificios con la temeridad
Sàngó también ofreció el dinero suficiente
Poco después de ofrecido el sacrificio
Los detractores empezaron a guerrear contra él
Y con un crujido estruendoso
Él lloró ‘Òsá pàáááá’
Todos ellos empezaron a estremecerse
Continuando, él lloraría de nuevo, ‘Ìwòrì wàràràràrà’
Estan sus dos sacerdotes que Sàngó está saludando del cielo
Para decirles que es el sacrificio que ellos prescribieron para él
Eso le ha hecho realizar estas maravillas.
Ifá exhorta a esta persona para observar sus sacrificios totalmente
Que él le ayudaría a ganar
Sàngó se puso victorioso
Y empezó a bailar y regocijar
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Òsá pàá pàá
Ìwòrì wààràwà
Adivinación lanzada para Olúkòso Làlú
Bámbí ommo arígba ota ségun
En el día que él estaba en medio de sus enemigos
Él estaba en medio de sus enemigos
Le pidieron que realizara sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo ofreció
Yo he ofrecido el sacrificio de Òsá pàá
Y también realizó el sacrificio de Ìwòrì wààràwà
Yo soy victorioso
De hecho, yo soy triunfante.

Òsá Ìwòrì B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo kó sì bèèrè nnkan tóríi rè ó gbà. Elédàá rè ò níí jé ó rí aburú. Ifá pé kí eléyìun ó lòó ra òkété kan lójà kó fi rúbo; yóó mùú òkété náà lówó ni bí ón bá n rúbo è.

Òsá wò ó
Ìwòrì wò ó
N táa bá dìjo wò
Gégé níí gún bí ojúu Gúnnugún
A díá fún Sóowò omo Agéegún
Òun ni nnkan è ò dáa tó
Nnkan òún wáá le dáa báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní kó lòó ra òkété kan lójà
Kée rúbo
Wón ní òkété owó è ní ó ba fínbo
Wón bá se Ifá fún Sóowò omo Agéegún
Ayé ye é
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon babalwo n yin Ifá
Ó ní béè láwon Babaláwo tòún wí
Òsá wò ó
Ìwòrì wò ó
N táa bá dìjo wò
Gégé níí gún bí ojúu Gúnnugún
Adíá fún Sóowò omo Agéegún
N náà ló fínbo
Eboo wá dà
Òkété owóo Sóowò o
N náà ló fínbo.

Òsá Ìwòrì B
Ifá le pide a esta persona que realice el sacrificio y debe preguntar de lo que sus Orí coleccionaría (recoger, juntar) de él. Su creador no le permitiría ver el mal. Él debe ir al mercado para comprar una rata gigante para el sacrificio. Él sostendría la rata durante el tiempo de realizar el sacrificio.

Òsá, look at it
Ìwòrì, look at it
Cualquier cosa que nosotros examinamos juntos
Tendría el éxito como los ojos de Gunnugún
Adivinación lanzada para Sóowò el niño de Agéegún
Él es unol cuyas cosas no tuvieron el éxito
‘Mis cosas serían en absoluto buenas’? Él preguntó
Le aconsejaron que realizara el sacrificio
Le dijeron que comprara una rata gigante del mercado
Él debe usarlo entonces como sacrificio
Es la rata gigante en sus manos que harían sus sacrificios aceptable
Ellos realizaron una porción de Ifá para Sóowò el niño de Agéegún
La vida lo agradó (gustar, contento) así
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Òsá, mírelo, Ìwòrì, mírelo
Cualquier cosa que nosotros examinamos juntos
Sería tan exitoso como hace los ojos de Gúnnugún
Adivinación lanzada para Sóowò el niño de Agéegún
Es uno que hace el sacrificio aceptable
Nuestro sacrificio ha demostrado eficacia
La rata gigante en la mano de Sóowò
Es el que ha hecho el sacrificio aceptable

Òsá Òdí A
Ifá pé ire fún eléyìun. Eni ojú omo n pon, eni ti ò lájé, gbogboo won ò níí ráburu. Ifá pé eègún baba nláa won kán n be láíláí ti wón dì mó ibi kan. Ifá pé kí wón o jé eégún náà ó jáde. Gbogbo àwon ti ojú nnkan n pon ni wón ó dáwó jo kí wón ó sì ra òrúko kan fi bo eégún òhún. Gbogbo ire won ò níí jùnù. Bí eégún òhún bá fé wo ilé padà, gbogbo àwon ti n wá nnkan ni kí wón ó fi owó gbé asoo rè. Gbogbo won ní ó rìí nnkan ti wón n wá.

Òsá bíìrìn bíntin
A díá fún Lánlègè
Omo Akànrunkande
Omo Akànlèkè sunwòn sunwòn
Níjó ti n fomi ojú sògbérè ire gbogbo
Wón ní kó rúbo
Wón ní gbogboo won nnú ilé òhún
Wón ní nnkan won ò níí bàjé
Wón ní tomodé tàgbà ni wón ó jo rúbo
Eni ojú omo n pón, kó rú
Eni ó ti bímo kóun náà ó rú
Sùgbón kí wón ó jÉégún babaa wón ó jáde
Béégún òhún bá jáde
Bí bá n woléé lo
Kí wón ó fowó kó aso è wolé
Gbogbo ihun tíí jájogun ò tún bá won gbé mó
Ire ló kù ti ó móo bá won gbé
Wón bá se béè
Gbogbo ará ilée Lànlègè omo Akànrunkande
Wón bá bo Eégún
Wón bá bèrè síí lájé
Wón láya
Wón bímo
Wón kó ilé
Wón gbó
Wón tó
Aburú ò selè sénìkan
Kò kan àwon omo è
Ni wón bá n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè láwon Babaláwo tòún wí
Osa bíìrìn bíntin
A díá fún Lánlègè
Omo Akànrunkande
Omo Akànlèkè sunwòn sunwòn
Kín ní ò jé Lánlègè ó foso?
Òpò òjò
Ni ò jé Lánlègè ó foso
Òpò Òjò.
Òsá Òdí A
Ifá desea bien a esta persona. Todos aquéllos en la necesidad de riqueza, niños, y todas las cosas buenas de vida no se defraudarían. Ifá dice hay una mascarada que pertenece a sus antepasados que había sido condensado (empacado). Ifá dice que ellos deben permitirle exhibirse (ostentar). Todos ellos en la necesidad deben contribuir el dinero entonces para comprar una cabra como sacrificio a la mascarada. Cuando la mascarada está viniendo de regreso a casa después de la excursión, todos ellos deben usar sus manos para empacar el vestido (traje, disfraz) de la mascarada. Ellos habrían conseguir el deseo de su corazón.

Òsá bíìrìn bíntin
Adivinación lanzada para Lánlègè
El niño de Akànrunkande
El niño de Akànlèkè sunwón sunwón
En el día que él estaba llorando debido a todas las fortunas buenas
Le pidieron que realizara sacrificio
Todos ellos en la casa
Ellos fue dicho que todas sus cosas no se pondrían consentidas
Todos ellos, joven y viejo debe realizar el sacrificio
Él que esta sin hijos debe ofrecer el sacrificio
Él eso tiene los niños debe realizarlo
Pero ellos deben permitir la mascarada para venir fuera para visualizar (exhibir, exponer)
Después de la excursión de la mascarada
Y está a punto de entrar en la casa
Ellos deben usar sus manos para empacar en sus trajes
Todas las cosas conocidas como Ajogun nunca vivirían de nuevo con ellos
Es sólo fortunas buenas que estarían con ellos
Ellos hicieron como los instruiyeron
Todos los miembros de la casa de Lánlègè
Ofreciendo el sacrificio a Egúngún
Todos ellos empezaron a tener la riqueza
Ellos se casaron a las Esposas
Ellos tenían los niños
Y construyeron casas
Lánlègè también envejeció
Y se pone firme en la vejez
Ninguna cosa mala ocurrió a cualquiera de la casa
Ni nada hizo

Òsá Òdí B
Ifá pé ki eléyìun ó rúbo. Ifá pé kò níí rárùn Orí. Ìgìrìpá òrúko lebo è. Ifá pé kí wón ó sì móo bo Orí.

Ó sá mó leè dí
Awo ilé Alárá
Kannkàn womú
Awo òkè Ìjerò
Aro ni ò dàgbà
Kó gbégbá etí kan laja
Níbi ti gbé n wo tuurutu
Ti gbé n wó gbajagbaja
A díá fún Ìyèrú kan gèjègèjè
Èyí ti ó móo rárùn ori
Wón ní kó rúbo
Kó fi òrúko rúbo Orí è
Ó bá rúbo
Ayé bá ye é
Ó ní Ó sá mó leè dí
Awo ilé Alárá
Kannkàn womú
Awo òkè Ìjerò
Aro ni ò dàgbà
Kó gbégbá etí kan laja
Níbi ti gbé n wo tuurutu
Ti gbé n wó gbajagbaja
A díá fún Ìyèrú kan gèjègèjè
Èyí ti ó móo rárùn Orí
Wón ló ti lo ò
Ibí ti lo
Àrùn Orí ti wón n rùn
Gbogbo ajogun ibí ti lo
Ajogun ò leè wèyìn wò

Òsá Òdí B
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio. Él no experimentaría el problema mental. Él debe sacrificar un macho cabrío maduro y también ofrecer sacrificio a su Orí.

Ó sá mó leè dí
El sacerdote de la casa de Alárá
Kannkàn womú
El sacerdote de las colinas de Ìjeròland
Un cojo no crecería en la edad
Y puede poner una calabaza en el ático
Donde él estaba arrastrándose
Y arrastrándose alrededor
Adivinación lanzada para un cierto Ìyèrú-gèjègèjè
El que estaría alimentando una enfermedad mental
Le pidieron que realizara sacrificio
Le pidieron que usara un macho cabrío maduro como sacrificio a su Orí
Él realiza el sacrificio
La vida lo agradó después
Él cantó ‘Ó sá mó leè dí’
El sacerdote de la casa de Elárá
Kannkàn womú
El sacerdote de las colinas de Ìjeròland
Un cojo no crecería en la edad
Y puede poner una calabaza en el ático
Donde él estaba arrastrándose
Y arrastrándose alrededor
Adivinación lanzada con toda seguridad a Ìyèrú gèjègèjè
El que estaba alimentando una enfermedad mental
Ellos se han ido
Todas las cosas malas se han ido
La enfermedad mental que ellos estaban alimentando
Todos los Ajoguns se han ido
Los Ajoguns nunca pueden recaer de nuevo.

Òsá Ìrosùn A
Ifá pé Àsegbé ni eléyìun ó se gobgbo ihun tí bá se. Ifá pé kó fi òsùsù owò méjì kún ebo rú.

Òsá ni ò le sùn
Oorun ni ò kojú
A díá fún Etí
Èyí tí n lo rèé gba Monífonran Obìnrin Èfon
Obìnrin Èfon ni Monífonran
Etí bá gbà á lówó è
Ìwo etí
‘Eni tóo gba obìin è yìí láyàa’!
‘Yóó móo wo ilé tòó wá à’
‘Gbogbo bóo ti lè se é’!
‘Ó le púpò’
Etí bá to Òrúnmìlà lo
Òrúnmìlà ní ìwo Etí
Sóó le rúbo?
Ó lóun ó rùú!
Ó ní rú òsùsù owó méjì
Kóo rú gìrìpá òrúko
Etí bá rú gbogbo è
Wón bá fún un ní òsùsù owò kan
Àwon Babaláwo je òkan lérù
Ngbà ó yá
Èfón bá dé
Ní n bò gaanran
Kó mú Etí lórí
Èsù ní o dáké ni?
‘Ó dé nùu’
‘Kù ú lósusu owò ni ì’!
Ni ón fí n ju Èfon lálé tée dòní
Obìnrin è ní n wáá kiri
Wìì
Ní ón bá n ju Èfon
Òsá ni ò le sùn
Oorun ni ò kojú
A díá fún Etí
Èyí tí n lo rèé gba Monífonran Obìnrin Èfon
Ngbà tó le tí ò wò mó o
Etí bowò lówè
Etí gba Monífonran gbé pátápátá

Òsá Ìrosùn A
Ifá dice que esta persona escaparía ilesa en cualquier función o actos realizaron por él. Él debe sacrificar dos manojos de escoba.

Òsá no podría dormir
Es el sueño que no molesta los ojos
Adivinación lanzada para la Oreja
El que iba a arrebatar (agarrar, quitar) a Monífonran, la esposa de Mosquito,
Monífonran desde principio era la esposa de Mosquito
La oreja la arrebato entonces de él
‘Usted Oreja’ los vecinos llamaron
‘¡La persona cuya esposa que usted agarro es muy valiente!’
‘Él entraría derecho en su casa’
‘Allí nada usted puede hacer’
‘Él es muy recalcitrante (obstinado, rebelde)’
La oreja fue entonces a Òrúnmìlà
Usted Oreja’ Òrúnmìlà dijo
‘¿Usted puede realizar el sacrificio?’
‘Yo quiero’ La Oreja dijo
Usted debe ofrecer dos escobas
Y también un macho cabrío maduro, Òrúnmìlà dijo
La Oreja oyó hablar del sacrificio y lo realizó
La Oreja dio una de las escobas entonces
El Babaláwo tomó uno para el como regalo libre
Después de algún período de tiempo
El Mosquito vino llamando
Él vino recto sin cualquier vacilación
Para agarrar la Oreja en su cabeza
‘Por qué usted está callado’? Èsù lloró
¡El tiempo ha venido!
‘¡Pegúelo con el manojo de escoba!’
Ésa ha sido alguna vez la razón por pegar a los Mosquitos con las escobas hasta la fecha
Es su esposa por que él está pareciendo
Wìì!,
Ellos lo pegarán de una y otra vez
Òsá no podría dormir
Es sueño que no molesta los ojos
Adivinación lanzada para la Oreja
El que iba a tomar a Monífonran, la esposa del Mosquito,
Cuando se puso ciertamente intolerable
La Oreja contrató la Escoba
Y agarro a Monífonran completamente.

Òsá Ìrosùn B
Ifá pé kí eléyìun ó gbóràn o. Gbogbo nnkan tí ón bá so fún eléyìun ni kó móo gbó.

Eléèdìmédìro
Awo ilé Eléèdìmédìro Awo ilé Òrúnmìlà
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá n sawoó relé Eléèdìmédìro
A díá fún Eléèdìmédìro
Wón ní ó rúbo
Wón ní kí Eléèdìmédìro ó rúbo ojó méje òní
Nnkan àmì kàn n bò wáá selè
Kó là á mì
Ni kó rúbo sí
Eléèdìmédìro fi etí òtún gbébo
Ó fi tòsì dà á nù
Kò rúbo
Ojà n be létí abúlée won
Ó sì gbé eyín erin tì lókè àjà
Yóó ta Eyín Erin njó ojà
Ngbà tó di ojó keje
Ló bá rí olóngìnní
Olóngìnní ta mo etí àjà
Kó sì mó lòó kán eyín erin tí n be lókè
Ó ní kóun ó lè ongìnní kúò
Bí Olóngìnní ti féé sá kúò
Ongìnní bá ko lu eyín Erin
Eyín Erin bá ré bóólè
Àfi pììn
Ló bá sín Eléèdìmédìro mólè
Ó yípo yípo
Ó yípo tì
Òrúnmìlà ní e bóun ti wí béè
Won ní bífá ò bá se lójú Awo
Èrù ò níí bògbèrì jèjè
Eléèdìmédìro Awo ilé Eléèdìmédìro
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá n sawoó relé Eléèdìmédìro
Bífá ò bá se lójú Awo
Èrù ò níí bògbèrì jèjèèjè
A díá fún Eléèdìmédìro tí ón ní ó sebo
Béè ni ò sebo
Ìgbà àìsebo
Ègbà àìtùèrù
Èyin e wo Ifá ojóhun bí tí n se
Ìgbà tí ò sebo
Ìgbà tí ò tu èèrù
Eléèdìmédìro wáá lo!

Òsá Ìrosùn B
Ifá le pide a esta persona que considere las instrucciones o consejos dados a él.

Eléèdìmédìro
El sacerdote de las casas de Eléèdìmédìro y Òrúnmìlà
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Ifá estaba aventurando el sacerdocio a la casa de Eléèdìmédìro
Adivinación lanzada para Eléèdìmédìro
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron a Eléèdìmédìro que sacrificara en contra de los próximos siete días
Algo de importancia pasaría entonces antes
Para que él navegara con éxito a través de ello
Ésta es la razón por qué él debe sacrificar
Eléèdìmédìro oyó el sacrificio con su oreja derecha
Y usar la izquierda para cepillarlo fuera
Él no realizó el sacrificio
Había un mercado entretanto al lado de su casa
Y él guardó un colmillo del elefante dentro del ático
Él quiso vender el colmillo en el día del mercado
Pero en el séptimo día
Él vio un gato
El gato estaba subiendo el ático
Y para impedir al gato molestar la colocación del colmillo y rompiéndolo así
Él intentó cazarlo de lejos
El gato sin embargo en este anuncio para escapar
Finalmente chocaba con el colmillo
El colmillo se cayó del techo
En una gota de alfiler pesada
Clavo Eléèdìmédìro a la tierra
Él intentó volverse
Él no podría volverse de nuevo
‘Yo no le dije’? Òrúnmìlà preguntó
Si las predicciones de Ifá no demostraran verdad ante un Babaláwo
No se instilaría el miedo en un principiante
Eléèdìmédìro el sacerdote de la casa de Eléèdìmédìro
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Ifá estaba aventurando el sacerdocio en la casa de Eléèdìmédìro
Si las predicciones de Ifá no demostraran verdad ante un Babaláwo
No se instilaría el miedo en un principiante
Adivinación lanzada para Eléèdìmédìro que fue pedido realizar el sacrificio
Todavía él no lo realizó
El mal de no realizar los sacrificios
El problema de no dar las ganancias (premio) a Èsù
Qué Ifá dijo que el otro día se había hecho realidad
Cuando él no ofreció el sacrificio
Y no dio los regalos libres
Eléèdìmédìro se murió entonces.

Òsá Òwónrín A
Ifá pé ayé ó ye eléyìun; nnkan è ò níí bàjé. Ifá pé kó jókòó ti nnkan è. Kó sì mójú tó.

Isé nìse ìtójú
Òwò síse nìbéèrè
Bí ón bá n gbóndo lójò
Omi a móo ta sí on lójú
Omi a móo ta sí on lénu
A díá fún Onílèfun Tèté
Omo Akéja wúrúkú borí ntorí omo
Won ní kí Onílèfun ó rúbo
Ó bá rúbo
Ayé ye é
Okàan è balè
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Isé nìse ìtójú
Òwò síse nìbéèrè
Bí ón bá n gbóndò lójò
Omi a móo ta sí on lójú
Omi a móo ta sí on lénu
A díá fún Onílèfun Tèté
Omo Akéja wúrúkú borí ntorí omo
Ebo n wón ní ó se
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo
E jé á rodò nIlèfun
Ìlèfun mòmò nilé owó
E jé á rodò nIlèfun

Òsá Òwónrín A
Ifá dice que la vida agradaría a esta persona y sus planes no se romperían. Ifá le pide ser comprometido a sus responsabilidades y ser obediente a ellos.

Cuidar es una responsabilidad obediente
Comerciar es un acto de cuestionar
Cuando ellos agotan los ríos en la lluvia
El agua salpicaría hacia sus caras
El agua salpicaría en sus bocas
Adivinación lanzada para Onílèfun Tèté
El niño de Akéja wúrúkú borí ntorí omo
Le pidieron que realizara sacrificio
Él lo hizo
Y la vida lo agradó
Él tenía descanso de mente
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Cuidar es una responsabilidad obediente
Comerciar es un acto de cuestionar
Cuando ellos agotan los ríos en la lluvia
El agua salpicaría hacia sus caras
El agua salpicaría en sus bocas
Adivinación lanzada para Onílèfun Tèté
El niño de Akéja wúrúkú borí ntorí omo
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Permítanos ir al río en Ìlèfun
Ìlèfun es la casa de dinero
Permítanos ir al río en Ìlèfun..

Òsá Òwónrín B
Ifá pé kí eléyìun ó mó jà o, Obìnrin kán n bò wáá fé e. Àwon Obìnrin tí ó bàá nlé ò níí féràn ìyàwó tuntun. Ifá pé Obìnrin òhún ní ó sì bí omo tí eléyìun ó fi lòóko láyé.

Eye wéréwéré abìyé wéréwéré
Eye wéréwéré abìyé wéréwéré
A día fún Olóbònhùnbohùn
Èyí tí n sòwò arrijo relé Olókun Sèníadé
Olóbònhùnbohùn ní n bèèrè
Ilé Olókun Sèníadé tóun n lo yìí dáa báyìí?
Wón ní kó rúbo
Ó sì ti wá omo wá omo
Kò rí
Eja, Obìnrin Olókun ni
Ìkòrò, Obìnrin Olókun níí se
Ìsin pàápàá, Obínrin Olókun lòun náà
Olokún ti fé gbogbo won télè
Ó sì fún gbogboo won ní káà lo
Ngbà tí Olóbònhùnbohùn dé òhún
Kò rí ibi fi Olóbònhùnbohùn wò sí
Ó sì dáa láwò
Olóbònhùnbohùn bá n fòó ká gbogbo ilé
Bó bó síhìín
Àwon omo Eja a pé ilé ìyá àwon
Ó bó sóhùún
Àwon omo Ìkòrò a lé e kúò nbè
Àwon a pé káà ìyá àwon ni
Olóbònhùnbohùn ò rí ibì kan dúó sí
Ngbà ó yá
Ó bá bímo fún Olókun
Òun ló bí Ìròmi
Wón ní ìwo Olóbònhùnbohùn rúbo fún omoò re
Wón ní rúbo ayé o
Óbá pèsè fáwon ayé
Olóbònhùnbohùn rúbo
Ebo è pé
Ngbà ó dèèkan
Èsù bá ní kí wón ó dòògùn sódò
Òògún mú gbogbo omo Eja pátá
Òògùn ò leè mú Ìròmi
Ní n yan kiri lójú omi
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Eye wéréwéré abìyé wéréwéré
Eye wéréwéré abìyé wéréwéré
A díá fún Olóbònhùnbohùn
Èyí tí n sòwò arrijo relé Olókun Sèníadé
Erebete sé
Èrèbètè sé
Erebete sé sèè sé
Ilé tí ón ní n gbodò dé
Erí deri Ìròmi
Erebete sé
Èrèbètè sé
Erebete sé sèè sé
Àkòdì tí ón ní n gbodò wò
Àkòdí ti di tÌròmi
Erebete sé
Èrèbètè sé
Erebete sé sèè sé
Gbogbo ibi tí ón ní n gbodò dé
Gbogbo è ló wáá di tÌròmi
Erebete sé
Èrèbètè sé
Erebete sé sèè sé
Ìròmi bá n sáré lójú omi
Gbogbo ibi àwon omo Eja ní kò gbodò wò
Ìròmi ló wáá padà nilé Olókun Sèníadé
Kinní kan ò le mú Ìròmi mó.

Òsá Òwónrín B
Ifá le pide a esta persona que no guarde la malicia con cualquiera. Una cierta mujer está viniendo a casarse a le o si él es un hombre. La esposa incumbida no le gustaría. Es la nueva mujer que le daría el niño que haría a esta persona popular en la vida.

Los pájaros pequeños con las plumas pequeñas
Los pájaros bonitos con las plumas llenas de colores
Adivinación lanzada para el Escarabajo volante
Un acto del baile aventurando en la casa de Olókun Sèníadé
Es el Escarabajo que estaba preguntándole a Ifá
‘¿La casa de Olókun es que yo voy lleno de cosas buenas?
Ellos le dijeron que realizara el sacrificio
Pero ella había estado buscando mucho tiempo por niños
Ella no había tenido ninguno
El pez, era una esposa de Olókun
Ìkòrò, también era una esposa de Olókun
El caracol de agua también era una esposa de Olókun
Olókun se había casado a todos ellos previamente
Él dio a cada uno, sus salones de descanso respectivos y salas
Pero cuando el Escarabajo llegó allí
Olókun no podría encontrar un lugar para ella
Sin embargo, el Escarabajo era muy bonito
Ella empezó a volar alrededor de la casa entonces
Si ella vuela aquí
El niño del Pez diría que el lugar perteneció a su madre
Si ella descansara en el otro extremo
Los niños de Ìkòrò la perseguirían lejos
Ellos dirían que era el salón de descanso de su madre
El Escarabajo no podría encontrar un lugar de descansando
Después de un período
Ella tenía un niño para Olókun
El niño es el patinador de Agua
‘Usted el Escarabajo, ofrezca sacrificio para su niño’ ellos advirtieron
Ellos le pidieron que realizara el sacrificio contra los enemigos terrenales
Ella hizo la prevención para los enemigos
El Escarabajo realizó todos los sacrificios
Estaba muy lleno
Después de un período prolongado de tiempo
Èsù le pidió al hombre que vertiera el veneno en los arroyos
El veneno mató a todos los bebés del Pez completamente
El veneno no podría matar a patinador de Agua
Él estaba vagando sobre la superficie de agua
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos había dicho
Los pájaros pequeños con las plumas pequeñas
Los pájaros bonitos con las plumas vívidas
Adivinación lanzada para el Escarabajo volador
Uno que aventura el acto del baile en la casa de Olókun Sèníadé
Erebete sé
Erèbètè sé
Erevete sé sèè sé
La casa que ellos me pidieron que no entrara
Todo se ha vuelto una propiedad poseída por el patinador
Erebete sé
Erèbètè sé
Erevete sé sèè sé
El apartamento de Àkòdí ellos me prohibieron entrar
Todo se ha vuelto una propiedad poseída por el patinador
Erebete sé
Erèbètè sé
Erevete sé sèè sé
Todo el lugar que ellos dijeron que yo no debo ir cerca (próximo, casi, intimo)
Todo se ha vuelto una propiedad poseída por el patinador
Erebete sé
Erèbètè sé
Erevete sé sèè sé
El patinador de Agua empezó el patinaje después en las superficies de agua
Todos los lugares que le pidieron que no entrara
Es el Patinador que heredó la casa de Olókun
Nada podría detenerlo de Nuevo.

Òsá Òbàrà A
Ifá léleyìun wáá je láyé. Tó bá jé obìnrin ló dá Ifá yìí, isé àjókòólè se nisée rè. Bí bá n kirií ki, isée rè ó dànù. Tprí Ifá nìraan rèé je.

Ò sa bàrà mú tà
A díá fún Dúrówojú
Omo Ajèèrùsolà
Wón ní bíi isée baba è ni kó móo se
Awo ni baba Dúrówojú
Awo sìí jókòó kalè ni
Wón ó móo wáá wá
Wón ó dàá Ifá lówó è
Òun náà ó ki Ifá fún won
Wón ó wàá rúbo
Wón ó sì fún un lówó
Sùgbón Dúrówojú ò fé gbogbo èyuun
Ní bá n kirií kiri
Wón ní ngbà tó bá se bíi ti babaa rè
Ni nnkan rè ó tòó gún
Ni Dúrówojú bá jókòó kalè
Ni wón bá n wá
Ni ón bá n mú ajé wá
Wón làwon ò pèé jókòó tisée babaà re
Ni Dúrówojú bá n ji ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo náà n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ò sa bàrà mú tà
A díá fún Dúrówojú
Omo Ajèèrùsolà
Kín làwá n seé là nlée wa?
Èèrù
Èèrù làwá n jeé là nlée wa
Èèrù

Òsá Òbàrà A
Ifá dice que esta persona está en el mundo disfruta regalos libres. Si esta persona es una mujer, su trabajo es circunstancial en eso que ella tendría que quedarse en un lugar para ganar su dinero del cielo. Si esta persona anda para buscar la riqueza, ella nunca lo conseguiría.

Ò sa bàrà mú tà
Adivinación lanzada para Dúrówojú
El niño de Ajèèrùsolà
Ellos le dijeron que practicara la profesión de su padre exactamente
Los progenitores de Dúrówojú eran Babaláwos
Y Babaláwos se sentarían en un lugar particular
Las personas vendrían de todo caminar de vida
Él lanzaría la adivinación para ellos
Él les pediría que realizaran los sacrificios
Y el dinero se daría al Babaláwo
Pero desde que Dúrówojú no quiso ninguno de éstos
Él empezó a pasar buscando un trabajo
‘No hasta cuando usted sigue los pasos de su padre
‘Entonces habría sus cosas ser buenas’
Dúrówojú se sentaba después
Ellos estaban consultándolo
Era entonces que ellos lo recordaron su consejo más temprano
Dúrówojú empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había predicho
Ò sa bàrà mú tà
Adivinación lanzada para Dúrówojú
El niño de Ajèèrùsolà
¿Qué nosotros cosechamos en nuestra familia?
Los regalos libres
Es ganancia libre que nosotros disfrutamos en nuestra casa
Los regalos libres.

Òsá Òbàrà B
Ifá pé eléyìun ó se rere fún èèyàn; kí wón ó mó wàá so oore òhún dibi mó o lówó ni kó se pèlépèlé si. Ifá pé bó bá sì jé pé eléyìun ni wón soore fún, oore òhún ó fèé yègè, sùgbón eni ó se atònà oore òhún ni ò níí jé kí oore òhún ó yègè.

Ológosé jùkú
Ló día fún Oníyèyè mokò
Níjó tí n lo ilé oko àárò
Wón ní ó rúbo
Alátònà ló sì se atònàa rè
Tée dé ilé oko àárò
Wón n se ilé okoó lo
Ngbà ó dààrin kan
Òró bá n mì
Oko è ò se dáadáa mó
Bí ó bàá wí
A pé ti Ológosé jùkú lòún n wò
Tó se atònà òun
Oníyèyè Ì bá lo
Wón ní kó móo wo ti Ológosé jùkú
Ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ológosé jùkú
A díá fún Oníyèyè mokò
Níjó tí n relé oko àárò
Oníyèyè Ì bá lo
Bí ò bá sí Ológosé jùkú
Oníyèyè Ì bá lo

Òsá Òbàrà B
Ifá dice que esta persona ayudaría a alguien; él se advierte tal que este acto bueno no se volvería contra él. Al contrario, si es esta persona que recibió la ayuda de otra persona, la ayuda puede intentar caerse en pedazos pero la persona que pavimentó el camino para la ayuda lo permitiría.

Ológosé jùkú
Adivinación lanzada para Onìyèyè mokò
Cuando ella estaba casándose al primer marido
Le pidieron que realizara sacrificio
Era un mediador que pavimentó el camino para ella casarse
Haciéndolo fácil para ella conseguir a su marido
Ellos continuaron en el asunto matrimonial
Aproximadamente un tiempo particular
Había un problema
El marido no estaba haciendo bien de nuevo
Pero cuando la mujer informaría
Ella diría que ella estaba respetando sólo Ológosé jùkú
Quién pavimentó aquí
Oníyèyè habría partido (abandonado, salir, dejar, partir, irse)
Ella fue mandada para ser considerada a Ológosé jùkú
Ella empezó a bailar y regocijar entonces
Ella estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ella dijo que era como su Babaláwo había dicho
Ológosé jùkú
Adivinación lanzada para Oníyèyè mokò
Cuando ella estaba casándose al primer marido
Oníyèyè habría partido
Si no debido al respeto para Ológosé jùkú
Oníyèyè habría partido

Òsá Òkànràn A
Ifá pé eni ti bá n gbé òtá ko eléyìun ó kàn kú jun ni; ebo ni kó rú, kò sì gbodò kórira. Ifá pé eni ó bá kórira eléyìun ó kàn subú dànù ni.

Igi nlá lo ya dínà
La e bùgbé
A díá fún tèèrètè
Tí ò lódì enìkan nnu
Gbogbo aráyé ló ní tie nínú pítipìti
Tèèrè ò lódì eníkan nnú
Gogbo wón bá n bínúu rè
Wón ní kó rúbo
À á séé mo Tèèrè?
N làá pe Eré
Tèèrè bá rúbo
Wón ní ngbà tó o bá yò wón
Ó ó rií n tójúu wón ó kàn
Bí ón bá ti n lo lójú Erè
Wón ó bàá ká aso sóké
Wón ó mo telè gínngín ginngin
Tèèrè ó bàá yò wón
Won a subú lulè
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Igi nlá ló ya dínà
La e bùgbé
A díá fún Tèèrè
Ti ò lódi enìkan nnú
Gbogbo áráyé ló ní tie nínú pitipiti
Kín ní n pa won tí wón n kú beere?
Tèèrè
N ní n pa wón làwon n kú beere
Tèèrè

Òsá Òkànràn A
Ifá dice a cualquiera que se atreve (desafía) guerra contra esta persona simplemente se moriría prematuramente. Él debe realizar sacrificio pero debe mandar para no ser malsano. Pero quien lo odia lo sentiría

Este es porque un árbol grande se cayó por la senda
Que nos hizo desviar a través del arbusto
Adivinación lanzada para Tèèrè
Que tenía ninguna malicia
Todavía todos lo despreciamos
Tèèrè guarda no malicia de uno
Todos empezamos belicoso sin embargo contra él
Le pidieron que realizara sacrificio
Cómo hacemos para conocer a Tèèrè
Es el nombre alternativo para el ‘ Barro Resbaladizo’
Tèèrè realizó el sacrificio
‘Cuando usted los resbala fuera ‘
‘Usted vería cuánto ellos sufrirían por odiarlo ‘, ellos aseguraron a Tèèrè
Siempre que ellos caminaran en el barro resbaladizo
Ellos sostendrían su ropa
Ellos estarían caminando prudentemente
Tèèrè los resbalaría entonces fuera
Ellos se caerían con un porrazo
Él empezó a bailar y regocijarse entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente lo que su Babaláwos había dicho
Es porque un árbol grande se cayó por la senda
Eso nos hizo desviar a través del arbusto
Adivinación lanzada para Tèèrè
Que tenía ninguna malicia
Todavía todos lo despreciamos
¿Qué estaba matándolos y ellos estaban agonizando en su multitud?
Tèèrè
Era lo que estaba matándolos, haciéndoles morirse en multitud,
Tèèrè

Òsá Òkànràn B
Ifá pé inú eléyìun ó dùn

Ó sá kánran
Ó rìn kánran
Ìrin kánran kánran nirin Ekùn
Ó kú okè
Okè okun
A díá fún Òòsà oko Agbaa Ìràwo
Tí ó fi inúúdùn jesu àmódún
Wón ní kó rúbo
Wón níre omo fún un
Aboyún ilé òún bí báyìí?
Wón ní wéré ní ó bìí
Ojú ònà ní ó bìímo si
Òòsà Okó bá rúbo
Ngbà ó tó gégé odún
Tí wón ó móo je isu àmodún
Wón bá ní kí won ó móo lòó ru Isu Òòsà Oko wa
Isu ni ón n rùú bò
Ìyàwò bá dójú ònà
Ló bá bímo
Hàín!
Wón dé ilé lÒòsà okó bá n yò
‘Lónìí tóun ó je Isu náà ni Obìin òún tún bí omo báyìí’?
Ifá loun pé ire omo fún eléyiun
N ní wá n jo n ní n yò
Ní n yin àwon babalawo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní bee làwon Babaláwo òun wí
Ó sá kánran
O rìn kánran
Irìn kánran kànran nìrìn Ekùn
Ó kú okè
Okè okun
A díá fún Òòsà oko Agbaa Ìràwò
Tí ó fi inúúdùn jesu àmódún
Ebo n wón ni kó rú
Ebo n wón ni kó se
Òòsà oko Àgbà Ìràwò gbébo nbè
Ó rúbo
E mòmò kú oké
Okè okun
Òòsà oko Àgbà Ìràwò ló wáá finú dídùn jesu àmódún
Layé bá ye gbogbo wa tán pátá porongodo

Òsá Òkànràn B
Ifá dice que esta persona estaría contenta en la vida.

Él corre al azar
Él camina al azar
El leopardo pasea siempre es de una manera casual
Ó kú okè
Okè okun
Adivinación del lanzamiento para Òòsà Oko, la estrella más grande,
Eso comería el nuevo ñame con felicidad
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le desearon la fortuna de niños
¿’ Habría a la mujer embarazada en mi casa entregar seguramente ‘?
Ellos lo tranquilizaron que ella entregaría seguramente
Ellos le dijeron que ella estaría en una jornada aproximadamente el tiempo de su entrega
Òòsà-Oko ofrecieron el sacrificio entonces
Cuando estaba sobre la fiesta anual
Ellos estaban preparando comer el nuevo ñame
Las mujeres fueron pedidas ir y traer Òòsà se puso muy jubiloso
¿’ Hoy que nosotros comeríamos nuestro Nuevo ñame del Año, mi esposa entregó de un bebé ‘?
Ifá dice que él le desea la fortuna buena de niños a esta persona
Él empezó a bailar y regocijarse entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwos que dijo que él corre al azar
Él camina al azar
El leopardo caminar siempre es de una manera casual
Ó kú okè
Okè okun
Adivinación lanzada para Òòsà Oko, la estrella más grande,
Que comería el nuevo ñame con felicidad
Le pidieron que ofreciera sacrificio
El sacrificio era el antídoto prescrito
Òòsà Oko que la estrella más grande oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
E mòmò kú okè
Okè okun
Es Òòsà Oko la estrella más grande con la que tenía felicidad comió el Nuevo ñame del Año
Y la vida nos agradó en integridad.

Òsá Ògúndá A
Ifá pé gbogbo ire eléyiun tó ti dànù pátá ní n padàá bò. Kó rú eja abori nlá ka àti eyelé; kí wón ó fi eja náà lé orí Ifá kí wón ó la enu è kí wón ó sì gbón ìyè Ifá òhún sí i. Kí wón ó wáá fi eja òhún bo Ifá. Gbogbo ire òhún ní ó padà wá.

Àkò ò Lerán lèsè tée dé gbonrangandan ojúgun
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ti n lo rèé fi Bombo omo Òrìsà sayà
Òrúnmìlà ló fé Bombo Omo Òòsà
Gbogbo ire tó ti sí lo nlé è
Gbogbo è bá n padàá dé
Ayé ye Òrúnmìlà
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àkò ni ò lèran lésè tée dé gbonrangandan ojúgun
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ti n lo rèé fi Bòmbò omo Òrìsà sayà
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Òrúnmìlà gbébo nbè ó rúbo
Ajé tó ti sí lo
Ajé n padàá bò wá
Omi tó sun lo lára eja
Kò sàì sàn wáá béja lodo
Aya tó ti sí lo
Omo tó ti sí lo
Gbogbo ire tó ti sí lo
Wón n padàá bò wá
Omi tó sun lo lára eja
Kò sàì sàn wáá bèja lódo

Òsá Ògúndá A
Todo las fortunas buenas que habían eludido a esta persona regresarían. Ifá le pide que sacrifique un pez que se arrastra en el suelo (lodo, fango, pescado oscuro o pardo. [mudfish]) Grande y palomas. Ifá le pide que ponga el pez en el sacrificio, ellos deben abrir la boca del pez y verter polvo de Ifá en él y entonces lo usan para sacrificar a Ifá. Todas las cosas buenas regresarían.

Es pájaro de Àkò que no tiene la carne a la espinilla
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día él iba a tomar Bòmbò el niño de Òrìsà como esposa
Es Òrúnmìlà que se caso Bòmbò
Todas las cosas buenas que habían partido de su casa previamente
Todos ellos empezaron regresando
La vida de Òrúnmìlà tan contento
Él empezó entonces también a bailar y regocije
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Es pájaro de Àkò que no tiene la carne a ¡la espinilla desnuda
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà en el día que él iba a tomar Bòmbò el niño de Òrìsà como esposa
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Òrúnmìlà oyó hablar del sacrificio y lo realizó
La riqueza que había partido
La riqueza está regresando
El agua que escurrió (vació, agoto, apurar) lejos de un pez
Fluiría atrás para encontrarse el pez en el río
La esposa que había partido
El niño que había partido
Todas las cosas buenas que habían partido
Todo ellos están viniendo de regreso
El agua que escurrió fuera de un pez
Fluiría atrás para encontrarse el pez en el río

Òsá Ògúndá B
Wón ó móo pé àwón ó dàá eléyìun lóró. Ifá pé ìró ni, won ò níí le mú u.

Oró ti wón dÓlúmepín
Oró ò leè pOlúmepín mó
Oró tée dÓlúmetà
Oró ò leè pOlúmetà
Oró ti wón dá Ògbògbò ewùrà
Wón korí è bolè ní poro oko
Oró òhún ò níí pÒgbògbò ewùrà
Ògbògbò ewùrà tée korí è bolè ní poro oko
A díá fún Alágbàniràwé
Omo akéré wogbó iwin lo
Alágbàniràwé ní n bèèrè lówó Ifá
Ayé ye òun báyìí?
Wón ní ayé ó ye é
Wón ní wón n dá a loro ni
Wón ní gbogbo ení ó dá a lóró
Wón ní gbogboo won ò níí rójútùú nnkaan won
Ó ní wón dá Olúmepín lóró
Olúmepín ò kú
Ayé ní n je
Wón dá Olúmetà lóró
Olúmetà ò kú
Wón dá ògbògbò ewùrà lórí
Wón korí è bòlè ní poro oko
Ògbògbò ewùrà tún hù
Ògbògbò ewùrà ò kú
Ifá pé kí ekéyìun ó rúbo dáadáa
Wón níwo Alágbàniràwé ò níí kú
Gbogbo níwo Alágbàniráwè ó níí kú
Gbogbo oró ti ón dá o ní ó lo
Ó ní Oró ti wón dÒlúmepín
Oró ó leè pOlúmepín mó
Oró tée dÓlúmetà
Oré ò leè pOlúmetà
Oró ti wón dá Ògbògbò ewùrà
Wón korí è bolè ní poro oko
Oró òhún ò níí pÒgbògbò ewùrà
Ògbògbò ewùrà tée korí è bolè ní poro oko
A díá fún Alágbàniràwé Omo akéré wogbó iwin lo
Oró tée dá Alágbàniráwè
Kó níí pa Alágbàniráwè
Oba ní ó fi je

Òsá Ògúndá B
Ifá dice que algunas personas se confabularían para causar daño a esta persona. Ellos no tendrían éxito.

El daño (mal, perjudicar) ellos causaron a Olúmepín
El daño no podría matar a Olúmepín
El estrago usted causó a Olúmetà
Nunca podría matar Olúmetà
El daño ellos causaron a la semilla de ñame de agua fresca
Ellos entierran su cabeza en los surcos de la granja
El daño no mataría la semilla de ñame de agua fresca
Cuya cabeza ellos entierran en los surcos de la granja
Adivinación lanzada para Alágbàniràwé
El niño de akéré wogbó iwin lo
Es Alágbàniràwé que estaba preguntándole a Ifá eso
‘¿La vida me agradaría en absoluto?’
Ellos dijeron que la vida lo agradaría
Ellos dijeron que algunas personas están causándole daño
Todos que se confabularon para causarle los dolores
Ellos nunca encontrarían el avance para sus cosas, ellos dijeron
Ellos causaron a Olúmepín un gran daño
Todavía Olúmepín no se murió, ellos dijeron
Él estaba disfrutando la vida
Ellos dijeron ‘Ellos causaron a Olúmetà un gran estrago’
Olúmetà no se murió
Ellos cortaron el retoño del ñame de agua
Y entierra la cabeza en los surcos de la granja
El ñame de agua creció y germinó
No se murió
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio bien
Usted, Alágbàniràwé, usted no se moriría
Todos los horrores que ellos causaron que usted iría
Él dijo el daño que ellos causaron a Olúmepín
El daño no podría matar a Olúmepín
El estrago usted causó a Olúmetà
Nunca matará a Olúmetà
El daño que ellos causaron a la semilla de ñame de agua fresca
Ellos entierran su cabeza en los surcos de la granja
El daño no mataría la semilla de ñame de agua fresca
Cuya cabeza usted entierra en surcos de la granja
Adivinación lanzada para Alágbàniràwé el niño de Akéré wogbó iwin lo
El daño que usted causó Alágbàniràwé
Nunca mataría a Alágbàniràwé
Él se volvería un rey más bien.

Òsá Ìká A
Ifá pé ire fún eléyìun; ayée rè ó dáa. Ifá pé àwon Irúnmolè ó gbóhùn rè, sùgbón ohunkóhun ti Ifá bá gbá lójó náà ni kó fún un. Ifá pé òún ó gbó ohùn eléyìun, òun ó sì gbó ti eni ó dá Ifá yìí náà. Ifá pé kí eléyìun ó móo sòótó o. Kó sì móo sòrò Ifá lénu è ní rere.

Ó sá kádi
Ó rìn kádi
Ó fò fèrè fèrè
Ó módi Ìká gùn
A díá fún Onílé Orókè
Èyí tíí somo Abèwolégi
Wón ní kó sá káalè ebo ní ó se
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo
E wá n gbágogo
A bé ò gbágogo?
Àwá mòmò n gbágogo
Nílé onílé Orókè
Ibè la gbé n gbágogo
Ifá wá n gbó tiwa
Àbí ò gbó tiwa?
Onílè Orókè
Ifá n gbó tiwa

Òsá Ìká A
Ifá desea bien a esta persona. Ifá dice que los Irúnmolè oirían Su lamento, pero cualquier cosa Ifá exige de él debe darse el mismo día. Ifá escucharía el lamento de esta persona y la voz del Babaláwo que lanzó la adivinación. Este Babaláwo debe ser verídico y alabar Ifá siempre.

Él corre hacia dentro a esconder
Él camina hacia dentro a esconder
Él salta alto
Y subir a los límites de Ìká
Adivinación lanzada para Onílé Orókè
El niño de Abèwolégi
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
‘Pueda usted oír el gong resonante
‘¿O usted no puede oírlo?’
Nosotros realmente estamos oyendo el gong resonante
En la casa de Onúilé Orókè
Allí, nosotros oímos el sonido del gong
Ifá escuchan ahora nuestra súplica
¿No hace él?
Onílé Orókè
Ifá escucha nuestra súplica.

Òsá Ìká B
Ifá pé ó ye eléyìun. Bí ón ti wulè kí wón ó se tó, eléyìun ó móo jayé ni. Ifá pé ka si móo se bíi tòun.

Ó dá sáká sáká
Ó rìn sáká sáká
A díá fún Sálúbàtà
Níjó ti n sawoó relèe Lìkì
Wón ní kó rúbo
Ilèe Lìkì tí òúj n lo yìí
Ó dáa fún òun nbè?
Wón ní yóó dá fún un
Wón ní ebo ni kó se
Kò sí bí won ò ti ra á mólè tó
Wón ní o ó móo fohùn ni
Ní ó móo se pèé pèé pèé
Wón ra á, ra á
Ipá ò ka
Ngbà ó bá sú won tó gbó
Wón ó bàá fi Sálúbàtà sílè
Sálúbàtá gbó; ó tó
Ifá pé emí eléyìun ó gùn
Ó ní ódá sáká sáká
Ó rìn sáká sáká
A díá fún Sálúbàtà
Tì n sawoó relèe Lìkì
Wón ní ó sá káalè ebo ní ó se
Ó sì gbèbo nbè ó rúbo
Àbòdé ilèe Lìkì
Mo wáá dá sáká o
Mo rìn sáká o
Sálúbàtà wáá ségun

Òsá Ìká B
Ifá dice que la vida agradaría a esta persona. No importa cuánto ellos lo preocupan, él estaría disfrutando la vida y envejecería. Él se manda para comportarse en la semejanza de Ifá.

Ó dá sáká sáká
Ó rìn sáká sáká
Adivinación lanzada para las Zapatillas
El día que él estaba aventurando el sacerdocio en la tierra de Lìkì
Le pidieron que realizara el sacrificio
‘¿Esa la tierra de Lìkì que yo voy?’
‘Sería bueno apartado para mí allí’? las Zapatillas habían preguntado
‘La vida estaría allí buena para usted’
‘Pero usted debe realizar sacrificio’
No importa cuánto ellos lo friegan (maleza, matorral, reserva) cuando lleva puesto
Todavía estaría hablando
Sonando ‘pèé’, ‘pèé’
Ellos lo llevaron continuamente
Ellos no podrían superarlo
Cuando ellos se alimentaron a y las Zapatillas se envejecieron
Ellos lo dejarían solo
Las Zapatillas envejecieron y viejas
Ifá dice que esta persona envejecería en la vida
Ó dá sáká sáká
Ó rìn sáká sáká
Adivinación lanzada para las Zapatillas
El día que él estaba aventurando el sacerdocio en la tierra de Lìkì
Le pidieron cuidar de la tierra y realizar el sacrificio
Las Zapatillas oyeron hablar del sacrificio y lo ofrecieron
En el viaje del retorno de la tierra de Lìkì
Yo me lavo limpiamente
Yo caminé limpiamente y galantemente
Las Zapatillas ganaron.

Òsá Òtúrúpòn A
Ifá pé ayé ó ye eléyìun, nnkaan rè ò sì níí bàje. Ifá pé okàan rè ó balè, sugbón kó rúbo dáadáa kí omo rere ó gbèyìn òun.
Ìgbòho, Ìgbòho
A díá fún Yèyé Owójùwà
Níjó tí n tòrun bò wálé ayé
Ebo n wón ní ó se
Ngbà tí ó rúbo è
Ebo ajé ló rú
Ó bá bèrè síí lájé
Ó lówo láyé, owó ò ní mòmó mó
Ìgbòho, Ìgbòho
A díá fún yèyé Omójùwà
Níjó tí n tòrun bò wálé ayé
Ebo n wón ní ó se
Òun bá rúbo omo
Omó pò
Ilè kún ngbà ó dójúde ìsálayé
Yèyé Owólójùwà n lájé
Bí yèyé Omolójùwà tí n se é ntiè
Béè làwon omo n je é
Ngbà ó pé sàà
Yèyé Owójùwà bá kú
Wón se Ìta nlé è
Bí ón ti se Ìta tán
Oníkálukú bá korí sílée won
Kò kúkú lómo láyé
Owó bá dowó elòmíìn
Ojó wáá yí lu ojó
Osù yí lu osù
Àwon omoo yèyé Omójùwà bá la Ìyáa won
Òun náà lówó
Ngabà ó pé sàà
Yèyé Omòjùwà náà kú
Àwon omo è bá gbé ìyáa won
Wón sin ín
Wón bá ta amó esin
Wón n jó kiri ìlú
Wón n tànkúú lo
Wón bá n dárin
Wón n pómó jùwà o
Omó mò jùwà
Ìgbòho
Omó mò jùwà
Omó jùwà lónìí omó jùwà lóla
Ìgbòho
Omó jùwà ò omó mò jùwà
Ìgbòho
Omó mò jùwà
Àwon onílù fìlù si
Wón bá n yinbon pé ìyá àwón kú
Wón è é sì í yìnbon láàrin ìlú nígbà ìwásè
Obá bá gbúròó won
Obá ní kí wón ó wá
È é ti rí tée fí n yínbon?
Wón ní À!
Ìyá tó bí àwon nnú
N ló lo làwón n yò
Táwon n yìnbon sí
Obá ní sée gbó pé enìkan a móo yìnbon
Wón ní baba mó bìínú
Ìyà ò níí kú léèmejì
Obá ní ó dáa kí wón ó tún orii won ko
Wón tún ní Ìgbòho
Omó mò jùwà
Omó jùwà lónìí o omó jùwà lóla
Ìgbòho
Omó mò jùwà
Omó jùwà o omó mò jùwà
Ìgbòho
Omó mò jùwà
Obá ní lóòótó ni àwon omo yìí n so
Níjóo Yèyé Owójùwà kú
Tó ra erú
Tó ra erú
Tó kólé
Wón túká nlé è ni
Èyin omo le wáá se èyí?
Ó dáa
E móo jó
Kée móo yò.

Òsá Òtúrúpòn A
Ifá desea bien a esta persona. Estaría bien. Pero él debe realizar el sacrificio para los niños compasivos.

Ìgbòho, Ìgbòho
Adivinación lanzada para la Madre Owójùwá
En el día ella estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara el sacrificio
Cuando ella estaba realizando su sacrificio
Ella sacrificó exclusivamente para la riqueza
Ella llego a la tierra y empezó teniendo la riqueza
Ella tenía tanto dinero a la magnitud de no poder estimarlo
Ìgbòho, Ìgbòho
Adivinación lanzada para la Madre Omolójùwà
En el día ella estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara el sacrificio
Ella solo realizó el sacrificio para los niños
Ella tenía tantos niños
Su casa estaba llena de niños cuando ella llegó sobre la tierra
La madre Omojùwà estaba teniendo toda la riqueza
Pero en cuanto la Madre Omojùwà trabajo para el dinero,
Los niños lo consumirían
Después de un tiempo prolongado
La Madre Owójùwà se murió
Las personas observaron ‘Ìta’ en su casa
Después de la observancia de ritos de Ìta en su casa
Todos volvimos a su o su morada respectiva
Ella no tiene ningún niño
Alguien más heredó su dinero
Días pasaron después de días
Meses después de meses
Los niños de Madre Omójùwà enriquecieron a su madre
Ella tenía el dinero también
Y después de un período de tiempo
También la Masdre Omojùwà se murió
Los niños llevaron a su madre
Ellos dieron su entierro adecuado
Ensillado un caballo
Y empezó a bailar alrededor del pueblo
Ellos estaban realizando la ronda de ritos de entierro
Ellos cantaron las canciones
Ellos estaban cantando ‘realmente, los niños son mayores que el carácter’
Realmente, los niños son mayores que el carácter
Ìgbòho
Realmente, los niños son mayores que el carácter
Los niños son mayores que el carácter hoy e incluso en días a venir
Ìgbòho
Los niños son mayores que el carácter
Los tambores dieron el golpeteo fuerte
Ellos empezaron explotando los tiros en el aire,
Pero en los días antiguos, nadie dispara en el aire en el medio de las ciudades
El rey oyó hablar como resultado del acto prohibido
Él los convocó en el palacio
‘Por qué usted debe disparar armas? El rey preguntó
¡Ha! Ellos exclamaron
‘La mujer que dio el nacimiento a nosotros es la razón’
‘Ella está muerta y nosotros estamos regocijando’
‘Y ésa es la razón para los tiros
‘Tiene su oído a cualquiera haciendo en la vida que antes’? El rey preguntó, visiblemente enfadado
‘No se ofenda, Kabiesi
La madre de uno no se morirá dos veces’ ellos contestaron
El rey pidió entonces que ellos cantaran la canción que él oyó que ellos cantaban de nuevo
Ellos Realmente cantaron, Ìgbòho
Los niños son mayores que el carácter
Los niños son mayores que el carácter hoy e incluso en días a venir
Ìgbòho
El niño es mayor que el carácter
Los niños son mayores que el carácter hoy e incluso en días a venir
Ìgbòho
El niño es mayor que el carácter
‘Realmente, lo que estos niños están diciendo es verdad’, el rey razonó
‘En el dia que la Madre Owójùwà se murió’
‘El que compró a tantos esclavos
‘Y tenía toneladas de cargas para ponerse la cabeza del esclavo’
‘Y construyó tantas casas
‘Todos dispersamos fuera de su casa’
En su caso, ustedes niños han realizado un hecho’
‘Eso esta bien’
‘Usted puede seguir bailando’
‘Y estar regocijando’

Òsá Òtúrúpòn B
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo; Kó sò móo se bíi tifá. Sùgbón ngbà ó bá yá Obìnrin è ó pèé òun n lo. Ifá pé kò gbodò lo; torí bó bá lo yóó kábàámò è.

Àgbé réke réke
A díá fún Olórùbùrekè
Tí n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní bó bá ti dé ilé ibi tí n lo
Wón ní kó fara balè nbè o
Olórùbùrekè ò ti kókó fé
À á séé mo Olórùbùrekè?
Làá pe Agbébo Adìe
Kò jé pé nlé oko àárò kéé dalé
Kíkó ní n kóó kiri
Ló bá rúbo
Ló fara balè
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Àgbé réke réke
A díá fún Olórùbùrekè
Tí n fomi ojú sògbérè omo
Àgbé réke réke
Ajé e é wón nlé Olórùbùrekè
Àgbé réke réke
Aya è é wón nlé Olórùbùrekè
Àgbé réke réke
Omo è é wón nlé Olórùbùrekè
Àgbé réke réke

Òsá Òtúrúpòn B
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio. Él se manda para comportarse según las instrucciones de Ifá. Su mujer puede intentar divorciarse de el; Ifá dice que que ella debe advertirse para desistir por otra parte del acto que ella lamentaria.

Àgbé réke réke
Adivinación lanzada para Olórùbùrekè
Que estaba llorando debido a los niños
Ellos le dijeron que en llegar a la casa de su marido
Ella debe ser dócil y reservada
Ella se había negado a considerar la advertencia al principio
¿Cómo se conoce Olórùbùrekè?
Es uno que alternativamente llamada la Gallina
Ella nunca sería sumisa en la casa de su marido mañana hasta noche
Ella estaba empacando alrededor (por todas partes)
Ella realizó el sacrificio después
Ella se hizo dócil y sumisa
Ella empezó a bailar y regocijar entonces
Ella estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ella dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Àgbé réke réke
Adivinación lanzada para Olórùbùrekè
Que estaba llorando debido a los niños
Àgbé réke réke
No habrá nunca una carestía de riqueza en la casa de Olórùbùrekè
Àgbé rèke rèke
No habrá nunca una carestía de esposas en la casa de Olórùbùrekè
Àgbé rèke rèke
No habrá nunca una carestía de niños en la casa Olórùbùrekè
Àgbé réke réke

Òsá Òtúá A
Ifá loun pé ire obìnrin fún eléyìn.

Ohun eni ò níí nu ni
Kóhun ó un ni
A díá fún Somúrógé tíí somo Alárá
Ohun eni ò níí nu ni
Kóhùn ó nu ni
A díá fún Sòkùndìgbà tíí somo Ajerò
Ohun eni ò níí nu ni
Kóhùn ó nu ni
A díá fún Somúlùké
Omo Owáràngún àga
Ebo n wón ní wón ó se
Àwon mètèèta ni ón pá oko ìmònràn làwón ó nìi ntàwon
Ení ó bá le moóko àwon
N làwón ó fèé
Alárá so tiè ní Somúrógé
Ajerò so tiè ní Sòkùndìgbà
Owáràngún àgá so tiè ní Somúlùké
Wón bá dàgbà dàgbà
Wón tó ilé okóó lo
Òrúnmìlà ní òun wáá le moóko won báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní kó tójú Awo èkuru funfun méta
Kó lòo gbé métèèta kalè
Lójú ònà odò tí ón gbé n lòó ponmi
Kó wáá go sínú igbó
Légbèé ebo tó rú
Òrúnmìlà se béè
Èyí tó saájú ló kókó rí Awo nlè
Ó ní Somúrógé omo Alárá
O ò wáá wo nnkan
Òrúnmìlà moóko èèkejì
Somúrógé bá ké sí èèketa
Sòkùndígbà omo Ajerò
O ò wñaña wo nnkan
Somúlùké omo Owáràngún àga ló sì rí àwon àwo nlè
Àwon méjèèjì yòókù bá ní
Somúlùké omo Owáràngún àga
Jé kí àwón ó gbé kinní yìí lókòòkan káwon ó je é
Wón bá gbé àwo lókòòkan
Wón bá je é
Wón je gbogbo è tán
Ni ón bá fo áwo
Kí wón ó moó lo
Òrúnmìlà bá pé wón padà
Ó lóhun eni ò níí nu ni kóhùn ó nu ni
A díá fún Somúrógé tíí somo Alárá
Ohun eni ò níí un ni kóhùn ó un ni
A díá fún Sòkùndìgbà tíí somo Ajerò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
A díá fún Somúlùké tíí somo Owáràngún àga
Màtàìdé onbù
Oní lábá owó
Omo Alárá fún mi láwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Omo Ajerò fún mi láwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhùn ó nu ni
Omo Owáràngún àga fùn mi láwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhùn ó nu ni
Somúrógé omo Alárá fún mi láwoò mi ò
Ó lóhun eni ò níí nu ni kóhun ó nu ni
Sòkùndìgbà omo Ajerò fún mi láwoò mi
Ohun eni ò níí nu ni kóhùn ó nu ni
Somúlùké omo Owáràngún àga fún mi láwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Àwon métèèta bá ní ó móo kálo òdòo baba àwon
Wón dé òdò babaa won
Wón kéjó; wón rò
Alárá ní Òrúnmìlà
Ògún òké rèé ohun àwoò re ò
Ohun eni ò níí nu ni kóhùn ó nu ni
Òrúnmìlà lógún òké ò tóhun àwo òun ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Kín ló wáá tóhun àwoò re ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Odidi ènìyàn ló tóhun àwoò mì ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Alárá bá pe Somúrógé
Ó lóò gbó báyìí?
Ó ní móo bá a lo
Wón dé òdò Ajerò
Ajerò bèèrè ejo
Bóo ló ti rí?
Wón ní toò
Èkuru láwòn je tán
Ni àwòn bá fó àwo è
Ló bá sì pé kí àwón ó fún òun láwo míìn
Ajerò bá mú Ogbon òké
Òrúnmìlà Ogbon òké rèé ohun àwoò re ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Òrúnmìlà lógbòn òké ò tóhun àwo òun o
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Kín ló wáá tóhun àwoò re ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Odidi ènìyàn ló tóhun àwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Ajerò ní ò ò gbó báyìí?
Ìwò Sòkùndìgbà móo ba Òrúnmìlà lo
Wón bá korí sílé Owáràngún àga
Èyí tíí se baba Somúlùké
Ngbàa wón dódòo baba è
Wón kéjó wón tún rò
Òún ní àádóta òké rèé ohun àwoò re ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Òrúnmìlà ní àádóta òké ò tóhun àwo òun ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Owáràngún àgá ní kín ló wáá tóhun àwoò rè ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Odidi ènìyàn ló tóhun àwoò mi ò
Ohun eni ò níí nu ni kòhún ó nu ni
Owáràngún àgá bá pé omoo rè
Ó lòó gbó báyìí?
Ó ní móo bá a lo
Béè ni Òrúnmìlà se fé àwon métèèta.

Òsá Òtúá A
Ifá le desea la fortuna buena de esposas a esta persona.

Uno es correspondido no estaría perdido
Y uno también perdería de voz
Adivinación lanzada para Somúrógé el niño de Alárá
Uno es correspondido no estaría perdido
Y uno también se perdería de voz
Adivinación lanzada para Sòkùndìgbà el niño de Ajerò
Uno es correspondido no estaría perdido
Y uno, también se perdería de voz
Adivinación lanzada para Somúlùké
El niño de Owáràngún àga
Ellos eran todos aconsejados realizar sacrificio
Los tres decidieron tomar a un hombre sabio como su marido
‘ Sólo la persona que podría conocer nuestros nombres reales ‘
‘ Ésa es la persona que nosotros nos casaríamos ‘ Ellos dijeron
Alárá nombró su propio ‘ Somúrógé’
Ajerò nombró su propio ‘ Sòkùndìgbà’
Mientras Owáràngún-àga nombran su ‘ Somúlùké’
Ellos crecieron entonces y se pusieron maduros
Ellos se maduraron bastante para casarse fuera
‘ Cómo sabría yo los nombres reales de estas muchachas ‘? Òrúnmìlà pregunto
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Ellos le pidieron que preparara tres platos de Èkuru blanco
Él debe ir y debe poner los tres
En la senda de las muchachas para tomar sacando agua del arroyo
‘ Usted debe esconder entonces en el arbusto ‘
‘ No lejos del sacrificio que usted ofreció ‘
Òrúnmìlà hizo como instruyó
El uno de delante fue el primero en ver los platos
Ella convocó a Somúrógé, el niño de Alárá,
‘ Venga y vea algo ‘
Òrúnmìlà memorizo el nombre
Somúrógé en también ver los platos llamo en al tercero
‘ Sòkùndìgbà, el niño de Ajerò ‘
‘ Vienga y vea algo aquí ‘
Somúlùké el niño de Owáràngún àga fue uno que vio los platos
Los otro dos en unísono dijeron
‘ Somúlùké el niño de Owáràngún àga ‘
‘ Permítanos escoger estos platos para cada uno y comerlo ‘
Ellos escogieron los platos uno para cada uno
Ellos comieron a satisfacer
Y en terminar la comida
Ellos rompieron los platos
Cuando ellos estaban a punto de salir
Òrúnmìlà los volvió a llamar
Él dijo que Uno es correspondido no habría ser perdido y también perdería uno de voz
Adivinación lanzada para Somúrógé el niño de Alárá
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Adivinación lanzada para Sòkùndìgbà el niño de Ajerò
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Adivinación del lanzamiento para Somúlùké el niño de Owáràngún àga
Màtàìdé onbù
Cuya falda se hace de dinero
El niño de Alárá, déme mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
El niño de Ajero me da mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
El niño de Owáràngún àga me da mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Somúrógé el niño de Alárá, déme mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Sòkùndìgbà el niño de Aljerò, déme mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Somúlùké el niño de Owáràngún àga, déme mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Los tres pidieron a Òrúnmìlà acompañarlos a sus padres respectivos
Ellos llegaron diferentemente a sus padres
Ellos explicaron la disputa
Alárá llamó a Òrúnmìlà
‘ Aquí están veinte mil a cambio de sus platos rotos ‘
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Veinte mil no es bastante como intercambio para mis platos rotos, Òrúnmìlà dijo,
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
¿Qué serían entonces bastante como intercambio para usted los platos?
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Un ser humano entero sería bastante un intercambio para mis platos
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Alárá llamó en Somúrógé
¿Pueda usted ese corazón?
‘ Sígalo ‘ Él dijo
Ellos llegaron a la casa de Ajerò
Ajerò preguntó por el asunto
‘ Que pasó ‘ él preguntó
‘ Toò’, Sòkùndìgbà dijo
‘ Es Èkuru que nosotros comimos ‘
‘ Y nosotros rompimos los platos ‘
‘ Él llamó entonces en nosotros a devolverle sus platos ‘
Ajerò sacó treinta mil
‘ Òrúnmìlà, suyo son treinta mil a cambio de sus platos ‘
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Treinta mil no es bastante como intercambio para mi plato, Òrúnmìlà dijo
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
¿Qué serían entonces bastante como intercambio por su plato?
Uno es correspondido estaría perdido y se perdería uno de voz
Un ser humano entero sería bastante un intercambio para mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Ajerò llamó en su hija, Sòkùndìgbà, ‘ pueda usted oír que, él gritó ‘
Usted puede seguirlo
Ellos hicieron para la casa de Owáràngún àga
El padre de Somúlùké
Entonces ellos también llegaron a él
Ellos explicaron a él
Él dijo ‘ aquí están cincuenta mil a cambio de su plato ‘
Cincuenta mil no es bastante un intercambio para mi plato, Òrúnmìlà dijo
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
¿Qué serían entonces bastante como intercambio para mi plato? Owáràngún àga preguntó
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Un ser humano entero sería bastante un intercambio para mi plato
Uno es correspondido no estaría perdido y también perdería uno de voz
Owáràngún àga también llamó en su hija
¿Puede oír usted eso?
Sígalo
Y eso era cómo Òrúnmìlà se casaron con las tres de ellas

Òsá Òtúá B
Ifá pé ojú eléyìn ò níí ríbi tó bá rúbo; n se ìwàdìí nnkankan, Yóó rídìí rè.

Ení ó bá kóónú omi
Níí mo ibi tí omí muni dé
Ení ó ké òbòòsí
Níí fejú yànyàànyàn sókè
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó tí n lo rèé rídìí Olòdùmarè
Òun le rídìí gbogbo nnkan báyìí?
Wón ní kí Òrúnmìlà ó rúbo
Wón ní sùgbón ní esè òkun ni kó gbé ebo è lo
Òrúnmìlà bá rúbo
Ó gbébo è ó desè òkun
Bí ó ti móo gbébo kalè nbè
Olòdùmarè sì bóraá lè
Ó wà ní gbalaja
Bùbùrù ìd´Olòdùmarè sì lÒkun
Bí Olòdùmarè bá mí fììn
Òkún ó sí dà wá
Bo bá tún mí padà
Òkun à tún móo lo
Fàà
Bí Olòdùmarè tí n mí
LÒkun se n kún tí n fà
Kí Òrúnmìlà ó gbébo kalè
Ará bá fu Olòdùmarè
Ó níwo Òrúnmìlà
Òrúnmìlà bá dáhùn ó ní ‘Hìín’
Olòdùmarè ní njé o ò rídìí òun báyìí?
Òrúnmìlà ní ‘bùbùrù ìdíì re náà lòún n wò’
Olòdùmarè ní ‘kó sí n tóò ní rídìí mó láyé’
Òrúnmìlà bá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo rè n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ení ó bá kóónú omi
Níí mo ibi ti omí muni dé
Ení ó bá ké ìbòòsí
Ní fejú yànyàànyàn sókè
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ti n lo rèé ríndìí Olódùmarè
Àwaà re ni
Àwaà re ni
Òrúnmìlà pèlú Olódùmarè
Ogba ni wón jo n se
Àwaà re ni

Òsá Òtúá B
Ifá dice que esta persona no vería mal una vez que él realiza sacrificio. Él está haciendo una investigación en algo; él llegaría a la raíz de esto.

Él que camina en el río
Habría, saber la profundidad del agua
Él que grita un lamento de ayuda
Habría dilatar sus ojos al cielo
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día él estaba inquiriendo de los secretos de Olódùmarè
¿Descubriría yo los secretos de todo en la tierra? Él preguntó
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Pero él debe ir y debe poner su sacrificio en la playa
Òrúnmìlà realizo el sacrificio entonces
Él llevó su sacrificio e hizo para la playa
Cuando él estaba a punto de poner su sacrificio
Olódùmarè había quitado su tela
Él estaba completamente desnudo
Pero la parte robusta de las nalgas de Olódùmarè es el océano
Cuando Olódùmarè inhala
La corriente del océano pasaría fuera de la orilla
Cuando él exhala
La corriente del océano pasaría en orilla
‘Fàà’
El respira dentro y fuera por Olódùmarè
Es la razón para la corriente del océano y movimiento
Cuando Òrúnmìlà estaba a punto de poner el sacrificio
Olódùmarè se puso sospechoso
¡Usted Òrúnmìlà!
‘ Hìín’, Òrúnmìlà contesto
‘ No vio usted mi secreto? ‘ Olódùmarè preguntó
‘ Yo sólo vi la parte robusta de sus nalgas ‘ Òrúnmìlà contesto
‘ No hay nada que usted no sabrá de aquí en adelante ‘ Olódùmarè dijo
Òrúnmìlà empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Él que camina en el río
Habría, saber la profundidad del agua
Él que grita un lamento de ayuda
Habría, dilatar sus ojos al cielo
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día él estaba inquiriendo de los secretos de Olódùmarè
Es usted y nosotros
Realmente es usted y nosotros
Òrúnmìlà y Olódùmarè
Ellos son de condición igual
Es usted y nosotros

Òsá Ìretè A
Ifá pé eléyìun ó móo rífà je láyé. Èmíi rè ó gùn, okàan rè ó balè, kó móo náwó, kó sì yawó.

Gbìnngbinyìnkìntìn Awo ilé Olóyan gìdìgbí
Ló díá fún Olóyan gìdígbí
Omo a gúnyán nlánlá bo Ikin
Bó bá dìgbà tí ó bàá bo Ifá è
A gúnyán sílè ràbàtà
Gbogbo èèyàn ó bàá móo wá jeun
Ení ó bà sì yawó
Tí n se nnkan rere
Nnkan rere nínlá náà níí rí
Bí gbogbo wón bá jeun tán
Wón ó bàá móo sàdúà fún un
Olóyàán, yóó dáa fún o
Èmíì ré ó gùn
Iré bá dé fún Olóyan
Ó ní Gbìnngbinyìnkìntìn Awo ilé Olóyan gìdìgbí
Ló díá fún Olóyan gìdìgbí
Omo a gúyán nlánlá bo Ikin
Iyán nlánlá lOlóyàán fí n bo Ikin
Gbìnngbinyìnkìntìn
Ìfà nlánlá lOlóyàán n je
Ìfà ajé
Ìfà aya
Ìfà omo
Ìfà ilé
Ìfà nlánlá lOlóyàán n je
Gbìnngbinyìnkìntìn

Òsá Ìretè A
Ifá dice que esta persona conseguiría los regalos gratuitamente para disfrute. Él viviría mucho tiempo y tendría descanso. Ifá lo manda ser generoso.

Gbìnngbinyìnkìntìn el sacerdote de la casa de Olóyan gìdìgbí
Adivinación lanzada para Olóyan gìdìgbí
El niño de A gúnyán nlánlá bo Ikin
Cuando es tiempo por él observar su fiesta de Ifá
Él prepararía mucho ñame machacado
Todos vendríamos a su casa para comer
Y él es generoso
Y también haciendo las cosas buenas
También conseguiría las cosas buenas en manojos (bultos)
Cuando todos ellos habían tenido la comida para comer
Ellos empezarían a orar para él
Olóyàán, sería bueno para usted en la vida
‘Usted tendrá la vida larga’, uno a otro diría
Las cosas buenas empezaron entrando para Oláyàán
Él dijo Gbìnngbinyìnkìntìn el sacerdote de la casa de Olóyan gìdìgbí,
Adivinación lanzada para Olóyan-gìdìgbí
El niño de A gúnyán nlánlá bo Ikin
Bastante ñame mahacado que Olóyàán usa como el ofertorio a Ikin
Gbìnngbinyìnkìntìn
Son grandes regalos que Olóyàán está disfrutando
Los regalos libres de Riqueza
De esposas
De niños
De Casa
Son regalos libres que Olóyàán está disfrutando
Gbìnngbinyìnkìntìn

Òsá Ìretè B
Ifá pé ire ò níí pé eléyìun sílè. A ò níí rin ìrìn àrìndànù.

Ó sá réte
Ó rìn réte
Àgbàrá gorí òkè
A sáré réte
A rìn réte
A díá fún Òrúnmìlà
Níjó ire gbogbo kò tí ò yalée rè mó
Àwon ire tí ón yaá lo yìí?
Wón yà wá báyìí?
Wón ní gbogbo iré ní o móo ya ilé è
Wón ní kó tójúu eran oyà
Wón ní kó fi rúbo
Òrúnmìlà se béè
Ó fi eran òyà bo òkè ìpòrí è
Ire gbogbo bá n yalé è
N ní wá n jó n ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ó sá réte
Ó rìn réte
Gabarra gorí òkè
A sáré réte
A rìn réte
A día fún Òrúnmìlà
Níjó ire gbogbo kò tí ò yalée rè mó
Kín ló níre ó yà wálé Awo?
Yààyà
Ló níre ó yà wálé Awo
Yààyà
Kín ló níre ó yà wálé Awo?
Eran Òyà
Ló níre ò yá wálé Awo
Eran Òyà

Òsá Ìretè B
Ifá dice que las cosas buenas no eludirían a esta persona.

Ó sá réte
Ó rìn réte
El escurrimiento de agia sube una colina
Corre abolladamente
Y camina abolladamente
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que todas las cosas buenas se negaron a entrar en su casa.
‘¿Todas estas fortunas buenas que volvieron lejos (fuera)?’
‘¿Ellos volverían dentro?’
Ellos dijeron que todas las cosas buenas entrarían en su casa
Pero él debe preparar la carne de ‘Òyà’
Le pidieron que lo usara como sacrificio
Òrúnmìlà hizo como dijeron
Él usó la carne de Òyà como sacrificio a su Ifá
Todas las fortunas buenas empezaron volviendo en su casa entonces
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Ó sá réte
Ó rìn réte
El escurrimiento de agua sube una colina
Corre abolladamente
Y camina abolladamente
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
En el día que todas las cosas buenas se negaron a entrar en su casa
¿Qué ha mandado las fortunas buenas para volver en la casa de un Babaláwo?
Yààyà
Ha mandado las fortunas buenas para volver en la casa de un Babaláwo
Yààyà
¿Qué ha mandado las fortunas buenas para volver en nuestras casas?
La carne de Òyà
Ha mandado las fortunas buenas para volver en la casa de Babaláwo
La carne de Òyà.

Òsá Òsé A

Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fún Ajé
Ajé n tòrun bò wálé ayé
Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fún Oba
Oba n tòrun bò wálé ayé
Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fún Ifá
Ifá n tòrun bò wálé ayé
Àwon métèèta ni wón n bò wáyé
Wón ní kí wón ó rúbo
Wón ní bí won ò bá rí won
Won ò níí lè se kinní kan
Wón ní òrò ti ón bá jo so
Wón ní enìkan ò le yí i mó
Ngbà ti ón dele ayé
Bí aráyé bá n dámòràn
Wón a ní ajé nkó?
Wón ó pèé bí ò bá sí Ajé
A à rí nnkankan se
BÁjé bá sì ti débè
Àwon yòókù ó pa lóló ni
Won ò gbodò sòrò mó
Níbi ti Oba náà bá sì ti dé
BÓba bá ti sòrò
Gbogbo èèyàn a dáké
TOba làse
Gbogbo ibi ó bá so sí
Enìkan ò tún sòrò mó
Bifá náà bá sì ti sòrò
Gbogbo àwon tíí móo se bíi tiè ní ó panu mó
Won ò gbodò sòrò mó
Àwon métèèta náà loro n be lénuu won
Tée dòní
Wón ti rúbo nígbà ti ón n bò
Pé òrò ti àwón bá so
Òrò tó nípìlè ni
Òrò aláse sì ni
BÁje bá n sòrò
Ó di ti Aláse
BÓba bá n sòrò
Ó di ti Aláse
BIfá bá n sòrò
Ó di ti Aláse
Ayé ye wón ni wón n jó ni wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo náà n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fún Ajé
Ajé n tòrun bò wálé ayé
Wón ní kó rúbo
Gbogbo è ní ó móo se
Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fun Oba
Obá n tòrun bò wálé ayé
Wón ní kó rúbo
Gbogbo ihun tó bá wí
Gbogbo è ní ó móo rí béè
Ó sá sé
Ó rìn sé
Ààsàa baba bá sé
N lomoó hun
A díá fún Ifá
Ifá n tòrun bò wálé ayé
Wón ní ó rúbo
Gbogbo n tó bá ti wí
Ní ó móo rí béè
Oba méta àdán ní n ro láyé
BÁjé bá n fohùn
E dáké
Oba méta àdán ní n ro
BÓba bá n fohùn
E dáké
Oba méta àdán ní n ro

Òsá Òsé A

Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para la Riqueza
La riqueza estaba viniendo del cielo a la tierra
Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para el Rey
El Rey estaba viniendo del cielo a la tierra
Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para Ifá
Ifá estaba viniendo del cielo a la tierra
Los tres estaban viniendo juntos del cielo a la tierra
Ellos fueron aconsejados realizar el sacrificio
Ellos dijeron si los tres no se ven
Nadie podría hacer algo tangible
Ellos dijeron ‘cualquier declaración de usted’
‘Nadie tendría la autoridad para cambiarlo de nuevo’
Cuando ellos llegaron a la tierra
Cuando el hombre discute sobre un problema
¿Ellos hirieron pregunte ‘dónde esta Riqueza?
‘Si hay ninguna riqueza
‘Nosotros no podríamos hacer algo’
Pero inmediatamente ellos ven la riqueza
El hombre guardaría callado
Ellos no hablarían de nuevo
Dondequiera que los Reyes también caminan
Inmediatamente él profiere una frase
Todas las personas presentes debe quedarse calladas
La autoridad pertenece al rey
Cualquier cosa es su conclusión en un problema
Nadie se atreve el cambio de él
Cuando Ifá también habla
Todos esos que prueban para imitarlo se quedarían callados
Ellos permanecerían mudos
Los trestienen la autoridad
Hasta hoy
Ellos han sacrificado por completo cuando ellos estaban viniendo del cielo a la tierra
Que involucra sus pronunciaciones
Debe ser las palabras con la fundación y palabras de esencia
Las palabras que ordenarían la autoridad
Cuando la riqueza habla
Se ha puesto autoritario
Cuando el Rey habla
Se ha puesto autoritario
Cuando Ifá habla
Se ha puesto autoritario
La vida los agradó así y ellos empezaron a bailar y regocijar
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era exactamente como sus Babaláwos había dicho
Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para la Riqueza
La riqueza estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos dijeron todo lo que él dice
Todos demostrarían verdad
Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para el Rey
El Rey estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara el sacrificio
Todas sus pronunciaciones, ellos dijeron
Todo se honraría
Ó sá sé
Ó rìn sé
Los actos fomentados por el padre
Es lo que los niños continuarían cosechando
Adivinación lanzada para Ifá
Ifá estaba viniendo del cielo a la tierra
Le pidieron que realizara sacrificio
Todas sus pronunciaciones, ellos dijeron
Todo sería como predijeron
Tres reyes de palo (bate) son conocidos en la tierra
Cuando la riqueza habla
Quédese callado
Tres reyes de palo son conocidos en la tierra
Cuando los Reyes hablan
Quédese callado
Tres reyes de palo son conocidos en la tierra
Cuando Ifá habla
Quédese callado
Tres reyes de palo son conocidos en la tierra

Òsá Òsé B
Nnkan eléyìun ò níí bàjé. Àwon méta kan ó jo dòwò pò. Ifá pé wón ó jo rúbo pò kì wón ó lé baà jèrè. Bó bá jé Obìnrin ló dá Odù yìí, kò gbodò lóko méta o; bó bá ti kúò nlé oko kan télè, tó jé pé òdò oko eléèkejì ló wà, kò gbodò ko eléékejì yìí sílè kí ayée rè ó mó baà bàjé.
Abo erán sáré
Abo erán fowó sé
Ako erán sáré
Ako erám sì fesè sé
Ìjògun Òrun ò sáré
Ó forùn gún idà
A díá fún Omú tíí somo Ikúho
A díá fún Ààsà tíí somo Mòkítì
A díá fún Líìkí tíí somo Oba lÓyòó Apèrí
Omo ajodó emi gbára
A díá fún Ère
Ère tíí somo Òòsà ìgbà Òwújìn
Àwon mérèèrin ni ón kí wón ó rúbo
Omú tíí somo Ikúho
Ààsà tíí somo Mòkítì
Líìlí tíí somo Oba lóde Òyó Apèrí
Àwon métèèta féé lóbìin
Ère omo Òòsà ntiè
Obìnrin ni
Wón níwo Òòsà rúboó lè fun o
Kí àwon Okùnrin ó mó móo jà lórí omoò re
Kí jíjá lè lórí ó mó wàá ba tiè jé
Kó o yáa rúbo
Wón n báyéé lo
Ngbà ti Ère ó fèé
Ó lòó fé Omú omo Ikúho
Ó búse gaga
Ó bá ko Omú omo Ikúho sílè
Ó lòó fé Ààsà omo Mòkítì
Ó tún ko Ààsà omo Mòkítì sílè
Ó tún lòó fé Lìílí
Omú omo Ikúho àti Ààsà omo Mòkítì bá peraa won
Wón bá pàdí pò
‘Obìin yìí ò wa dá nnkan mò ni’?
‘Bí ó bàá tiè ko àwon sílè’
‘Àwon táwon jo jé òré ní ó mo fé ni’?
‘Táwon sì jo n se òré bò tipé’
‘Eléyìí ó ba ààrin wa jé o’
Wón bá gbógun ti Ère
Òòsà bá to Òrúnmìlà lo
Òrúnmìlà ní ìwo Òòsà
Ìwo loò seun
Ìwo loò sèèyàn
Ìwo loò rúboólè fún Ère
Òrúnmìlà ní Abo erán sáré
Abo erán fowó sé
Ako erán sáré
Ako erán sì fesè sé
Ìjògun Òrun ò sáré
Ó forùn gún idà
A díá fún Omú tíí somo Ikúho
A díá fún Ààsà tíí somo Mòkítì
A díá fún Líìlí tíí somo Oba lÓyòó Apèrí
Ebo n wón ní kí gbogboo wón ó se
Omú omo Ikúho
E mó pÈre ò
Ère Omo Òrìsà
E mó pÈre
Ààsà omo Mòkítì
Èyin le fé Ère
E mó pÈre
Ère Omo Òrìsà
E mó pÈre
Líìlí omo Oba lÓyòó Apèrí
Omo ajodó emi gbára
Omo ajètè yokùun yòkòtò
E mó pÈre ò
Ère Omo Òrìsà
E mó pÈre
Omú omo Ikúho
Ààsà omo Mòkítì
Àti Líìlí tíí somo Oba lÓyòó Apèrí
Wón bá dáhùn
Wón làwon ò so pé àwón ó pa Ère
Òòsà ni ò seun
Òòsà ni ò sèèyàn
Òun ni ò rúboólè kí Ère ó tóó dé

Òsá Òsé B
Ifá dice que las cosas de esta persona no se pondrían estropear (echar a perder). Tres de ellos combinarían para comerciar. Ifá pide a los tres realizar el sacrificio juntos para permitirles hacer ganancias. Si ésta es una mujer, ella no debe dejar a su marido; si ella se hubiera divorciado reciente, ella no debe divorciarse del actual por otra parte su vida estaría en desorden.

El animal hembra corre
El animal hembra fracturo su brazo
El animal masculino corre
El animal masculino fracturo su pierna
Ìjògun òrun usted corrió
Usted fijó su cuello en una espada
Adivinación lanzada para Omú el niño de Ikúho
Adivinación lanzada para Ààsà el niño de Mòkítì
Adivinación lanzada para Líìlí el niño del rey en Òyó Apèrí
El niño de Ajodó emi gbára
También lanzo adivinación para Ère
Ère es la hija de Òòsà Òwújìn
Los cuatro fueon aconsejados para realizar el sacrificio
El trío de Omú el niño de Ikúho
Ààsà, el niño de Mòkítì Òrìsà,
Líìlí, también el niño del rey en Òyó Apèrí,
Querido casarse
Sin embargo, Ère, el niño de Òòsà Òwújìn,
Es una señora madura
Ellos le dijeron a Òòsà que realizara el sacrificio para ella
Tal que los hombres no se resolverían a los puñetazos debido a ella
Y tal que la guerra entre los hombres no resultaría tachado (borrar, arrasar) su vida
Él fue advertido para realizar el sacrificio en serio para ella
La vida continuó
Cuando Ère se casaría
Ella se casó Omú el niño de Ikúho
Después de un tiempo
Ella se divorció de Omú el niño de Ikúho
Ella fue a casarse a ààsà el niño de Mòkítì
Ella se divorció Ààsà
Ella se casó a Líìlí
Omú el niño de Ikúho y Ààsà el niño de Mòkítì llamó la atención de nosotros
Ellos se confabularon
‘Esta mujer sabe la consecuencia de sus actos? Ellos se preguntaron
‘Aun cuando ella va a divorciarsenos’
‘¿Por qué ella debe circularse dentro de nosotros amigos?
‘Y todos nosotros hemos sido mucho tiempo amigos duraderos
‘Esta mujer causaría la desafeccion entre nosotros’
Ellos empezaron a hacer la guerra con Ère
Òòsà fue como resultado a Òrúnmìlà
Usted Òòsà, Òrúnmìlà dijo
Usted es el que no es bastante bueno
Usted no es en absoluto humano
Usted no ofreció el sacrificio anterior a la llegada de Ère como un niño
Òrúnmìlà dijo el animal hembra corre
El animal hembra fracturo su brazo
El animal masculino corre
El animal masculino fracturo sus piernas
Ìjògun òrun, usted corrió
Usted fijó su cuello en una espada
Adivinación lanzada para Omú el niño de Ikúho
Adivinación lanzada para Ààsà el niño de Mòkítì
Adivinación lanzada para Líìlí el niño del rey en Òyó Apérí
Ellos eran todos pedido realizar el sacrificio
Omú el niño de Ikúho
No mate Ère
Ère el niño de Òrìsà
No mate Ère
Ààsà el niño de Mòkítì
Usted es uno que una vez se caso a Ère
No mate Ère
Ère el niño de Òrìsà
No mate ère
Lìí el niño del rey en Òyó Apèrí
El niño de Ajodó emi gbára
El niño de Ejètè yokùun yòkòtò
No mate Ère
Ère el niño de Òrìsà
No mate Ère
Omú el niño de Ikúho
Ààsà el niño de Mòkítì
Y Líìlí el niño del rey en Òyó Apèrí
Ellos contestaron en el unísono
‘Nosotros nunca dijimos que nosotros la mataríamos’
‘Es Òòsà que no es bastante bueno’
Òòsà no es humano
Òòsà es el que se había negado a realizar el sacrificio antes de a la llegada de Ère, ellos dijeron

Òsá Òfún A
Ifá pé ká rúbo omo; kí omoo wa ó mó baà sìse láti ìta. Òkan nínú àwon omo eléyiun ó bàá èèyàn nlà pàdé, kómo ó mó baà sìse ni kó rúbo sílè fún.

Ó sá fún mi
Ó yò fún mi
A díá fún Àlé omo Ikú
Àlé omo Ikú rèé
Òrò tí bá n so lénu
Enikan ò le sòrò le òrò òhún mó
Ó sá fún mi
Ó yò fún mi
A díá fún Ònjìyàn èyí tii somo Òrúnmìlà
Ònjìyàn omo Òrúnmìlà rèé
Bí ón bá ti sòrò kan
Òun ò lè mó rìí tiè tí ó wìí sí i
Àlé omo Ikú bá n sòrò njó kan
Àlé Omo Iku ní lótùúnla lósu ó lèé
Ònjìyàn Omo Òrúnmìlà ntiè
Òún ní Osù ò níí lé
Àlé omo Ikú ní òun?
Òun tóun mo bí Osù tíí lé
Lo wáa ní Osù ò níí lé
Ònjìyàn Omo Òrúnmìlà níró ni
Osù ò níí lé
Gbogbo àwon èèyàn bá ko háà!
‘Omo Òrúnmìlà lòó bá Omo Iku jiyàn’
Bí iyàn bá sì mú omo Òrúnmìlà
Àlé omo Ikú ó pa á
Ònjìyàn dé ilé
Ó wí fún Baba è
Súkù sákà; gbèje gbèjo
Erín nlá yo kàngí lójú opón
Òsáfùún ni ón rí
Wón ní kí Òrúnmìlà ó rúbo
Wón ní ègbo funfun lebo è
Won ní kí Òrúnmìlà ó lòó gbé ebo òhún ka oríta
Torí omo è tó bá Àlé jiyàn
Wón ní bó bá ti gbé ebo ka oríta
Kò séwu mó
Òrúnmìlà bá rúbo ngòó tó ìròlé
Ó rúbo rÈsù
Èsù bá ta gàgá lójú osù
Èsù náà níí ta gàgá lé Osù un
Tée dòla
Ònjìyàn Omo Òrúnmìlà bá ségun
Ó ló sá fún mi
Ó yò fún mi
A díá fún Àlé omo Ikú
Ó sá fún mi
Óyò fún mi
A díá fún Ònjìyàn tíí somo Òrúnmìlà
Ònjìyàn omo Òrúnmìlà n bá Àlé omo Ikú jiyàn pÓsù ò níí lé
Àlé omo Ikú ní yóó lèé
Òrúnmìlà wáá rúbo nbè fómoo re
Osù ò wáá leè lé mó
Taa ní n be léyìn tó ségun
Ònjìyàn
Ònjìyàn nìkàn ní n be léyìn tó ségun
Ònjìyàn
Ebo dà fún Ònjìyàn omo Òrúnmìlà
Ebo dà fún o
Ònjìyàn

Òsá Òfún A
Ifá ve al niño de esta persona como probable a sostener una charla con una personalidad. Deben realizarse sacrificios para el niño tiempo previo a la reunión tal que él o ella no cometería errores

Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para Àlé el niño de Muerte
Aquí esta Àlé el niño de Muerte
Cualquier declaración que él hace
Nadie debe oponerse al discurso
Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà
Pero al Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà
Si cualquiera hace cualquier declaración asertiva
Él encontraría una falta en él
Àlé el niño de Muerte que un día estaba hablando
Él dijo la luna creciente aparecería el próximo día
Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà sostuvo contrariamente
Él dijo que la luna creciente no se vería el próximo día
¿Sorprendido, Àlé el niño de Muerte dijo ‘ yo ‘?
‘ Yo que conozco el ciclo de apariencia creciente ‘
‘ Usted dice ahora contrariamente algo ‘
Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà dijo autoritariamente y asertivamente ‘ ninguna luna creciente’
‘ No habría ninguna luna creciente ‘
Todas las personas presentan, con miedo exclamado
‘ El niño de Òrúnmìlà ha discutido con el niño de Muerte ‘
Si el argumento hubiera enlazado en Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà
Àlé el niño de Muerte lo mataría
Ònjìyàn llego a casa
Él le dijo a su padre
La adivinación se lanzó para él
Un Odù grande aparecía en la bandeja
Ellos vieron, Òsá Òfún
Ellos pidieron a Òrúnmìlà realizar sacrificio
Ègbo funfun es el sacrificio
Ellos pidieron a Òrúnmìlà poner el sacrificio en un cruce
Él debe hacer esto debido a su hijo que tenía un argumento (disputa, discusión) con Àlé el niño de Muerte
Inmediatamente él pone el sacrificio en el cruce
El peligro se habría apartado, ellos le dijeron
Òrúnmìlà ofreció el sacrificio por la tarde
Él lo sacrificó a Èsù
Èsù puso una bandera entonces en la luna creciente
Es el mismo Èsù que pone bandera de cortina en la luna creciente
Hasta la fecha
Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà gano entonces
Él dijo que Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para l Àlé el niño de Muerte
Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà
Ònjìyàn se defendió con Àlé que luna creciente no aparecería
Àlé que el niño de Muerte dijo que habría
Òrúnmìlà realizo sacrificio entonces para su hijo
La luna creciente no aparecía como resultado
¿Quién está detrás del que ganó?
Ònjìyàn
Ònjìyàn solo está detrás y había ganado
Ònjìyàn
El sacrificio demostró ser eficaz para Ònjìyàn el niño de Òrúnmìlà
El sacrificio demostró ser eficaz para usted
Ònjìyàn

Òsá Òfún B
Àwon méjì nIfá gbà nímònràn pé kí wón ó fi aso tuntún rúbo. Àkísà lenìkan nnúu won ó fèé fi rúbo; àkísà náà leléyìun ó sì móo lò títí ayé. Ifá pé òún pé ire.

Ó sá fún mi
Ó yò fún mi
A díá fún Wósòwósò
A bù fun Yórìíyórìí
Àwon méjèèjì ni ón jó n be láyé
Wón ní kí àwon méjèèjì ó fi aso tuntún rúbo
Yórìíyórìí bá fi aso àrán rúbo
Èkísà tí n be lára Wósòwósò lòún fi rúbo
O loun o le faso tuntún rubo
Èsù bá tìran èkísà mó Wósòwósò lára
Bée bá ríe eye Wósòwósò tée dòla
Yóó móo pé
Wósòwósò, wósò, wósò
Èkisà ní n be lára è tée dòla
Sùgbón Yórìíyórìí a póun Yórìí
Òún yórìí
Yórìíyórìí bá n yo aso
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ó sa fún mi
Ó yò fún mi
A díá fún Wósòwósò
A bù fún Yórìíyórìí
Yórìíyórìí nìkàn ní n be léyìn tó rúbo
Yórìíyórìí pèlé o
Omo a ródó ide gúnyán je
Ayé mo ye é gbèyìn

Òsá Òfún B
Ifá manda un juego de dos personas para sacrificar nuevas telas. Uno de ellos se sentiría renuente y la persona que hace eso se vestiría en trapos para la vida. Ifá desea bien a los dos.

Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para Wósòwósò
Y también para Yórìíyórìí
Los dos tenían en la vida en tierra
Ellos eran dos que les pidieron sacrificar nueva ropa
Yórìíyírìí usó una nueva pana entonces como sacrificio
Pero Wósòwósò usó el trapo él tiene sacrificio
‘ Yo no puedo sacrificar ninguna nueva tela ‘ Él dijo
Èsù entonces adhiere los trapos en Wósòwósò
Si usted ve a Wósòwósò cultivar mañana
Él diría en continuidad
Wósòwósò, wósò, wósò,
Es que los mismos trapos que están en él cultivan mañana
‘ Yo llevo puesto nueva ropa ‘, Yórìíyórìí diría
Él diría ‘ yo llevo puesto nueva ropa ‘
Yórìíyírìí empezó entonces cambiando ropa,
Él dijo que era exactamente lo que el Babaláwos había dicho
Él corre de mí
Él regocija para mi causa
Adivinación lanzada para Wósòwósò
Y también para Yórìíyórìí
Es exclusivamente Yórìíyórìí venga de atrás para realizar sacrificio
Saludos a usted Yórìíyórìí
El niño de ‘ A ródo ide gúnyán je ‘
La vida lo agradó a largo en último lugar

Las Palabras Difíciles
Òsá

1. Apatapiti, Apitimòpata: Los nombres de Babaláwos y el golpe legítimo dados por Sèkèrè.
2. Ìlájé: Una ciudad proverbial. El lugar dónde la riqueza mora.
3. Sèkèrè: La calabaza adornada con cuentas.
4. Dùndún, Àdàmò, Gángan, Ìgbìn, Kànnàngó: Todos son tambores de tamaños diferentes y configuración pero hechos de piel del animal.
5. Òsá golpea el tambor, Ogbè está bailando: Una traducción literaria de Òsá lù Ogbè n jó. Òsá Ogbè
6. Campanillas de Aro: Tintineos o cualquiera de la familia de campanillas de sonaja.
7. Alágemo tééré: El nombre de un Babaláwo
8. Ònà àgbàlá: probablemente un nombre de un establecimiento de ciudad.
9. Usando sus piernas para condensar la riqueza: Una exageración para decir cómo abundante la riqueza era
10. Èkuru: Éste es un tipo de preparación de comida de frijoles. Es preparado empapando los frijoles en el agua, (para aliviar el levantamiento del árbol de las semillas), moliendo y cocinando en el fuego sin aceite o pimienta.
11. Adégoróyè: El nombre de una persona normalmente en el linaje de reyes.
12. Ajèkurujèwà: La persona que come Èkuru (10) y cocinó los frijoles juntos.
13. Òkanrígbongboòngbòn: Otro nombre de Òòsà Oko.
14. Òòsà Oko: Una deidad del vestido blanca; a quién los sacrificios se hacen a la celebración de nueva fiesta del ñame y son responsable para la cosecha buena en las granjas.
15. Olúkòso Làlú: Otro nombre para Sàngó, la deidad responsable para el trueno y lluvia.
16. Bámbí omo arígba ota según: Una denominación Fuerte para Sàngó que dice sobre su poder ‘uno que encuentra y usa ciento de balas para ganar las guerras.
17. Òsá lo mira, Ìwòrì lo mira: Los nombres de Babaláwos serían tan exitosos como los ojos de Gúnnugún: Un tipo de aliteración en Yorùbá. ‘Gún’ expreso el éxito de una persona.
18. Sóowò: El nombre de una persona Arcaico
19. Òsá Bíìrìn bíntin: El nombre de un Babaláwo; también otro nombre para Òsá Ìwòrì
20. Lánlègè: El nombre de un jefe
21. Akànrunkande, Akànlèkè sunwòn sunwòn: La denominación para la casa de Olánlègè. (Lt) ‘el que va al cielo para descubrir oros y cuentas bonitas
22. Ajogun: Todo el mal de hechiseria
23. Egúngún: La mascarada
24. Ó sá mó leé dí: Otro nombre, o derivativo del nombre de Òsá Òdí. Aquí usó como el nombre de un Babaláwo
25. Kànnkàn womù: El nombre de otro Babaláwo
26. Òsá ò le sùn: Derivativo del Odù Òsá Ìrosùn. Traducido Òsá no podría dormir
27. Wìì: El golpe de la ola producido en el aire por la escoba como él se usa para matar mosquitos
28. Eléèdì médì ro: Nombre o denominación para una persona
29. Akéja wúrúkú borí ntorí omo: La denominación para Onílèfun Tèté. (Lt) Uno que los sacrificios secaron el pez enrollado para la causa de tener los niños.
30. Ìlèfun: Un pueblo antiguo.
31. Olókun Sèníadé: Olókun; la diosa del océano
32. Erebete sé: La palabra rítmica: ¿determinando la perpetuidad de propiedad ‘cultive para siempre?’
33. Dúrówojú: El nombre de un Àbíkú. Un niño que se muere y regresa continuamente al mismo padre.
34. Ajèèrùsolà: La denominación. (Lt) como uno que los consumidores botinas de Ifá para hacer las riquezas.
35. Tèèrètè: Superficie de tierra resbaladiza o la superficie barrosa.
36. O kú okè, okè okun: Los saludos sobre todo para una mujer embarazada que se acerca a la entrega. ‘Ookú + cualquier sufijo en la tierra Yoruba estrecha a un saludo.
37. Alágbàniràwé: Nombre arcaico.
38. Akéré wogbó iwin lo: La denominación para (37). (Lt) El niño que entra en el bosque malo a pesar de su edad tierna.
39. Irúnmolè: Los espíritus celestiales
40. Abèwolégi: La denominación. Más de un apodo que relaciona al agua lavada de lluvia durante la lluvia torrencial.
41. Lìkì: Una ciudad hipotética
42. Pèé pèé pèé: El sonido hecho por las zapatillas como él golpeo de los talones
43. Ìgbòho: El nombre de un Babaláwo. También el nombre de una ciudad en Òyó estado de Nigeria
44. Owójùwà: El nombre de una persona. (Lt) el Dinero es el más grande de los carácteres.
45. Omójùwà: Los niños son los más grandes de caracteres humanos
46. Ìta: Ìta es la celebración para marcar el fallecimiento de un estimado. Normalmente en el tercer día.
47. Olórùbùrekè: Otro nombre para la gallina.
48. A gúnyán nlánlá bokin: Uno que sacrifica mucho ñame machacados a Ifá
49. Ó sá réte, Ó rìn réte: La derivación de Òsá Ìretè
50. Òyà: El cortador de césped grande en la familia de la rata.
51. Ìjògun Òrun: El cielo limitó (encerro, saltar, brincar) a guerreros
52. Ègbo funfun: Papilla preparada cocinando el maíz blanco
53. A ródó ide gúntán je: El que usa el mortero de latón para golpear el ñame.
54. Ó sáá méjì lákòjà: El nombre de un Babaláwo. (Lt) irrumpe uniformemente en dos a lo largo de su eje.
55. Ó bú yekeyékè lójú opón: La frase completando para (54). (Lt) forma una ola de polvo en la bandeja de Ifá.
56. Àrìrà: Otra denominación de Sàngó cf. (15) y (16) anteriormente.
57. Ogboronko ló sojú gbendekú: El nombre de Babaláwo. Significa incierto.
58. Òwú: La vaina de algodón
59. Òwú là: Cf. Las palabras difíciles de Ìrosùn

Deixe um comentário